1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

MTA Judaisztikai Kutatóközpont. Értesítő
Szerkeszti Komoróczy Géza

ISSN 0239-1007

A még kapható kiadványokról érdeklődjék a titkarsag@hebraisztika.hu címen, vagy a 411-6749 telefonszámon.

For the publications in print please contact titkarsag@hebraisztika.hu or +36 (1) 411-6749.

Értesítő füzetek 1

1: URBACH, EPHRAIM E. “Akadémiai kutatás és vallási tudomány” • “Academic Research and Religious Studies,” translated into Hungarian by Katalin Éri
MTA Judaisztikai Kutatócsoport: Program • “Program of the Center of Jewish Studies at the Hungarian Academy of Sciences”
SCHEIBER, SÁNDOR, “Tudományos feladataink” • “Our Academic Tasks”
1988. December, 24 p., cover illustration by István Engel Tevan
2nd edition: 1995 (with a photo of E. E. Urbach)
* Letöltés/download.

Nagyítás   Nagyítás

   
Értesítő füzetek 2 2: ÉLIÁS, JÓZSEF
Talán kulcs Raoul Wallenberg tragédiájának megértéséhez • A Possible Key to Understanding the Tragedy of Raoul Wallenberg
1990. February, 16 p.
* Letöltés/download.

Nagyítás   Nagyítás
   
Értesítő füzetek 3

3: TELEGDI, ZSIGMOND
A magyar nyelvtanítás kezdetei és a héber grammatika (Bacher Vilmos Emlékelőadás, 1989) • The Beginnings of Teaching Language in Hungary and Hebrew Grammar (Vilmos Bacher Memorial Lecture, 1989)
1990. December, 24 p.
2nd edition: 1996
* Letöltés/download.

Nagyítás   Nagyítás

   
Értesítő füzetek 4 4: FRIGYESI, JUDIT
Lebegő ritmus: A kelet-európai zsidóság különös zenei stílusa • Floating Rhythm: The Unique Musical Style of Eastern-European Jewry
1992. March, 24 p., cover illustration by Marc Chagall
2nd edition: 1995
* Letöltés/download.

Nagyítás   Nagyítás
   
Értesítő füzetek 5

5: AYALI, MEIR
A kételkedő talmudista. Elisa ben Abuja a Paradicsomkertben • The Talmudist in Doubt. Elisha ben Abuja in Paradise
Translated into Hungarian by Ilona Lukács
1992. April, 24 p., cover illustration by István Engel Tevan
2nd edition: 1995
* Letöltés/download.

Nagyítás   Nagyítás

   
Értesítő füzetek 6 6:VERMES, GÉZA
A holt-tengeri tekercsek: Negyven év után • The Dead Sea Scrolls: After Forty Years
1992. June, 24 p., translated into Hungarian by Magda Gera
2nd edition: 1995
* Letöltés/download.

Nagyítás   Nagyítás
   
Értesítő füzetek 7 7: SCHWEITZER, JÓZSEF
Szefárdok Magyarországon és Erdélyben (Bacher Vilmos Emlékelőadás, 1992) • Sefardim in Hungary and in Transylvania (Vilmos Bacher Memorial Lecture, 1992)
1992. December, 16 p.
* Letöltés/download.

Nagyítás   Nagyítás
   
Értesítő füzetek 8

8: RASI. Két életrajz • Rashi. Two Biographies
PEARL, CHAIM, “Rasi élete. Legendák és valóság egy nagy tudós életrajzában” • “Rashi’s Life. Legends and Reality in the Biography of a Great Scholar”,
translated into Hungarian by Ilona Lukács
ENGEL TEVAN, ISTVÁN, “Epizódok Rasi legendás életrajzából” (12 + 1 rajz) • “Episodes of the Legendary Biography of Rashi” (12 + 1 drawings)
TURÁN, TAMÁS, “Rasi művei a régi zsidó tudományban” • “Rashi’s Work in Early
Jewish Scholarship”
AZULAJ, HAJIM JOSZÉF DAVID, “Rasi” • “Rashi”, translated, edited and commented by Tamás Turán
1993. April, 32 p., illustrations by István Engel Tevan
* Letöltés.

Nagyítás   Nagyítás

   
Értesítő füzetek 9 9: WEINSTOCK, JEHUDA
Családtörténetem: Látogatás Altendorfban • History of My Family: A Visit in Altendorf
Translated into Hungarian by Veronika Szabó
1993. April, 16 p.
* Letötés/download.

Nagyítás   Nagyítás
   
Értesítő füzetek 10 10: KATZBURG, NATHANIEL
Zsidó hagyomány és modernizáció. Válaszok az európai modernizációra a 19. században (különös tekintettel a közép- és kelet-európai zsidóság
helyzetére) • Jewish Tradition and Modernization. Answers to European Modernization in the 19th Century (with Special Respect to the Situation
of Jews in Central and Eastern Europe)
1995. May, 36 p.
* Letöltés/download.

Nagyítás   Nagyítás
   
Értesítő füzetek 11

11: GABEL, JOSEPH
Jobboldali és baloldali zsidóellenesség. Vitairat • Anti-Judaism on the Right and the Left. A Polemic
Translated and introduction by Ernő Gáll
(= Anti-antiszemita füzetek, 1.)
1995. June, 140 p.,
ISBN 963-508-002-6

Nagyítás   Nagyítás

Nagyítás

Nagyítás

   
Értesítő füzetek 12

12:NATHANIEL KATZBURG
A magyar-zsidó történetírás problémája. Miért nem volt magyar Dubnov, zsidó Szekfű? • The Problems of Hungarian Jewish Historiography. Why has not
been a Jewish Dubnov, Jewish Szekfű?

