1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Komoróczy Géza
Források és dokumentumok a zsidók történetéhez Magyarországon

Szöveggyűjtemény

Budapest
MTA Judaisztikai Kutatóközpont
2005

Nem magyar nyelvű szövegek fordításával közreműködött

Bányai Viktória (#*)
Komoróczy Szonja Ráhel (#*)
Kopeczky Rita (#*)

* Vissza a kutatási projektekhez

Tartalom

 1.  Ibráhim ibn Jaqúb al-Iszráili at-Tartúszi Abú Ubajda Abdallah, Zsidó kereskedők Magyarországról Prágában (965)
 2. Harigerus abbas Lobiensis (Heriger van Lobbes) (ca. 942-1007) / Aegidius Aureaevaliensis (1000 / XIII. század), A magyarok eredete (ca. 1250)
 3.  Jehuda ben Méir ha-Kohen (XI. század), Zsidó kereskedők Magyarországon (Hágár) (a XI. század első fele)
 4.  Anonymus, Zsidó kereskedők karavánja Esztergomnál (a XI. század második fele)
 5.  I. (Szent) László király (1077-1095), Szabolcsi zsinat, Kánonok (Constitutiones Synodi in civitate Zabolch) / I. decretum (1092. május 20)
 6.  Kálmán király / Könyves Kálmán (1095-1116), Törvényei, I. könyv (Decretum Colomanni regis) / A tarcali zsinat rendelkezései (1104 előtt)
 7.  Kálmán király, Az I. esztergomi zsinat rendelkezései / Synodus Strigoniensis / Törvényei, II. könyv (1105 és 1116 között)
 8.  Kálmán király, Törvény a birodalmában tartózkodó zsidókról (Decretum / Lex [de] Iudeis in regno suo commorantibus) / De Iudeis / Törvényei, III. könyv (1104 és 1116 között)
 9.  Eliezer ben Jichak (XII. század), Az előimádkozó jövedelme (a XII. század vége)
 10.  II. András király (1205-1235), Aranybulla (1222)
 11.  III. Honorius pápa (1216-1227), Levele a kalocsai érsekhez (1225. augusztus 23)
 12.  II. András király, Az Aranybulla megújítása / II. decretuma (1231)
 13.  II. András király, Beregi egyezmény / eskü (1233. szeptember)
 14.  II. András király, Rendelet a zsidók dézsmájáról (ca. 1235)
 15.  IV. Béla király (1235-1270), Kiváltságlevél / privilegium a zsidók számára ("Iudeis hec iura ordinavimus") (1251. december 5)
 16.  IV. Béla kiváltságlevele: a székesfehérvári káptalan megerősítő irata (1256. március 16)
 17.  IV. László király (1272-1292), A II. budai zsinat végzései a zsidók felől (1279)
 18.  I. (Nagy / Szent) (Anjou) Lajos király (1342-1382), A zsidók kiűzése Magyarországról (1349)
  • (a/1)  Tótsolymosi Apród János / Küküllei János (XIV. század), Chronica, c. 41 (1382 után)
  • (a/2)  "Budai krónika" / Chronica Hungarorum (Buda: Andreas Hess, 1473), [K. 41]: "De iudeorum expulsione" (Küküllei nyomán)
  • (b)  Joannes de Thwrocz / Thuróczi János, Chronica Hungarorum / A magyarok krónikája (Brünn, 1488), pars III, c. XLI (Küküllei nyomán)
  • (c)  Antonius Bonfinius / Antonio Bonfini (1427/34-1502), Rerum Ungaricarum decades, ii, 10, 476 skk. 
