1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Publikációs lista / Publications
Kövér András

* Szakmai önéletrajz
* Oktatott tárgyak 

1) Aphrahat, a „perzsa bölcs" és a zsidó hagyomány

„A dialógus sodrában..." Új perspektívák és kihívások a zsidó-keresztény dialógusban a 21. század elején (konferencia a PPKE Jogi Karán - 2010. október 28-29.) (megjelenés alatt a konferenciaanyagban)

2) Kövér András, ford., bev., elemzés, „APHRAHAT: XIX. demonstráció - A zsidók ellen, akik azt mondják, hogy biztosan összegyűjtetnek" In: Vallástudományi Szemle 5, no. 4 (2009), 121-155.

3) Szili Sándor (szerk.), A normannkérdés az orosz történelemben I. Források, Budapest: Russica Pannonicana, 2009 (Kövér András a nyelvi lektorok között szerepel a szír nyelvvel kapcsolatban).

4) Kövér András, ford., bev., elemzés, „APHRAHAT: XII. demonstráció - a peszahról." In: Vallástudományi Szemle 5, no. 1 (2009), 103-141.

5) Három gyász-szokásról (Su״T Hatam Szofer, Jore Dea, no. 327), ford., magy. Kövér András In: Moses Schreiber (a Hatam Szofer) négy responsuma, szerk. Turán Tamás / ford. Bíró Tamás - Komoróczy Szonja Ráhel - Kövér András - Visi Tamás, Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2006. (MTA Judaisztikai Kutatóközpont, ÉRTESÍTŐ, 17)

6) Kövér András, A szír nyelv és írás, 2006 (HEFOP-pályázat - internetes tankönyv)

(http://www.elte6.fideliomedia.hu/ - jelszó: p4p4g3n0)

7) Kövér András, ford., bev., elemzés, „APHRAHAT - XVIII. demonstráció a zsidókkal szemben, amely a szüzességről és a szentségről szól", Katekhón 2, no. 3 (2005), 367-391.

8) Kövér András, „Képtilalom a késő ókori zsidó vallásban (Rabbinikus irodalom)" In: Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban (I-II), Bugár M. István, szerk., bev., ford., jegyz. / Hasznos Andrea, kopt szövegek ford., jegyz. - Kövér András, rabbinikus szövegek ford., jegyz., Budapest: Paulus Hungarus - Kairosz Kiadó, 2004, I. kötet, pp. 101-108. (Catena, Fordítások, 6).

9) Kövér András, „Párhuzamok a szír és a rabbinikus irodalomban (Mózes bar Képha Paradicsom-kommentárjával illusztrálva)" In: Orientalista Nap, Birtalan Ágnes - Yamaji Masanori, szerk., Budapest: MTA Orientalisztikai Bizottság - ELTE Orientalisztikai Intézet, 2004, pp. 60-70.

10) Mózes bar Képha, Paradicsom-kommentár, ford., jegyz. Kövér András, Lukács Ilona, Pesthy Monika (szírből a Harvard syr. 112-es kézirat alapján), Budapest: Magyar Könyvklub Kiadó, 2001, 45+224 p. (Munkánkat az OTKA is támogatta.)

Egyéb:

11) P. Fazekas - A. Kövér, Simple Variational Treatment for the Ising Chain in a Transverse Field I. - Static Properties at Zero Temperature, Budapest: Central Research Institute for Physics, 1978, 23 p. (KFKI-1978-48) (diplomamunka)

[Vissza a munkatársakhoz / Back to Faculty]