Comments by András Kovács, Károly Vörös, József Schweitzer, Miklós Szabolcsi, Andor
Ladányi, Imre Schmelzer Hermann, Péter Hanák; the answer of Nathaniel Katzburg
1995. July, 20 p
* Letöltés/download.

Nagyítás   Nagyítás

   
Értesítő füzetek 13

13: Zsidók Oroszországban, 1909-1929. Cikkek, dokumentumok • Jews in Russia, 1909–1929. Articles, Documents
(= Ruszisztikai könyvek, I.)
Magyar Ruszisztikai Intézet – MTA Judaisztikai Kutatócsoport
1995, 199 p.
ISBN 963-7730-17-6

Nagyítás   Nagyítás

Nagyítás

Nagyítás

   
Értesítő füzetek 14 14: SPITZER, SHLOMO
A középkori zsidó történelemből: Askenázi zsidóság a keresztes háborúk előtt • From Medieval Jewish History: Ashkenazi Jews before the Crusades
1996. February, 55 p.
* Letöltés/download.

Nagyítás   Nagyítás
   
Értesítő füzetek 15 15: PESTHY, MÓNIKA
Órigenés, az exegéta. Az egyházatya Biblia-magyarázata, különös tekintettel a Jeremiás-homiliákra. Origéne comme exégéte. Résumé. • Origen, the Exegete. The Church Father’s Commentary of the Bible, with Special Attention to His
Homilies on Jeremiah

1996. July, 164 p.
ISBN 963-508-011-5

Nagyítás   Nagyítás

Nagyítás
   
Értesítő füzetek 16 16: JUNGER, ERVIN
Bartók és a zsidó diaszpora. Adatok Bartók Béla művészi és társadalmi kapcsolataihoz • Bartók and the Jewish Diaspora. Data to the Social and Art Connections of Béla Bartók
1997. October, 283 p.
ISBN 963-508-0190

Nagyítás   Nagyítás
   
Értesítő füzetek 17 17: Moses Schreiber (a Hatam Szofér) négy responsuma • Four Responsa of R. Moses
Schreiber (the Hatam Sofer)

Translations and commentaries by Tamás Bíró, Szonja Ráhel Komoróczy, András Kövér
and Tamás Visi; edited by Tamás Turán
2006. June, 89 p.
ISBN 963-871620-7

Nagyítás   Nagyítás

Nagyítás
   
Teschuvot U-Sheelot

18: Viktória Bányai, Szonja Ráhel Komoróczy (ed.):Teshuvot U-Sheelot - Studies in Responsa Literature.Budapest: Center of Jewish Studies at the Hungarian Academy of Sciences, 2011. (MTA Judaisztikai Kutatóközpont Értesítő, 18.). 171 o.

Responsa literature (Teshuvot U-sheelot in Hebrew, "questions and answers") is a traditional rabbinical genre, with a history of over 1,000 years. Responsa are decisions and rulings written by rabbis to specific questions addressed to them, on topics ranging from everyday practical matters of Jewish law to theoretical issues in philosophy, ethics, history, astronomy, business, etc. For the title of the present volume, we have deliberately reversed the order of the words of the Hebrew term to Teshuvot u-sheelot ("answers and questions") to express that the answers written by rabbis of all generations raise a number of questions for the modern reader, in fields such as history and historiography, linguistics and sociolinguistics, literature, and anthropology. The studies contained in this volume, written by scholars affiliated with the Center of Jewish Studies at the Hungarian Academy of Sciences, attempt to analyze responsa literature from this perspective.

 

   
A szívnek van két rekesze

19: Koltai Kornélia (ed.): A szívnek van két rekesze. Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából.Budapest: L' Harmattan, Magyar Hebraisztikai Társaság, 2012. /Studia Hebraica Hungarica 2, MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő 19./ 526. oldal.

Prof. Dr. Schweitzer József ny. főrabbi 90. születésnapára készült tanulmánykötet, melynek szerzői pályatársak, tanítványok és tanítványok tanítványai, egy reprezentatív körkép a hazai hebraisztika-judaisztika művelőiről, kutatási irányairól, friss eredményeiről. A 29 tanulmány négy tematikus egységbe rendeződik. Az írások rendezőelveként szolgáló nagyobb tudományterületeken belül a diszciplínák széles skálájával találkozhatunk. A Héber Bibliáról történetkritikai, exegetikai, irodalmi és nyelvészeti tanulmányok születtek. A zsidó irodalom témakörében, amelyet tematikus és kronológiai alapon két részre osztottunk, késő-ókornál húzva meg a határvonalat, posztbiblikus tárgyban qumráni szöveghagyománnyal, apokrif irodalommal és értelmezéstörténettel kapcsolatos írásokat olvashatunk; a középkorral kezdődő fejezetben pedig Maimonides-kutatással, szefárd legendával, a judeo-arab népszerű irodalommal, jiddis irodalommal, az újkori héber drámairodalommal, a magyar zsidó bibliafordításokkal és a híres Pollák-szótárral foglalkozó tanulmányok kaptak helyet. Ebben a fejezetben található a keresztény hebraisták irodalmi alkotásairól szóló írás is, szoros műfaji kötődése és időrendi illeszkedése okán. A zsidó történelem-részben olyan fogalmak, témák elevenednek meg, mint az Aranybulla zsidókkal kapcsolatos dokumentuma, Jeruzsálem és a diaszpóra zsidóságának kapcsolata, a zsidó tárgyi kultúra, valamint sajátos, magyar zsidó családtörténetek és egyéni életutak, amelyek személyes indíttatására és kötődéseire a szerzők külön is felhívják a figyelmet.

Intézetünknek öt munkatársa is a szerzők sorában jelenik meg, az MTA TK Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai Kutatócsoportja a kötet társkiadója.


* Vissza / Back