  • (d)  Petrus Ransanus (1428-1492), Epitome rerum Ungaricarum, iii, 41 
  • (e)  Joszéf ha-Kohén (1496-1578), Émeq ha-bakha / A siralom völgye: "A zsidók kiűzése az 5108. évben (1348/49)"
 19.  IV. Béla kiváltságlevele: a székesfehérvári káptalan megerősítő irata (1396. február 23)
  • (a) Zsigmond király (1387-1437) levele a székesfehérvári káptalannak
  • (b) A székesfehérvári káptalan átiratának szövege
 20.  IV. Béla kiváltságlevele: a székesfehérvári káptalan megerősítő irata (1406. szeptember 7)
 21.  A Budai jogkönyv rendelkezései a zsidókról (1421)
 22.  Zsigmond király, A zsidók szabadságlevelei (Litere iudeorum pro eorum libertate) (1422. augusztus 10)
 23.  Avraham Katzenellenbogen (XV. század), Tanulók egy magyarországi rabbi házában (a XV. század közepe)
 24.  A budai zsidók Mátyás király (1458-1490) és Beatrix esküvőjén (1476. december 8-15)
  • (a) Peter Eschenloer (*) 
  • (b) Hanns Seybolt (1482)
  • (c) Jacob Bongars (?-1612)
 25.  Antonio Bonfini, Vérvád Nagyszombatban (1494)
 26.  Antonio Bonfini, Zavargás a budai zsidónegyedben (1496)
 27.  Talmud-tanulás Budán (1497/98)
 28.  Werbőczy István, Zsidóeskü (1514)
 29.  II. Lajos király (1516-1526), Találkozása a prágai zsidókkal (1522)
 30.  Eljárás Szerencsés Imre ellen (1525. május)
 31.  A budai zsidónegyed feldúlása (1525. június)
  • (a) Hans Dernschwam (1494-1568)
  • (b) Istvánffy Miklós, Historiarum de rebus Ungaricis libri xxiv
 32.  Újabb eljárás Szerencsés Imre ellen (1526. május)
 33.  Országgyűlési határozat Szerencsés Imre ellen (1526. szeptember)
 34.  Élijáhu ben Binjámin ha-Lévi (a XVI. század első fele), A kitért Szerencsés Imre érdemei (1526)
 35.  A zsidók Buda török elfoglalásánál (1526 / 1541)
  • (a) I. (Nagy / Kanuni, 'Törvényhozó') Szülejmán szultán (1520-1566) hivatalos hadi-naplója és győzelmi jelentése
  • (b) Ferdi effendi, "A törvényhozó Szülejmán szultán története"
  • (c) Kemálpasazáde (1483-1534), "Mohács-náme"
  • (d) Johannes Cuspinianus / Johannes Spiesshaimer (1473-1529), Oratio protreptica: qua Christiani ad bellum Turcicum excitantur (1527)
  • (e) Hans Dernschwam
  • (f) Joszéf ha-Kohén ha-Rofe (1496-1578), Franciaország és a török Oszmán ház krónikája (1554)
  • (g) Joszéf ben Jichak Szambari (1640-1703), Joszéf történelme
  • (h) Jakab budai zsidó vallomása (1686)
 36.  A bazini vérvád (1529)
  • (a) Prágai héber krónika (a XVII. század eleje)
  • (b) A Ferenc és Farkas bazini grófok által terjesztett röpirat
  • (c) A bécsi zsidók beadványa I. Ferdinánd király- és császárhoz (1529. június 12)
  • (d) Bél Mátyás (1687-1749), "Bazin város története"
 37.  A zsidók nyelve Magyarországon (XVI-XVII. század)
  • (a) Budán, a XVI. század közepén: Slomo ben Jehiél Lurja (1510 k.-1574), Jám sel Slomo 
  • (b) A XVII. század elején: Jehuda Arje mi-Modena / Leon da Modena (1571-1648),Historia de gli riti hebraici: "A zsidók nyelve Hágárban" (1616)
 38.  I. Rudolf király (1572-1608), I. decretum (1578)
 39.  Budai zsidó kereskedők (1582)
 40.  I. Rudolf király, V. decretum (1593)
 41.  I. Rudolf király, VI. decretum (1595)
