1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Publikációs lista / Publications
Komoróczy Géza PhD

* Curriculum Vitae

(NB: 1991 előttről csak esetlegesen)

1964"Nabu-na'id a babylóni és zsidó legendában" (R. Meyer, Das Gebet des Nabonid, Berlin: Akademie-Verlag, 1962), Antik Tanulmányok, 11 (1964), pp. 292-294
1964"Nabu-na'id felirata lányának Sin-papnővé szenteléséről", Antik Tanulmányok, 11 (1964), pp. 148-155
1964"Zur Deutung der altbabylonischen Epen Adapa und Etana", in: Neue Beiträge zur Geschichte der Alten Welt, I: Alter Orient und Griechenland (Berlin: Akademie-Verlag, 1964), pp. 31-50
1965"Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Tankönyvkiadó, 1965), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302
1968"Zum sumerischen Epos >>Enmerkar und der Herr von Aratta<< (Rätsel und Tauschhandel)", in: Acta Antiqua Hung., 16 (1968), 15-20
1969"Kelsos: Igaz szó" [Fordítás görögből] - "Kelsos, a kereszténység első átfogó bírálója (Előszó a fordításhoz)", Világosság, 10, no. 3, Melléklet (1969), pp. 6-32, és pp. 2-5, resp.
1971"Zu den Anfängen der Mythographie im Alten Orient", in: Acta Antiqua Hung., 19 (1971), 179-199
1971"Zum mythologischen und literaturgeschichtlichen Hintergrund der ugaritischen Dichtung >>ShSh<<", in: Ugarit-Forschungen, 3 (1971), 75-80
1972"A Biblia és az ókori Kelet", in: Rapcsányi László (szerk.), A Biblia világa (Budapest: MRT - Minerva, 1972), pp. 69-107
1972"A Biblia természetismerete és világképe" , in: Rapcsányi László (szerk.), A Biblia világa (Budapest: MRT - Minerva, 1972), pp. 183-210
1972"Das mythische Goldland Harali im alten Vorderasien", in: Acta Orientalia Hung., 26 (1972), pp. 113-123
1972"Egy asszír király az arab hagyományban", Antik Tanulmányok, 19 (1972), pp. 91-96
1973"A Biblia és az ókori Kelet", in: Rapcsányi László (szerk.), A Biblia világa (Budapest: MRT - Minerva, 19722), pp. 69-107
1973"A Biblia természetismerete és világképe" , in: Rapcsányi László (szerk.), A Biblia világa (Budapest: MRT - Minerva, 19722), pp. 183-210
1973"Berosos and the Mesopotamian Literature", in: Acta Ant. Hung., 21 (1973), pp. 125-152
1973"The Separation of Sky and Earth. The Cycle of Kumarbi and the Myths of Cosmogony in Mesopotamia", in: Acta Ant. Hung., 21 (1973), pp. 21-45
1974">>Foklore<<, >>Literatur<<, >>Folkloristik<< in der sumerischen Überlieferung", in: Acta Antiqua Hung., 22 (1974), pp. 113-120
1974"Ein assyrischer König in der arabischen Überlieferung", Altorientalische Forschungen, 1 (1974), pp. 153-164
1974"Literary Forgeries Relating to the Ancient Near East", in: Acta Litteraria Hung., 16 (1974), pp. 231-241
1974"Old Babylonian Letters and Economic History", in: Orientalistische Literaturzeitung, 69 (1974), pp. 146-149
1974"Ötezer éves ékírásos agyagtáblák Erdélyben", in: Simonffy Géza, szerk., Tudományos kaleidoszkóp (Budapest: MRT - Minerva, 1974), pp. 247-251
1975"Akkadian Epic Poetry and Its Sumerian Sources", in: Acta Antiqua Hung., 23 (1975), pp. 41-63
1975"Lobpreis auf das Gefängnis in Sumer", in: Acta Antiqua Hung., 23 (1975), 153-174
1975"Zur Ätiologie der Schrifterfindung im Enmerkar-Epos", in: Altorientalische Forschungen, 3 (1975), pp. 19-24
1976"A Sumer királylista értelmezéséről", Természet Világa (Természettudományi Közlöny), 107 (1976), pp. 207-208
1976"Das Pantheon im Kult, in den Götterlisten und in der Mythologie", in: Orientalia, 46 (1976), pp. 80-86
