1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Oktatott tárgyak
Kövér András

* Szakmai önéletrajz
* Publikációs lista

ELTE

2003/04 ősz:     Klasszikus héber nyelv I (heti 2 óra)

              tavasz: Klasszikus héber nyelv II (heti 2 óra)

2004/05 ősz:     Klasszikus szír nyelv I (heti 2 óra)

              tavasz: Klasszikus szír nyelv II (heti 2 óra)

2005/06 ősz:     Klasszikus héber nyelv I (heti 2*2 óra - 2 csoportban)

                          Klasszikus szír nyelv III (heti 2 óra)

              tavasz: Klasszikus héber nyelv II (heti 2*2 óra - 2 csoportban)

                          Klasszikus szír nyelv IV (heti 2 óra - nem hivatalos!)

2006/07 ősz:      Klasszikus szír nyelv I (heti 2*2 óra) (kezdő)

              tavasz:  Klasszikus szír nyelv II (heti 2*2 óra) (kezdő)

2007/08 ősz:      Klasszikus szír nyelv I (heti 2*2 óra) (kezdő)

                           Klasszikus szír nyelv III (heti 2 óra) (haladó)

              tavasz:  Klasszikus szír nyelv II (heti 2*2 óra) (kezdő)

                           Klasszikus szír nyelv IV (heti 2 óra) (haladó)

2008/09 ősz:      Klasszikus szír nyelv I (heti 2*2 óra) (kezdő)

                           Klasszikus szír nyelv III (heti 2 óra) (haladó)

              tavasz:  Klasszikus szír nyelv II (heti 2*2 óra) (kezdő)

                           Klasszikus szír nyelv IV (heti 2 óra) (haladó)

2009/10 ősz:       Klasszikus szír nyelv I (heti 2*2 óra) (kezdő)

                            Klasszikus szír nyelv III (heti 2 óra) (haladó)

...........tavasz:   Klasszikus szír nyelv II (heti 2*2 óra) (kezdő)

.....................Klasszikus szír nyelv IV (heti 2 óra) (haladó)

2010/11 ősz:        Klasszikus szír nyelv I (heti 2*2 óra) (kezdő)

...........tavasz:    Klasszikus szír nyelv II (heti 2*2 óra) (kezdő)

  

Panelórák (ELTE):

1) A kommentár mint szellemi magatartás (a Bevezetés a zsidó kultúrába c.                     óra keretében - 2004. ősz)

2) A Biblia a zsidóságban (Bevezetés a zsidó kultúrába - 2005 ősz)

3) Klasszikus bibliafordítások (Bevezetés a bibliai irodalomtörténetbe -

            2005.ősz)

4) Szír irodalom (Ókori irodalmak - 2005. ősz)

5) Szírek, mandeusok (A Közel-Kelet népei - 2005. ősz)

6) Bibliamagyarázat a szír egyházakban - különös tekintettel a rabbinikus

               párhuzamokra (A bibliamagyarázat története: ókor, középkor - 2006.                      tavasz)

7) Az arámi nyelv története és hatása a héberre (A héber nyelv története 1. keretében - 2007. október vége)

Továbbá 1998. szept.-től 2003. jún.-ig a PPKE BTK Hebraisztika Tanszékén tanítottam (3 éven keresztül óraadóként, két éven keresztül főállásban) az alábbi tantárgyakat:

klasszikus héber nyelv, bibliai szövegolvasás, bibliai arámi, targumok (targumi arámi), rabbinikus szövegolvasás (Misna, Rási Tóra-kommentárja, babiloni Talmud), a rabbinikus irodalom története, zsidó kultúrtörténet. Egy alkalommal pedig magyar szakos tanárok továbbképzése keretében Bevezetés az Ószövetségbe címmel tartottam előadást (sűrített órák formájában).

A debreceni Református Teológia Ószövetség Tanszékén bibliai arámit (Dániel könyve) tanítottam sűrített órákban (és nem hivatalosan) (kb. 2004. tavasza).

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola vallástudományi szakán (egyetemi szintű) tanítottam (2006-2009) rabbinikus irodalmat, korai zsidó misztikát, intertestamentális (apokrif és pszeudepigrafikus) zsidó irodalmat, hellenisztikus zsidó irodalmat.

A Zsigmond király Főiskola vallástudományi szakán klasszikus héber nyelvet tanítottam, valamint rabbinikus irodalmat (2008-2009).

[Vissza a munkatársakhoz / Back to Faculty]