 42.  I. Rudolf király, VII. decretum (1596)
 43.  A zsidók Buda védelmében (1598)
  • (a) Evlia Cselebi (ca. 1611-1682)
  • (b) Joszéf ha-Kohén, Émeq ha-bakha / A siralom völgye, p. 170a
 44.  Hajjim Sabbetaj (1555 előtt-1647), Budára visszatérő zsidók vitája templomi helyükről (1606 után)
 45.  A budai Noah alapítványa a Szentföldön (a XVII. század eleje)
  • (a) Joszéf ben Mose mi-Trani (Maharit) (1568-1639) 
  • (b) Josijáhu ben Joszéf Pinto (1565-1648) 
  • (c) Mose ben Hajjim (1615 k.-1685) 
  • (d) Joszéf ben Jichak Almosznino (1642-1689)
 46.  Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613-1629), Kiváltságlevele (privilegium) a zsidók számára (1623)
 47.  Törvény a zsidók szabad kereskedéséről Erdélyben (1627)
 48.  II. Ferdinánd király (1619-1637), III. decretum (1630)
 49.  Daniél Esztrosza, Egy rabbi eljegyzése és válása Budán (1642-1645)
 50.  III. Ferdinánd király (1637-1657), II. decretum (1647)
 51.  Mose Foriat / Mose ben Israel Naftáli Hirsch Porges (Präger), Budán át Cijjonba (1650)
 52.  III. Ferdinánd király, III. decretum (1649)
 53.  Törvény a zsidók öltözékéről Erdélyben (1650. március 20)
 54.  Apácai Csere János (1625-1659), A héber nyelvről (1653)
 55.  II. Rákóczi György erdélyi fejedelem (1648-1657), Approbatae constitutiones regni Transilvaniae (1653)
 56.  Sabbetaj Cvi hívei Budán (1666)
  • (a) Sir Paul Rycaut (1628-1700) angol utazó visszaemlékezése 
  • (b) Héber forrásokból: Elisa Hajjim ben Jaakov ha-Kohén Askenázi (1600 k.-1673); Nehemja Hijja ben Mose Hajjon (Chajjon / Hayyun) (ca. 1655-1730); Jaakov Sasportas (1610-1698) és mások
 57.  Efrajim ben Jaakov ha-Kohén (1616-1678), Tevékenysége Budán (1665-1678)
  • (a) Kinevezésének körülményeiről (1667 k.)
  • (b) Haszdáj ben Smuél Perahja ha-Kohén (1605k.-1678) (Szaloniki) elutasító véleménye budai szerződéséről (1668)
  • (c) Aharon ben Hajjim Avraham Perahja ha-Kohén (1627 k.-1697) (Szaloniki) elutasító véleménye (1669 k.)
  • (d) Gérson ben Jichak Askenázi (1620 k.-1698) (Bécs) támogató véleménye (1670 k.)
  • (e) Vita községével (1674)
  • (f) Fia, apjának életéről
 58.  Zsidó kereskedők Erdélyben (1668-1675)
  • (a) A besztercei országgyűlés törvényeinek xlii. cikkelye (1668. február 3)
  • (b) A gyulafehérvári országgyűlés törvényeinek xi. cikkelye (1675. november 25)
  • (c) A gyulafehérvári országgyűlés törvényeinek i. cikkelye (1678. október 1)
 59.  A munkácsi uradalom zsidó korcsma-bérlői
  • (a) Gr. Thököly Imre (1657-1705) alatt (1678. január 1)
  • (b) Gr. Zrínyi Ilona (1643-1703) alatt (1681. január 1)
  • (c) II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) alatt (1707. május 2)
 60.  Jichak Schulhof (1645/1648 k.- 1733), Budai misztikusok (1680 k.)
 61.  Buda visszafoglalása a törököktől (1686)
  • (a) Jichak Schulhof, Megillat Ofen / Budai krónika
  • (b) Egy budai zsidó kihallgatási jegyzőkönyvéből (1686. november)
 62.  Az első zsidók Budán 1686 után
  • (a) Az Udvari kamara engedélye Feit Hirsch és Jakab Nátán számára (1689. december 10)
  • (b) Jakab Hirsch folyamodványa a Pozsonyi kamarához (1710?)