1976"On the Idea of Sumero-Hungarian Linguistic Affiliation", in: Annales Univ. Sci. Budapestinensis de R. Eötvös nominatae. Sectio historica, 17 (1976), pp. 259-303
1976"Work and Strike of Gods. New Light on Divine Society in the Sumero-Akkadian Mythology", in: Oikumene, 1 (1976), pp. 9-37
1976"Zum Namen eines Stadttores von Nippur", in: Altorientalische Forschungen, 4 (1976), pp. 80-86
1977"Flat-Earth Sumerology", in: The New Hungarian Quarterly, 18, no. 68 (1977), pp. 132-145
1977"Tilmun als >>Speicher des Landes<< im Epos >>Enki und Ninhursag<<", in: Iraq, 39 (1977) / J. D. Hawkins, Ed., Trade in the Ancient Near East (Papers Presented to the XXIII Rencontre Assyriologique Internationale, Birmingham, 1976) (London: British School of Archaeology in Iraq, 1977), pp. 67-70
1977"Umman-manda", Acta Antiqua Hung., 25 (1977), pp. 43-67
1978"Dávid király", in: Rapcsányi László (szerk.), Beszélgetések a Bibliáról (Budapest: MRT - Minerva, 1978), pp. 87-106
1978"Die Königshymnen der III. Dynastie von Ur", in: Acta Orientalia Hung., 32 (1978), pp. 33-66
1978"Die mythologische Epik in der sumerischen Literatur", in: Annales Univ. Sci. Budapestinensis de R. Eötvös nominatae. Sectio historica, 19 (1978), pp. 3-31
1978"Landed Property in Ancient Mesopotamia and the Theory of the So-Called Asiatic Mode of Production", in: Oikumene, 2 (1978), 9-26
1979"Zu den Eigentumsverhältnissen in der altbabylonischen Zeit", in: State and Temple Economy in the Ancient Near East, II (Leuven: Departement Orientalistiek, 1979), pp. 411-422
1980"Das Rätsel der sumerischen Sprache als Problem der Frühgeschichte Mesopotamiens", in: Blahoslav Hruąka & Géza Komoróczy, Hrsg., Festschrift Lubor Matouą, I (Budapest, 1980), pp. 225-252
1982"A nippuri szegény ember", in: A. Leo Oppenheim, Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja (Budapest: Gondolat, 1982), pp. 439-447
1982"A. Leo Oppenheim (1904-1974)...", in: A. Leo Oppenheim, Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja (Budapest: Gondolat, 1982), pp. 17-19
1982"Die Beziehungen zwischen Mesopotamien und dem Iranischen Hochland in der sumerischen Dichtung", in: Mesopotamien und seine Nachbarn (Berlin: Reimer, 1982), pp. 87-96
1983"Literatur am Königshof", in: Horst Klengel, Hrsg., Gesellschaft und Kultur im alten Vorderasien (Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients, 15) (Berlin: Akademie-Verlag, 1982), pp. 155-161
1984"Zur Frage der Periodizität der altbabylonischen miąarum-Erlässe", in: Muhammad A. Dandamaev, Ilya Gershevitch, Horst Klengel, Géza Komoróczy, Mogens T. Larsen & J. Nicholas Postgate, Eds., Societies and Languages of the Ancient Near East: Studies in Honour of Igor M. Diakonoff (Warminster: Aris and Phillips, 1982), pp. 195-205
1987"Die mesopotamische Mythologie als System", in: Oikumene, 4 (1983), pp. 109-119
1988"Aki mindeneket látott... (Gilgames-eposz, I. tábla, I,1-II,10. sor)", Szivárvány. Irodalmi, Művészeti, Kritikai Szemle, 4, no. 12 (Chicago, 1984. január), pp. 63-64
1988"Erotikus >>líra<< az ókori Mezopotámiában", in: Hoppál Mihály & Szepes Erika, szerk., A szerelem kertjében. Erotikus jelképek a művészetben (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987), pp. 91-103
1989"Attila's Grave and Burial: A Legend in the Light of New Publications", in: The New Hungarian Quarterly, 29, no. 109 (1988), 159-164
1989Az ókori Mezopotámia vallásai (Források) (Budapest: Kőrösi Csoma Társaság, 1988), pp. 50
