1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Publikációs lista / Publications
Turán Tamás PhD

* CV magyarul / in Hungarian
* CV in English

*"Minden zsidó címe", Budapesti Könyvszemle 4 (1992), 1. sz., 70-74.
*"Marranizmus: történelmi metafora prédikátoroknak", Szombat 4 (1992), 6. sz., 31-34.
*"Újabb héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban", Emlékkönyv Schweitzer József ..., Bp. 1992, 161-163. (kiegészítésekkel újraközölve: "Újabb héber kódextöredékek soproni könyvtárakban", Soproni Szemle 1995, 74-76)
*"Rasi művei a rabbinikus hagyományban: Hajim Joszef David Azulai Rasi-életrajza", Az MTA Judaisztikai Kutatócsoportjának Értesítője, no. 8 (1993. április), 17-29.
*"Jiddeoni. Scheiber Sándor emlékezete", Új Élet 48 (1993), aug. 1, 1.
*"Blau Lajos tudománya - hatvan év múltán", utószó, in: Blau Lajos, Az óhéber könyv; A héber bibliakánon (reprint), Bp. 1996, 39-55.
*"A középkori zsidó filozófia kutatásának hungarika-bibliográfiája", in: Colette Sirat, A zsidó filozófia a középkorban, Bp.: Logos kiadó, 1999, 401-428.
*"Bevezető fejezetek a héber interpunkció történetéhez", Tarbic 71 (2003/2004), 449-530 (héber).
*"Kép-diéta - az ikonofóbia történetéről a rabbinikus hagyományban", Café Bábel 2003, 1-2. szám, 7-17.
*Képfogyatkozás. Vázlat az ikonofóbia történetéről a rabbinikus hagyományban. Bp.: Akadémiai Kiadó, 2004 (Roskó Gáborral közösen: szobrainak reprodukcióival)
*"Az ujjal mutató kéz motívuma a héber könyvtörténetben és a Tóra-olvasás szokásaiban", Kenishta 3 (2007), 317-344 (héber)
*Moses Schreiber (a Hatam Szofer) négy responsuma; (szerkesztés, előszó); MTA Judaisztikai Kutatóközpont, Értesítő, no. 17 (2006. július)
*"A Neglected Rabbinic Parallel to the Sermon on the Mount (Matthew 6:22-23; Luke 11:34-36)", Journal of Biblical Literature 127 (2008), 81-93
*"Bacher, Wilhelm"; "Blau, Ludwig"; "Erdős, Pál"; "Fejér, Lipót"; "Kunitz, Moshe"; The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, ed. G. D. Hundert (New Haven: Yale U. Pr., 2008), 107-108; 193-194; 475-476; 508-509; 957-958
*" ‘Ahová a bölcsek szemüket vetették - pusztulás vagy ínség' - a bölcsek pusztító tekintetével kapcsolatos talmudi hagyományok története, terminológiája és képzetvilága", Sidra 23 (2008), 137-205 (héber)
*"A héber központozás: adalékok a héber írás és olvasás történetéhez az ókortól a 18. század
elejéig", Hebraisztikai Tanulmányok (szerk. Schweitzer József, Zsengellér József; Bp.: L'Harmattan - Magyar Hebraisztikai Társaság, 2009), 39-69.

Main publications
 
*"The Address of all Jews", Budapesti Könyvszemle 4 (1992), no. 1, 70-74 (Hungarian)
*"Marranism: Historical Metaphor for Preachers", Szombat 5 (1992), no. 6, 31-34 (Hungarian)
*"Additional Hebrew Manuscript Fragments from Bookbindings in Hungary", Jubilee Volume for József Schweitzer... (Bp., 1992), 161-163 (Hungarian) (reprinted, with additions: "Additional Hebrew Manuscript Fragments in Libraries of Sopron", Soproni Szemle 1995, 74-76)
*"The Works of Rashi in the Rabbinic Tradition: The Rashi-Biography of Hayim Josef David Asulai", Bulletin of the Center of Jewish Studies at the Hungarian Academy of Sciences 8 (April, 1993), 17-29 (Hungarian)
*"Jiddeoni. The Memory of Alexander Scheiber", Új Élet 48 (1993), aug. 1, 1 (Hungarian)
*"The Scholarship of Ludwig Blau - Sixty Years After", Afterword, in: Blau Lajos, Az óhéber könyv; A héber bibliakánon (reprint, Bp.: Logos, 1996), 39-55 (Hungarian)
*"Scholarship on Medieval Jewish Philosophy - A Hungarica-Bibliography", in: Colette Sirat, A zsidó filozófia a középkorban (Bp.: Logos, 1999), 401-428 (Hungarian)
*"Image-Diet - On the History of Iconophobia in the Rabbinic Tradition", Café Bábel 2003, 1-2. szám, 7-17 (Hungarian)
*"The History of Hebrew Punctuation - Introductory Chapters", Tarbiz 71 (2003/2004), 449-530 (Hebrew)
*Waning Images: The Iconophobic Tradition in Rabbinic Literature (in Hungarian: Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004) (Hungarian)
*"Four Responsa of R. Moshe Sofer (the Hatam Sofer) (editing and Preface); Bulletin of the Center of Jewish Studies at the Hungarian Academy of Sciences 16 (September, 2006) (Hungarian)
*"On the History of the ‘Pointing Finger' in Hebrew Booklore and in the Customs of Torah-Reading", Kenishta 3 (2007), 317-344 (Hebrew)
*"A Neglected Rabbinic Parallel to the Sermon on the Mount (Matthew 6:22-23, Luke 11:34-36)", Journal of Biblical Literature 127 (2008), 81-93
*"Bacher, Wilhelm";"Blau, Ludwig";"Erdős, Pál"; "Fejér, Lipót"; "Kunitz, Moshe"; The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, ed. G. D. Hundert (New Haven: Yale U. Pr., 2008), 107-108; 193-194; 475-476; 508-509; 957-958
*"Wherever the Sages Set Their Eyes, There is Either Death or Poverty' - On the History, Terminology and Imagery of the Talmudic Traditions about the Devastating Gaze of the Sages", Sidra 23 (2008), 137-205 (Hebrew)
*"Hebrew Punctuation: Contributions to the History of Hebrew Writing and Reading From Antiquity to the Beginning of the 18th Century", Hebraisztikai Tanulmányok (ed. József Schweitzer and József Zsengellér; Budapest: L'Harmattan - Magyar Hebraisztikai Társaság, 2009), 39-69 (Hungarian)

[Vissza a munkatársakhoz / Back to Faculty]