 63.  Hg. Esterházy Pál (1635-1713), Védlevél az eisenstadti (Kis-Márton) zsidók számára (1690. január 1)
 64.  A szent község intézkedései Kis-Mártonban az erkölcsök javítására (1730)
 65.  Rendelet az utazó koldusok elutasításáról (1731)
 66.  A pozsonyi szent község szabályzatából (1740 / 1835)
 67.  Mária Terézia királynő (1740-1780), I. decretum (1741)
 68.  Ezekiel Landau (1713-1793), A türelmi adó felosztásáról (1760 k.)
 69.  Előleg marhabőr eladására (1761)
 70.  Zsidó vásárosok (1777)
 71.  Ezekiel Landau, Új zsinagóga (Duna-) Szerdahelyen (1787)
 72.  Ezekiel Landau, Az aszalt gyümölcsből készült szeszről (1790 k.)
 73.  Zsidó szabók (1783)
 74.  II. József király (1765/1780-1790), német-római császár, "Systematica gentis Judaicae regulatio" (Az úgynevezett Türelmi rendelet) (1783. március 31)
 75.  A szakállviselés tilalmának visszavonása (1783. április 28)
 76.  A pozsonyi zsidó iskola megnyitása (1783. Kisasszony hava 8)
 77.  II. József király, Rendelet a zsidók nevéről (1787. július 23)
 78.  II. Lipót király (1790-1792), német-római császár, Reformok a zsidók helyzetét illetően (1790)
  • (a) A Magyarországon élő zsidók közösségének beadványa a pozsonyi országgyűléshez (1790)
  • (b) br. Splény Ferenc (1731-1795) jezsuita, váci püspök előterjesztése az országgyűlésben (1790. december 2)
  • (c) Egy felszólalás az országgyűlésben
  • (d) 1790:xxxviii. tc., "De Judaeis"
  • (e) [Nagyváthy János (1755-1819)], "A szakállával s nyelvével különböző zsidóság" (1790)
  • (f) A hallerkeői gr. Haller József (?-1812), a Helytartótanács tanácsosa által vezetett Bizottmány (regnicolaris deputatio) törvényjavaslata (1792. november 12)
 79.  Zsidó borkereskedők és bortermelők Tokaj-Hegyalján (XVII-XIX. század)
  • (a) Kassai polgárok panaszos levele (1609)
  • (b) Joél ben Smuél Jafe Szirkesz (Bah) (1561-1640), Lengyelországi borkereskedők a Rákóczi birtokon (1636)
  • (c) Dov (Ber) ben Juda Bolechów (1723-1805) lengyelországi zsidó borkereskedő Tarcalon (1764)
  • (d) Dov (Ber) ben Juda Bolechów, A magyar bor keverése (1764)
  • (e) Zemplén vármegye gyűlésének rendelkezései (1791. október 7)
  • (f) Királyi "rendelés" (17137. sz.) kihirdetése (1798. Sz. Jakab havának / július 7-dike)
  • (g) "A Hegyalján lakozó zsidóság esedező levele" (a vármegyei közgyűléshez) (1808)
 80.  Rendelet Kismartonban a rituális fürdő működtetéséről (1795)
 81.  Az erdélyi országos főrabbi megerősítése (1818)
 82.  Chorin Áron (1766-1844), A reformok úttörője Magyarországon
  • (a) A szóbeli tan (1803)
  • (b) A keresztényekről (1820)
  • (c) Anders Lindeberg (1789-1849), *, Chorin Áronról (1840)
 83.  Felirat az új-budai (Buda) temető felszámolásáról (1806)
 84.  Zsidók a magyar hadseregben (1807 / 1830)
  • (a) I. Ferenc király és osztrák császár (1792/1804-1835), V. decretum (1807)