1990["Ki a sumer? Ki a magyar?"], "Fül"-szöveg, in: Kenessei András, Százezer ős. Regény (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989)
1990"Kisebbségekből álló társadalom", Holmi, 1, no. 2 (1989. december), pp. 149-153
1990[Program az ELTE BTK dékánválasztására], in: Új Lap, 1, no. 8 (1990. május), pp. 9-11
1990[Scheiber Sándor Kol nidré-beszédei. Szövegközlés], Múlt és Jövő, ÚF 1, no. 2 (1990), pp. 4-7
1990"A birodalmak anatómiája: Elsöpri az idő" [Rácz Árpád interjúja], Rubicon * (1990. február), pp. 24-25
1990"Az egyetem Amerikában", I, Korunk, III. folyam, 1. évf., no. 11 (1990. november), pp. 1469-1478; II, Korunk, III. folyam, 1. évf., no. 12 (1990. december), pp. 1601-1609
1990"Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Illés próféta és Izráel politikája az i. e. IX. században", Holmi, 2, no. 10 (1990. október), pp. 1107-1116
1990"Csillagsorsok és embersorsok", Pallas Asszonya, 2, no. 4 (1990. május), pp. 26-27
1990"Karl Polanyi's Historical Utopia", in: Kari Polanyi-Levitt, Ed., The Life and Work of Karl Polanyi (Montréal - New York: Black Rose Books, 1990), pp. 188-191
1990"Kié a történelem?" [Melegh Attila interjúja (Gyáni Gábor, K. G., Miklósi László, Tőkéczki László], Beszélő, ÚF 1, no. 50-51 (1990. december 22), pp. 35-36
1990"Legyen egy zsidó ünnep is egész országra szóló!", Hiány, 2, no. 19 (1990. november 30), pp. 14-17
1990"Nyílt levél dr. Szabad György akadémikus, egyetemi tanárhoz, az Országgyűlés elnökéhez", Új Élet, 45, no. 21 (1990. november 1 / chesván 13, 5751), pp. 1-3
1990"Scheiber Sándor tudós elődökről", Múlt és Jövő, ÚF 1, no. 1 (1990/1), pp. 39-40 (és Scheiber Sándor öt beszédének közlése, uo., pp. 33-38
1991"Semá Jiszráél: R. Selómó ben Jichák [RASI] (1040-1105) magyarázatai", Múlt és Jövő, ÚF 1, no. 4 (1990/4), a belső borítón és p. 19
1991"Tartalmában strukturalista, formájában nemzeti". Sz. A. Tokarev, szerk., Mitológiai enciklopédia. A magyar kiadás szerkesztője: Hoppál Mihály (Budapest: Gondolat, 1988), BUKSZ: Budapesti Könyvszemle, 2, no. 2 (1990. nyár), pp. 164-175
1991["Láttuk-e..."], in: Láttuk-e, hogy jön? (A társadalomtudomány sikerei és kudarcai a kelet-európai politikai átalakulásban). Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Társadalomfilozófiai és Etikai Tanszéke és a BUKSZ (Budapesti Könyvszemle) rendezésében 1990. december 7-én tartott szimpózium anyaga (Twins Konferencia-Füzetek, 1) (Budapest: T-Twins Kiadói és Tipográfiai Kft, 1991), pp. 32-33
1991[Bevezetés:] Martin Buber, "Haszid történetek. Gedő Simon fordításaiból", Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 1 (1991/1), pp. 19-20
1991"A kommentár mint szellemi magatartás és jelentősége a zsidó hagyományban", in: Évkönyv, 1985-1991 (Budapest: Országos Rabbiképző Intézet, 1991), pp. 270-286
1991"Destin des astres et destinés humaines" / "Csillagsorsok és embersorsok", Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, no. 74 (1991), pp. 63-69, 109-113, resp.
1991"Egyetlen élet is az egész világ" (Misna, Nezikin: Szanhedrin IV, 5), Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 3 (1991/3), belső borító
1991"Élijáhu, R. Méir és Koppány mester", Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 1 (1991/1), pp. 32-33
1991"Jacob Katz professzor..." [Laudatio Jacob Katzra a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor] (K. G., Schweitzer József és Michael Silber), Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 1 (1991/1), pp. 49-51
