1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Kiadványok
Publications

Hungaria Judaica

 

* Hungaria Judaica

* Kiadványok digitalizálva

MTA Judaisztikai Kutatóközpont Értesítő

 

* MTA Judaisztikai Kutatóközpont.
Értesítő Füzetek

* Füzetek digitalizálva

 
A Prof. Dr. Schweitzer József 90. születésnapjára készült ünnepi kötet
 
A szívnek van két rekesze

19: Koltai Kornélia (ed.): A szívnek van két rekesze. Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából.Budapest: L' Harmattan, Magyar Hebraisztikai Társaság, 2012. /Studia Hebraica Hungarica 2, MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő 19./ 526. oldal.

Prof. Dr. Schweitzer József ny. főrabbi 90. születésnapára készült tanulmánykötet, melynek szerzői pályatársak, tanítványok és tanítványok tanítványai, egy reprezentatív körkép a hazai hebraisztika-judaisztika művelőiről, kutatási irányairól, friss eredményeiről. A 29 tanulmány négy tematikus egységbe rendeződik. Az írások rendezőelveként szolgáló nagyobb tudományterületeken belül a diszciplínák széles skálájával találkozhatunk. A Héber Bibliáról történetkritikai, exegetikai, irodalmi és nyelvészeti tanulmányok születtek. A zsidó irodalom témakörében, amelyet tematikus és kronológiai alapon két részre osztottunk, késő-ókornál húzva meg a határvonalat, posztbiblikus tárgyban qumráni szöveghagyománnyal, apokrif irodalommal és értelmezéstörténettel kapcsolatos írásokat olvashatunk; a középkorral kezdődő fejezetben pedig Maimonides-kutatással, szefárd legendával, a judeo-arab népszerű irodalommal, jiddis irodalommal, az újkori héber drámairodalommal, a magyar zsidó bibliafordításokkal és a híres Pollák-szótárral foglalkozó tanulmányok kaptak helyet. Ebben a fejezetben található a keresztény hebraisták irodalmi alkotásairól szóló írás is, szoros műfaji kötődése és időrendi illeszkedése okán. A zsidó történelem-részben olyan fogalmak, témák elevenednek meg, mint az Aranybulla zsidókkal kapcsolatos dokumentuma, Jeruzsálem és a diaszpóra zsidóságának kapcsolata, a zsidó tárgyi kultúra, valamint sajátos, magyar zsidó családtörténetek és egyéni életutak, amelyek személyes indíttatására és kötődéseire a szerzők külön is felhívják a figyelmet.

Intézetünknek öt munkatársa is a szerzők sorában jelenik meg, az MTA TK Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai Kutatócsoportja a kötet társkiadója.