  • (b) I. Ferenc, VI. decretum (1808)
  • (c) I. Ferenc, IX. decretum (1830)
 85.  Óbuda büszkesége: az új zsinagóga (1822)
 86.  Jan Ackersdijk, A pesti zsidó-piac (1823)
 87.  A zsidók Kelet-Magyarországon (1828 / 1830)
  • (a) Kossuth Lajos (1802-1894), "Értekezés az éhínségek okairól" (1828)
  • (b) Kölcsey Ferenc (1790-1838), "A szatmári adózó nép állapotáról" (1830)
 88.  Zsidó egyletek Pesten (1833)
 89.  Pest, Orczy-ház (XVIII-XX. század)
   • (a) Vajda Péter (1808-1846), "Keleti virág Pesten" (1833)

  • (b) Hevesi Lajos (1843-1910) / Ludwig Hevesi, Karczképek az ország városából (1876) 
  • (c) Vámbéry Ármin (1832-1913), Küzdelmeim (1905)
  • (d) Ágai Adolf (1836-1916) / Porzó, Utazás Pestről - Budapestre, 1843-1907 (19123)
  • (e) Szomory Dezső (1869-1944), Levelek egy barátnőmhöz (1927) 
  • (f) Sztrókay Kálmán (1886-1956), Borbély az Orczy-házban (1934)
  • (g) Kaczér Illés (1887-1980), Három a csillag (1955)
 90.  Hirschler Ignác (1823-1891), A pesti Piarista iskolában (1835 k.)
 91.  Moses Schreiber / a Hatam Szofér (1762-1839), A zsidó szokások megváltoztatásáról (1838 k.)
  • (a) Egy responsumból
  • (b) Egy responsumból
  • (c) Végrendeletéből
 92.  Zsidók a nagy pest-budai árvíz idején (1838)
  • (a) Trattner János, Jégszakadás és Duna kiáradása Magyarországban, 1838. évi böjtmás haván (1838)
  • (b) Névtelen óbudai zsidó krónikás (598 / 1838)
 93.  Kölcsey Antónia (1821-1876), Purim egy kelet-magyarországi faluban (1839. március 1)
 94.  A vármegyék a türelmi adó eltörlése és a zsidók polgárosítása mellett (1839)
 95.  1840:xv. tc., "Váltó-törvénykönyv"
 96.  Br. Eötvös József (1813-1871), "A zsidók emancipátiója" (1840)
 97.   1840:xxix. tc., "A zsidókról"
  • (a) Dubraviczky Simon (?-1849), Pest vármegye országgyűlési követe, Törvényjavaslat (1840. március 9)
  • (b) Az országgyűlés alsó tábláján elfogadott javaslat pontjai (1840. március 24)
  • (c) A főrendi tábla válasza (1840. március 31)
  • (d) 1840:xxix. tc., "A zsidókról" (1840. május 13)
 98.  Választott zsidó bíró esküje Újpesten (1840)
 99.  Vajda Péter (1808-1846), "A zsidókról" (1840)
 100.  Rabbilevél, Nagykálló (1841)
 101.  Einhorn Ignác (1825-1875) / Horn Ede, A zsidók politikai helyzete az 1840-es években
 102.  A zsidó kórház avatása Pesten (1841)
  • (aNemzeti Újság (1841. Szent-Mihály hava / szeptember 25) 
  • (bVilág (1841. szeptember 22)
 103.  Fábián Gábor (1795-1877) & Kossuth Lajos, "Zsidó-emancipatio" (1844)
 104.  Löw Lipót (1811-1875), "A zsidóügyről" (1844-1847)
  • (a) Lőw Leopold / Löw Lipót, "Nyílt levél a zsidó emancipatio ügyében" (1844. június 2)
  • (b) Löw Lipót, Magyar rabbik nyilatkozata (Tervezet) (1847. június 22)
 105.  Gr. Széchenyi István (1791-1860), Felszólalás a főrendiházban: "Ezen szerencsétlen népfaj." (1844. október 1)