1991"Meddig él egy nemzet? Nemzeti identitásvitáinkhoz. Egy másként gondolkodó nézetei az ókori Keletről", 2000, 3, no. 9 (MCMXCI. szeptember), pp. 13-25; újra közölve: Látóhatár (1991), no. 11-12, pp. 236-266
1991"Osszuk meg egymással értékeinket", Vigilia, 56, no. 12 (1991. december), pp. 903-908
1991"Polgárosodjunk..." [Hegyi Hill Zoltán interjúja], Reform, 4, no. 7 (1991. február 15), pp. 38-39
1991"R. Jehósua ben Perahja és Jésu egy vendégfogadóban" (bT Szanhedrin, p. 107B), Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 4 (1991/4), belső borító és p. 17
1991"Rendszerváltás - történelemtanítás", Rubicon, 2, no. 2 (1991), pp. 26-27
1991"Sumer, szláv, török, zsidó >>atyafiságunk<<. Kihal-e a magyarság? A nemzet nemcsak nyelvében él" [Szénási Sándor interjúja], 168 óra, 3, no. 40 (1991. október 8), p. 21
1991"Szerep és hagyomány. Judaisztika a bölcsészkaron" [Binder István interjúja], Magyar Nemzet, * (1991. január 28), p. 3
1991"Törvényszabó törvényszegés", Magyar Nemzet, * (1991. január 10), p. 5
1991"Valódi emlékjel...", in: Gazda Anikó, Zsinagógák és zsidó községek Magyarországon.Térképek, rajzok, adatok (Hungaria Judaica, 1) (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1991), hátsó fedőlap
1992"A babilóni fogság", I, Holmi, 4, no. 6 (1992. június), pp. 836-856; II, Holmi, 4, no. 7 (1992. július), 1006-1028
1992"A héber és az arámi nyelv Dániel könyvében: Héber nyelvi reneszánsz a Makkabeusok korában?", in: Landeszman György & Deutsch Róbert (szerk.), Hetven év. Emlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára (Budapest: A Budapesti Zsidó Hitközség, 1992), pp. 101-108
1992"A szomszédság értéke. Tanuljunk másoktól - s éppen szomszédainktól", Pécsi Szelet. A pécsi egyetemek lapja, no. 1 (1992/93), p. 10
1992"Aki 56-ban az ókorba menekült" [Rádai Eszter interjúja], 168 óra, 4, no. 51 (1992. december 22), pp. 26-28
1992"Álomegyetem. Tézisek helyzetünkről, teendőinkről, lehetőségeinkről", Beszélő, ÚF 3, no. * (1992. április 4), pp. 38-43
1992"Élő nyelv, holt nyelv, szent nyelv", Szombat, 4, no. 1 (1992. január / 5752. s'vát), pp. 35-36
1992"Farmernadrágos tudomány", Népszabadság, * (1992. június 13, szombat), p. 28
1992"Illés próféta, a fundamentalista? Válogatott áthallások. ‘Személyes barátom, Jeremiás'" [Rádai Eszter interjúja], 168 óra, 4, no. 28 (1992. július 14), p. 24
1992"Jewish Studies in Hungary", Budapest Review of Books, 2, no. 1 (Spring, 1992), pp. 36-38
1992"Másodlagos antiszemitizmusok", Beszélő, ÚF 3, no. 51-52 (1992. december 19), Melléklet, pp. 1-15
1992"Rangjavesztett tudomány. Álomfejtés az ókori Mezopotámiában", 2000, 4, no. 2 (MCMXCII. február), pp. 47-58
1992Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Az értelmiség felelőssége az ókori Keleten. Tanulmányok ókori keleti szövegek értelmezése köréből (Metamorphosis historiae) (Budapest: Századvég Kiadó, 1992), pp. 404
1993Scheiber Sándor, "Iktató beszéd. Elmondotta dr. Schweitzer József főrabbi beiktatásán Pécsett, 1948. május 23-án". Közzéteszi K. G., in: Landeszman György & Deutsch Róbert (szerk.), Hetven év. Emlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára (Budapest: A Budapesti Zsidó Hitközség, 1992), pp. 117-12099
1993"[A főváros kulturális arculatáról]", in: Demszky Gábor, et al., Budapest szimpózium. Tanácskozás a Főváros 1993/94-es programjáról a Tudományos Akadémián (Budapest: [Főpolgármesteri Hivatal], 1993) [Panelbeszélgetés, benne K. G.: p. 14 sk., 23 skk., 26 sk., 37 skk., 41 sk.]
