1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Szakmai önéletrajz
Kövér András

* Publikációs lista
* Oktatott tárgyak 

Név: Kövér András
Születési hely és idő: Debrecen, 1954. július 24.
Személyi adatok:
E-mail:  kover.ras@gmail.com

Munkahely (az elmúlt 13 évben - már hebraista minőségben):

Zsigmond király Főiskola, Vallástudományi Tanszék (egyetemi szintű)                                             (2008 / 09 és 2009 / 10-es tanévek: óraadó)

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vallástudományi Tanszék (egyetemi szintű)                                   (2006 / 07, 2007 / 08, 2008 / 09-es tanévek: óraadó)

Debreceni Református Teológia Ószövetség Tanszéke (egy félév, sűrített                                          órákban - nem hivatalosan) (2004. tavasza)

ELTE BTK Hebraisztika Tanszék (2003. szept. 1.-2011. május 15.: óraadó)

PPKE BTK Hebraisztika Tanszék (1998-2003 // 1998. szept. 1.-2000. május 15.: óraadó; 2000. szept. 1.-2002. június 30.: tanársegéd; 2002 / 2003-as tanév: óraadó)

Korábbi munkahelyek:

Kollégiumi nevelőtanár (1984. aug. 30.-1985. aug. 31. között a 45. Diákotthonban, 1985. szept. 1.-1996. pedig az ebből kivált Czóbel Ernő Középiskolai Kollégiumban)

Budapesti Hűtőház (1982. okt. 18.-1984. aug. 29.; gépápoló segédmunkás, majd betanított munkás)

MTA Atommagkutató Intézet (1980. szept. 1.-1981. aug. 31. - az utolsó 3 hónapban fizetés nélküli szabadságon voltam; tudományos segédmunkatárs)

DOTE Biofizikai Intézet (ide eleve csak átmenetileg mentem fél évre) (1980. márc. 1.-1980. aug. 31.; tudományos segédmunkatárs)

MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézet (1978. okt. 16.-1979. dec. 31. - a végén 4 hónap fizetés nélküli szabadságon voltam; tudományos segédmunkatárs)

ELTE TTK fizikus szak (1973. szept. 15.-1978. június 30.)

Tanulmányok:

ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola (2003- ; 2006-ban                                                     megszereztem az abszolutóriumot)

Témám:    A keresztény szír és a rabbinikus zsidó irodalom közötti kapcsolatok                                       (különös tekintettel Aphrahatra, a neves szír egyházatyára).
(Témavezetőim: dr. Turán Tamás tud. főmunkatárs és dr. Pesthy Monika, az MTA doktora - ő 2010. szeptemberétől lett társtémavezetőm)

ELTE BTK hebraisztika szak (abszolutórium: 1996; diploma: 1999. február)

Diplomamunka: A szülői tekintély a halakha történetében: A lázadó és                                   engedetlen fiú. Budapest, 1998, 89 p.  Témavezető: Turán Tamás                                 tudományos munkatárs.

ELTE TTK fizikatanári kiegészítő szak (diploma: 1989)

ELTE TTK fizikus szak (diploma: 1978)

Külföldi és hazai kurzusok:

Changing Intellectual Landscapes in Late Antiquity (2004, Budapest, CEU - Peter Brown vezetésével és S. P. Brock részvételével)

Patrisztikai témájú nyári egyetem (1999, Budapest, CEU - Sebastian P. Brock részvételével)

Judaisztikai témájú nyári egyetem (1997, Budapest, CEU - vezetője Michael Silber volt)

Judaisztikai témájú nyári egyetem (1994, Sonnenberg, Németország)

Judaisztikai témájú nyári egyetem (1993, Sonnenberg, Németország)

Nyelvismeret: angol (középfokú - 1977), német (középfokú - 1978)

orosz, lengyel // ivrit (olvasás), francia (olvasás)

Klasszikus nyelvek: héber (bibliai, rabbinikus), arámi (bibliai, targumi, babiloni talmudi,   szír), etióp, kevés arab, görög, kevés latin.

Kitüntetések, elismerések:

1999: Egyetemi Kitüntetéses Oklevél (diploma - héber szak)

1996: A Bacher Vilmos pályázaton dolgozatom (Hatam Szófér, J. D. 327. sz. responsum)           dícséretben részesült, s ígéretet kaptam arra, hogy néhány további dolgozattal     együtt publikálják (ez meg is történt).

1978: vörösdiploma és Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem (fizikus szak)

Diplomamunkám KFKI-preprintben jelent meg (lásd a publikációs jegyzéket).

1977: Az Országos TDK Konferencián Az egydimenziós Ising modell c. pályamunkám különdíjban részesült (témavezetőm dr. Rácz Zoltán).

Előadások:

1) Henok könyvei, Fröhlich Ida, Dobos Károly Dániel (szerk.) / Dobos Károly Dániel,     Fröhlich Ida, Hollós Attila (ford.), Piliscsaba: PPKE BTK, 2009. Ismertette:    Kövér András (2011. január 20-án a Magyar Hebraisztikai Társaság     szervezésében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán).

2) Kövér András: Aphrahat, a „perzsa bölcs" és a zsidó hagyomány In: „A DIALÓGUS           SODRÁBAN..." Új perspektívák és kihívások a zsidó-keresztény dialógusban   a 21. század elején (konferencia a PPKE Jogi Karán - 2010. okt. 28-29.)

3) Die drei Venetianer-Brüder

                   90 perces német nyelvű, powerpointos előadás az olomouci (olmützi) egyetem         judaisztikai tanszékén, Csehországban (2006. nov. 14.)

4) Párhuzamok a szír és a rabbinikus irodalomban (Mózes bar Képha Paradicsom-kommentárjával illusztrálva)

                   /Előadás a 2004. április 5-6-án Szegeden, az MTA Orientalisztikai Bizottsága           és a Szegedi Tudományegyetem Altajisztikai Tanszéke által szervezett   Orientalista Napokon/

5) A szír Mózes bar Képha és a rabbinikus hagyomány

/Előadás az ELTE Hebraisztika Tanszéke fennállásának 15. évfordulója        alkalmából rendezett konferencián - 2003. október 16./

[Vissza a munkatársakhoz / Back to Faculty]