 106.  Méir Avraham Munk (1830-1907), Magyarországi jesivákban (1844-1851)
  • (a) Lakompak
  • (b) Galgóc
  • (c) Nyitra
  • (d) Pozsony
 107.  Petrichevich Horváth Lázár (1807-1851), "Zsidó menyekző" (1847)
 108.  Kunewalder Jónás, Beadvány az országgyűléshez (1847. szeptember 23)
 109.  A honosítás feltételei (1847. október)
 110.  Kossuth Lajos, "Nem vagyok barátja annak, hogy a politikai jogok valláshoz köttessenek" (1847. december 11)
 111.  Diósy Márton (1818?-1892), A honi izraeliták között magyar nyelvet terjesztő pesti egylet (1848)
 112.  Szegfi Mór (1825-1896), Jelenetek a zsidó életből (1848)
  • (a) Lakószoba
  • (b) A zsidók helyzete 
  • (c) Rabbinikus bíróság 
  • (d) Menyegző
 113.  Az aradi Izraelita Újító Egylet felhívása a zsidó vallás reformálása ügyében (1848. április 24)
 114.  Az elkülönzés elleni aláírás-gyűjtő körlevél Pesten (1848. április 29)
 115.  Zsidók a magyar forradalom- és szabadságharcban (1848/49)
  • (a) 1848. március 16: Egy levélből 
  • (b) 1848. március 17: A honi izraeliták belügyeit Kezelő választmány körlevele 
  • (c) 1848. március 19-20: Pozsony
  • (d) 1848. március 19: Jókai Mór (1825-1904), "Nyílt szavak honunk fiatalságához" 
  • (e) 1848. március 20: Pozsony
  • (f) 1848. március 20: Petőfi Sándor (1823-1849), "A német polgárok és a zsidók" 
  • (g) 1848. március 21: Kossuth Lajos felszólalása az országgyűlésben
  • (h) 1848. március 22: Kunewalder Jónás röplapja
  • (i) 1848. március-április: Törvénytervezet a zsidók polgári egyenlőségéről az országgyűlés előtt 
  • (i/1) 1848. március 24: "Törvénycikkely. A vallásbeli különböző felekezetűek polgári egyenlőségéről"
  • (i/2) 1848. március 31: Kossuth Lajos az országgyűlési vitában
  • (i/3) 1848. április 1: Tudósítás Kossuth beszédéről
  • (j) 1848. április 8: Löw Lipót, "Az Isten újat teremtett" 
  • (k) 1848. április 19: Pest, "Az ellenségesség tevőleges kitörése" 
  • (k/1) Ignaz Einhorn, "Általános nyugtalanság."
  • (k/2) Degré Alajos (1819-1896), Visszaemlékezéseim. Az 1848-49. év előtti, alatti és utáni időkből (1883)
  • (l) 1848. április 23: Pozsony, "Egy csapatnyi suhanc a nép söpredékéből"
  • (m) 1848. május 13 és 20: Vörösmarty Mihály (1800-1855), "Zsidóügy" 
  • (n) 1848. július 24: Magyarország s hozzá kapcsolt tartományokbeli izr. lakosok megbízottai, "Beadvány az országgyűléshez" 
  • (o) 1848. július 21: Löw Lipót a zsidó honvédek eskütételéről
  • (p) Ignaz Einhorn, Zsidók a szabadságharcban
  • (q) 1848. december 21: A zsidó község közigazgatási (politicai) állása a Pest városi közgyűlés előtt
  • (q/1) Hírlapi tudósítás
  • (q/2) Határozatok
  • (r) 1849. február 11: Hg. Windischgrätz Alfréd (1787-1862) tábornagy, Proclamatio (Buda) 
  • (s) 1849. április 14: Az óbudai zsidó község határozata Windischgrätz felhívása felől