1993"[Mi legyen a magyarországi zsinagógákkal?]", in: Ines Müller, A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga (Hungaria Judaica, 4) (Wien: Löcker Verlag & Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993), borító
1993"A Biblia bensőséges értelmezője" [Laudatio Meir Weissre a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor] (Schweitzer Józseffel), Szombat, 5, no. 6 (1993 nyár / 5753. sziván), pp. 24-25
1993"A kitüntetett" [Laudatio Schweitzer Józsefre a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor], Szombat, 5, no. 3 (1993. március / 5753. ádár), pp. 8-9
1993"A közélet tízparancsolata", Beszélő, ÚF 4, no. 6 (1993. február 13), p. 5
1993"A másság értéke", Magyar Nemzet, 56, no. * (1993. augusztus 7, szombat), p. 13
1993"A régiségben a kereszténységre mondták, hogy erkölcstelen" (Mihancsik Zsófia interjúja), Mozgó Világ, 19, no. 7 (1993. július), pp. 13-21
1993"A szabadulás ünnepe, szorongattatásban. Utószó, fél évszázad múlva, a Kner Haggádához", in: Haggáda peszach estéjére (Budapest: Ézsajás Vallásos Társaság, 1936) (reprint, Gyoma: Kner Nyomda,1993), pp. 1-23
1993"Antiszemita szervezkedést tart megfigyelés alatt a budapesti rendőrkapitányság (Előzetes közlemény)", Szombat, 5, no. 1 (1993. január / 5753. svát), pp. 32-33 [ad 1883-1885]
1993"Apák és fiúk", Holmi, 5, no. 8 (1993. augusztus), pp. 1066-1070
1993"Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 19934), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302
1993"Corvin Egyetem: Alapkő, szavakból, reménységből", I, Mozgó Világ, 19, no. 11 (1993. november), pp. 59-76; II, Mozgó Világ, 19, no. 12 (1993. december), pp. 47-61
1993"Ez valódi urbánus élmény..." [Tudósok tanácskoznak Budapest kétéves fejlesztési programjáról], Népszabadság, * (1993. február 12, péntek), Budapest melléklet, p. III
1993"Ezékiel a csatorna partján", Liget, 6, no. 2 (1993, nyár), pp. 9-16
1993"Hahn István tudományos pályakezdése", Szombat, 5, no. 3 (1993. március / 5753. ádár), pp. 29-33
1993"Kisebbségekből álló társadalom", in: Karsai László (szerk.), Befogadók. Írások az antiszemitizmus ellen, 1882-1993 (Budapest: Aura Kiadó, 1993), pp. 203-205
1993"Legyen egy zsidó ünnep is egész országra szóló!", in: Karsai László (szerk.), Befogadók. Írások az antiszemitizmus ellen, 1882-1993 (Budapest: Aura Kiadó, 1993), pp. 218-221
1993"Magyar sajtó erdejében zsidó fák, facsoportok. Scheiber Sándor magyar zsidó sajtóbibliográfiája elé", Szombat, 5, no. 9 (1993. november / 5754. hesván), pp. 23-28
1993"Századvég-köszöntő", in: Századvég Kiadó. A Kiadó könyvei (1989-1993) (Budapest: 1993), pp. 2-3
1993"Szűcs Jenő egyetem nélküli tanár", Holmi, 5, no. 6 (1993. június), pp. 838-840
1993"Történelem a próféták kezében", Magyar Tudomány, 100 / ÚF 38, no. 10 (1993. október), pp. 1227-1230
1993"Új zsidó történetírás" [Gonda László, A zsidóság Magyarországon, 1526-1945 (Budapest: Századvég Kiadó, 1992)], Szombat, 5, no. 5 (1993. május / 5753. ijjár), pp. 34-35
1994"A pernye beleég a bőrünkbe", Menora - Egyenlőség. Az észak-amerikai magyar zsidóság lapja, 33, no. 1540 (July 29, 1994), p. 3
1994"A pernye beleég bőrünkbe", Beszélő, ÚF 5, no. 15 (1994. április 14), pp. 28-30 - "Hibaigazítás", uo., no. 16 (1994. április 21), p. 47
1994"A pernye beleég bőrünkbe", Magyar Hírlap, * (1994. április 12), p. 7
1994"A pesti gettó" (Frojimovics Kinga-, Pusztai Viktória- és Strbik Andreával), I: Szombat, 6, no. 5 (1994. május / 5754. sziván), pp. 28-39; II: uo., 6, no. 6 (1994. nyár / 5754. támmuz, áv, elul), pp. 13-18; III: uo., 6, no. 7 (1994. szeptember / 5755. tisri), pp. 33-41; IV: uo., 6, no. 8 (5755. chesván), pp. 24-33
1994"A zsidó Budapest. Pest: gettó, 1944" (Frojimovics Kinga-, Pusztai Viktória- és Strbik Andreával), in: Králl Csaba (szerk.), Holocaust Emlékkönyv a vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából (Budapest: Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség, 1994), pp. 252-256
1994"Ezékiel 8,14", in: "...Mert örökké tart szeretete". Tanulmányok dr. Karasszon Dezső tiszteletére 70. születésnapja alkalmából (Budapest: A Budapesti református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoportja, 1994), pp. 69-73
1994"Fekete felhők mitológiája" , in: Sulyok Gabriella [Kiállítási katalógus] (Sopron, Festőterem, 1994), pp. 2-3 / "Schwarzwolken und Mythologie", pp. 6-7
1994"Jesiva helyett egyetemi oktatás" [Gadó János interjúja], Szombat, 6, no. 7 (1994. szeptember / 5755. tisri), pp.
1994"Megnyitó szavak a művészet egyetemességéről. Lisztes István szobor-kiállítása a Kiscelli Múzeum Templomterében" (MS)
1994Shlomo Avineri, A modern cionizmus kialakulása. A zsidó állam szellemi gyökerei (Budapest: Századvég Kiadó, 1994). Szerkesztette K. G.
1995"[A Tízparancsolatról]" (Schweitzer József, Komoróczy Géza, Zlinszky János beszélgetése, riporter: Gábor György és Ránki Júlia), in: Gábor György (szerk.), A bizonyság két táblája. Beszélgetések a Tízparancsolatról (Budapest: Tudomány Kiadó - Magyar Rádió, 1995), pp. 19-34
1995"Budapest, a befogadó város" [Boros István interjúja], Magyar Nemzet, 58, no. 72 (1995. március 27), p. 8
1995"Fekete felhők mitológiája. Sulyok Gabriella rajzaihoz", Élet és Irodalom, 39, no. * (1995. június 30), p. 18
1995"Fekete felhők mitológiája", in: Sulyok Gabriella [Kiállítási katalógus] (Budapest, 1995), pp. 4-5 / "Mythologie der schwarzen Wolken", pp. 20-21
1995"Jámbor zsidógyűlölet (A sötétség és a fény évszázadaiban)", Élet és Irodalom, 39, no. 51-52 (1995. december 22), pp. 24-25
1995"Nem őt, önmagát tisztelte meg az Akadémia" [In memoriam Scheiber Sándor], Új Élet, 50, no. 6 (1995. március 15 / ádár-II 14, 5755), p. 2
1995A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem (Frojimovics Kinga-, Pusztai Viktória- és Strbik Andreával, szerkesztette Komoróczy Géza) (A város arcai / Hungaria Judaica, 7) (Budapest: Városháza / MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995). Két kötetben, 793 old., 500 fekete-fehér kép, 56 oldal színes képmelléklet. - Második, javított kiadás (Budapest: Élet és Irodalom, 19952)
1995Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Az értelmiség felelőssége az ókori Keleten. Tanulmányok ókori keleti szövegek értelmezése köréből (Osiris Könyvtár) (Második, javított kiadás) (Budapest: Osiris Kiadó, 1995), pp. 371
1996"A föld köldöke, a kopár hegy és a hit haragja" [Javorniczky István interjúja], Magyar Nemzet, * (1996. október 5, szombat), p. 13
1996"A hatágú körök", in Heti Világgazdaság * (1996. augusztus 31), p. 75
1996"A közeledő ezredvég - egy ókortörténész szemszögéből", Beszélő, Harmadik folyam, 1, no. 1 (1996. március), pp. 5-18
1996"A szent helyek Izraelben", Magyar Nemzet, * (1996. október 5), p. 13
1996"A tudós rabbi és a zsidóság történetével foglalkozó tudós" [Laudatio Moshe Carmilly-Weinbergerre a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor] (Schweitzer Józseffel), Szombat, 8, no. 4 (1996. április / 5756. niszán), pp. 30-32
1996"Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 19965), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302
1996"Das Judentum in Budapest im Dualismus", in: Budapest 1896. Ein Millennium im K.u.K. Rahmen. Katalog zur Ausstellung vom 3.-21. September 1996, Volkshalle im Wiener Rathaus Wien: Ungarisches Kulturinstitut in Wien, 1996), pp. 26-38
1996"Engel Tevan István grafikai művészete" / "The Graphic Art of István Engel Tevan", in: Engel Tevan István kiállítása (Budapest, Kossuth Klub, 1996. október) [Katalógus] (Budapest: Mester Nyomda, 1996), pp. 3-6 / 7-11
1996"Engel Tevan István grafikai művészete", Élet és Irodalom, 40, no. 42 (1996. október 18), p. *
1996"Engel Tevan István meghalt", Élet és Irodalom, 40, no. 41 (1996. október 11), p. 3
1996"Fajelmélet és kiadói jog", Élet és Irodalom, 40, no. * (1996. november 29), p. 4 [Vita Kőbányai Jánossal (1)]
1996"Még egyszer: Ki adhatja ki a zsidó könyveket?" Élet és Irodalom, 40, no. * (1996. december 13), p. 4 [Vita Kőbányai Jánossal (2)]
1996"Szerzők és szerkesztők szerzője", Magyar Hírlap, * (1996. december 7), p. 17
1997"A közeledő ezredvég - egy ókortörténész szemszögéből", Hungarológia, no. 11 (1997), pp. 227-250
1997"A megmaradás alternativái: A zsidó háború", Rubicon, 8, no. 67-68 (1997/3-4), pp. 55-62
1997"Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 19976), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302
1997"Egy magyar író, aki történetesen zsidó". Konrád György, A láthatatlan hang. Zsidó tárgyú elmélkedések (Budapest: Palatinus, 1997), Élet és Irodalom, 41, no. 51-52 (1997. december 19), p. 5
1997"Egyházi hangon a társadalomról. Megjegyzések a Magyar Katolikus Püspöki Kar Igazságosabb és testvériesebb világot című körlevelére (1996)", Élet és Irodalom, 41, no. 24 (1997. június 13), pp. 3-4
1997"Mi, magyarok mára zsidóvá lettünk" - mondja Komoróczy Géza orientalista..." (Hovanyecz László interjúja), Népszabadság, 55, no. 255 (1997. november 1, szombat), p. 23
1997"Mit veszített a magyar zsidóság 1944-ben - mit veszített a magyar társadalom?", Barátság, 4, no. 1 (1997. február 15), pp. xxxix-xlvi = in: Ember Mária -Mayer Éva (szerk.), "Mi minden veszett el itt..." - Kétnapos konferencia Magyarország e századi veszteségeiről (Budapest, 1996. szeptember 10-11) (Budapest: Friedrich Ebert Stiftung, 1997), pp. 34-40
1997"Pious Anti-Semitism. In the Centuries of Darkness and Light", Budapest Review of Books, 7, no. 3 (Fall, 1997), pp. 124-129
1997"Quod erat demonstrandum", Élet és Irodalom, 41, no. * (1997. január 24), p. 4 [Vita Kőbányai Jánossal (3)]
1997"Raphael Patai, Scheiber Sándor - és a MéJ főszerkesztője", Szombat, 9, no. 2 (1997. február / 5757 svát-ádár), pp. 46-47 [Vita Kőbányai Jánossal (4)]
1997"Személyes zsidó temetőink", in: Váli Dezső [szerk.], Váli (Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 1997), p. 70
1997"Történelmi események a gondolkodásban: Felejtés, feldolgozás, felelősségvállalás", in: Virág Teréz (szerk.), Elhúzódó társadalmi traumák hatásának felismerése és gyógyítása. Konferencia, Budapest, 1996. november 15-17 (Budapest: Animula, 1997), pp. 11-22
1997"Valódi történeti szintézisteremtő" [Laudatio Vermes Gézára a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor], Szombat, 9, no. 2 (1997. február / 5757 svát-ádár), pp. 34-35
1998[Sumer irodalmi fordítások (részletek)], in: Halasi Zoltán (szerk.), Mindenkinek kenyér és rózsa. Válogatás négyezer év irodalmából (Budapest: Első Magyar Látványtár Alapítvány, é. n. [1998])
1998"A holt-tengeri tekercsek. Az értelmezés keretei", Élet és Irodalom, 42, no. 9 (1998. február 27), pp. 8-9
1998"A számítógép hozta ki belőlem...", in: A nagy egér-kézi könyv (Budapest: Compaq - Ab Ovo, 1998), pp. 59-66
1998"Paaiąkinimai" (László Kákosy - Géza Komoróczy), in: Aladár Dobrovits - László Kákosy - Géza Komoróczy, Babelio bokątas. Senoviniai artimuju rytu mitai ir legendos (Vilnius: Margi raątai, 1998), pp. 491-520
1998"Senoves ľydu mitai ir legendos", in: Aladár Dobrovits - László Kákosy - Géza Komoróczy, Babelio bokątas. Senoviniai artimuju rytu mitai ir legendos (Vilnius: Margi raątai, 1998), pp. 177-490
1998Kiáltó szó a pusztában. A holt-tengeri tekercsek, I: Az első kéziratok (Budapest: Osiris Kiadó, 1998), pp. 275
1999"Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 19997), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302
1999"Az új vallásosság mozgatóereje csak az lehet, ami az új nem-vallásosságé", apud Varga Károly, Vallásosság-szindróma és polgári társadalom. Szociológiai hipotézisek megvitatása a világnézeti helyzet alakulásáról (Pázmány szociológiai műhely, 1) (Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet, 1999), pp. 158-165; újabb kiadás: ua. (~ - Osiris Kft., 19992), pp. 133-138; újra közölve: "Levél Varga Károlynak", Világosság, 40, no. 11 (1999. november), pp. 52-56, 63-64
1999"Holocaust", Mozgó Világ, 25, no. 9 (1999. szeptember), pp. 23-39. [A Mozgó Világ 1999. évi nívódíja: a szerkesztőség különdíja]
1999"Jewish Hungary Today: The Jewish Cultural Heritage in the Contemporary Culture of Hungary", in: S. Ilan Troen (Ed.), Jewish Centers & Peripheries. Europe between America and Israel Fifty Years after World War II (New Brunswick - London: Transaction Publishers, 1999), pp. 127-155
1999"Magyar jorcejt", Élet és Irodalom, 43, no. 25 (1999. június 25), p. 5; újra közölve: Newyorki Figyelő (1999. július 30), pp. 6 és 8
1999"MTA-ELTE Judaisztikai Kutatócsoport", in: Magyar Tudományos Akadémia. Támogatott kutatóhelyek. Tudományos eredmények, 1996-1998 (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1999), pp. 456-459
1999"Személyes ezredforduló: Nincs hátra, nincs előre" (Javorniczky István interjúja), Magyar Nemzet, 62, no. 263 (1999. november 11), p. 15
1999"Szemiramisz Függőkertje. Történeti forrásokban, homályosan", in: Klaniczay Gábor & Nagy Balázs, szerk., A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére (Budapest: ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1999), pp. 21-39
1999"Történeti szempontok a hitközségi vitához", Új Élet, 54, no. 2 (1999. január 15 / Tévész 27 5759), p. 3
1999"Út a mítoszhoz", in: Szilágyi János György - Komoróczy Géza (szerk.), Mitológia és humanitás. Tanulmányok Kerényi Károly 100. születésnapjára (Osiris Könyvtár: Történelem) (Budapest: Osiris Kiadó, 1999), pp. 252-273
1999Jewish Budapest. Monuments, Rites, History, Ed. by Géza Komoróczy, authors: Kinga Frojimovics, Géza Komoróczy, Viktória Pusztai and Andrea Strbik (Budapest: CEU [Central European University] Press, 1999), pp. 597, with 553 black-and-white and 89 color illustrations
1999Kiáltó szó a pusztában. A holt-tengeri tekercsek, I: Az első kéziratok (Budapest: Osiris Kiadó, 19992), pp. 275
2000"Babylóni történelem Dániel könyvében, (I)", Jeromos Füzetek, no. 39 (Húsvét, 2000), pp. 5-16; (II), uo., no. 40 (Aratás, 2000), pp. 3-18; és klny. is: Babylóni történelem Dániel könyvében (Budapest: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2000), pp. 28
2000"Egyházak szerepe az európai integrációban", in: Glózer Rita, Hamp Gábor & Horányi Özséb, szerk., A vallások és az európai integráció, II (Budapest: Balassi Kiadó-Magyar Pax Romana-Országos Főrabbi Hivatala, 2000), pp. 37-40
2000"Nincs hátra, nincs előre", in: Javorniczky István, Személyes ezredforduló. 16 beszélgetés a 20. századról (Budapest: Századvég, 2000), pp. 107-124
2000"Visszaköpött imák (Holocaust-filmek)", Komoróczy Géza, Surányi Vera és Tatár György (Mihancsik Zsófia interjúja), Filmvilág, 43, no. 9 (2000. szeptember), pp. 4-7
2000Héber mítoszok és mondák (A Bibliából). Feldolgozta, a kísérő tanulmányt és a magyarázó jegyzeteket írta ~ (Regék és mondák) (Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 2000), pp. 369. - Benne: pp. 291-304: "Héberek, mítoszok, mondák (Utószó)"; pp. 305-350: "Magyarázó jegyzetek"; pp. 350-363: "Magyar költők és a Biblia"
2000Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe (Osiris Zsebkönyvtár) (Budapest: Osiris, 2000), pp. 182
2001"A magyar zsidóság kozmopolitizmusa", in: Püspöki Nagy Péter, szerk., 1100 éves együttélés. A magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (Budapest: Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány, 2001), pp. 317-331
2001"Etruszkok és maiak. Szilágyi János Györggyel beszélget K. G.", BUKSZ Budapesti Könyvszemle, 13, no. 2 (2001. Nyár), pp. 195-200
2001"Pest régi zsidónegyede: emlék és valóság", Népszabadság, 59, no. 239 (2001. október 12, péntek, budapesti kiadás), p. 34
2002"Állam-történetek - az ókori Kelet és a Biblia világából", Élet és Irodalom, 46, no. 51-52 (2002. december 20), pp. 16-17
2002"Israeliten/Juden in ihrer Gemeinde, Juden in der ungarischen Gesellschaft der Nachkriegszeit, 1945-2002", in: Eleonore Lappin, Hrsg., Jüdische Gemeinden. Kontinuitäten und Brüche (Berlin - Wien: Philo, 2002), pp. 63-101
2002"Kizárólag a minőség" (Mihancsik Zsófia interjúja), Élet és Irodalom, 46, no. 31 (2002. augusztus 2), p. 7
2002"Márton A. András képei elé", in: Márton A. András, Geometria. In memoriam Bolyai János [Kiállítási katalógus] (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2002), pp. 1-2
2003"Hungary: Synagogal Antiquities and Current Actualities / Ungarn: Synagogale Altertümer und die Gegenwart", in: * (Wien, 2003), pp. 42-54 (s. a.)

[Vissza a munkatársakhoz / Back to Faculty]