1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Szakmai életrajz / CV
Bányai Viktória PhD

* CV in English
* Publikációs lista 

Személyes adatok
Született: Budapest, 1971. július 1.
Leánykori név: Pusztai Viktória
E-mail: banyai.viktoria@hebraisztika.hu

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9668-9062

 

Tanulmányok
1989--1994      ELTE BTK Történelem szak (tanári diploma)
1990--1995      ELTE BTK Hebraisztika szak (okl. hebraista)
1991/92           Nyári nyelvtanfolyam (Ulpan) és One Year Programme, Héber Egyetem, Jeruzsálem
1997                Central European University, Budapest "Out of the Ghetto" c. modern zsidó történeti nyári egyetemi kurzusa
1995--2001      ELTE BTK Történelem doktori iskola, Művelődéstörténeti program
PhD-disszertáció címe: Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850
(Védés: 2001. október)
Nyelvvizsgák: angol (felsőfok), modern héber (felsőfok), orosz (középfok) és német (alapfok) nyelvből.

Munka
1995--2001      MTA Judaisztikai Kutatócsoport: 1995-98-ig MTA fiatal kutatói ösztöndíjas, majd 1998-tól tudományos munkatárs.
2001--2005      MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Judaisztikai Kutatócsoport tudományos munkatársa;
2005--              Tudományos főmunkatárs.
2007--2011      MTA Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai Kutatócsoport vezetője.
Kutatási terület: 18-19. századi magyarországi zsidó történelem és művelődéstörténet, zsidó oktatásügy, zsidó felvilágosodás (haszkala)
Oktatási tevékenység: ELTE BTK Hebraisztika szak keretében (1995 óta) - bibliai szövegolvasás, zsidó irodalomtörténet, középkori és újkori zsidó történelem kurzusok és művelődéstörténeti szemináriumok
Oktatásszervezési tevékenység: Az ELTE BTK Hebraisztika szak tanrendjének és kurzuskínálatának koordinálása (szakfelelős).

Ösztöndíjak
1997                Collegium Hungaricum, Bécs kutatási ösztöndíja
1998                Soros Alapítvány, Budapest és a Dinur Center, Hebrew University of Jerusalem ösztöndíja jeruzsálemi kutatásra és tanulásra
2002                Akadémiai Ifjúsági Díj (a doktori disszertációért)
2004                Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért támogatása a doktori disszertációm megjelentetésére a "Doktori mestermunkák" sorozatban
2003-2006       OTKA Posztdoktori kutatási ösztöndíj. Kutatási téma: Héber források Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez, 18. sz.
2007-2009       Rothchild Foundation Europe (London) kutatási támogatása. Téma: magyarországi zsidó temetők héber sírfeliratainak dokumentálása.
2012-2013      Rothschild Foundation Europe (London) kutatási támogatása. Téma: Kárpátalja és Felvidék zsidósága a két világháború között - csoportos kutatás
2014-2016     Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. Téma: Zsidó oktatás és gyermekintézmények Magyarországon, 1945--1956.

Konferencia előadások (válogatott)
"Magyarországi héber irodalom a Haszkala jegyében" = A magyar-zsidó irodalom létformái c. konferencián (A Szombat szerkesztősége és a Yahalom Zsidó Szabadtegyetem szervezésében, Budapest, 1996, január 8-9.)
"Hebrew Literature in Hungary in the Epoch of Haskalah" = the Sixth International Conference of "Dr. Moshe Carmilly" Institute for Hebrew and Jewish History, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca (1996, október 22-24.)
"Jewish Education in Hungary, in the First Half of the 19th Century"= European Association for Jewish Studies 6. kongresszusa, modern történeti szekció (Toledo, 1998. július 19-23)
"A magyar zsidó sajtó előzményei és kezdetei 1868-ig" = A Magyar zsidó sajtótörténeti konferencia (A Szombat szerkesztősége és a MAZSIKE szervezésében, Budapest, 2000. május 14.)
"A klasszikus hébertől az ivritig" = Természetes nyelvek -- mesterséges nyelvek c. konferencia (ELTE BTK Általános és alkalmazott nyelvészeti Tanszékének és a Magyarországi Eszperantó Szövetség szervezésében, 2002. december 10.)
"A zsidó oktatás modernizációja a tankönyvek tükrében, 18-19.sz." = A Hebraisztika szak alapításának 15. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia (ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai tanszéke szervezésében, Budapest, 2003. október 16.)
"Levelek a responsumok mögött" = A responsum-irodalom kutatásának útjai című tanácskozáson (MTA Judaisztikai Kutatóközpont szervezésében, Budapest, 2006. október 19)
"Örökölt feladatok, mai keretek" = "Jewish"? "Studies"? Közelítések, lehetőségek és perspektívák Magyarországon (Az MTA PTI Kortárs és Történeti Zsidó Kutatócsoport szervezésében, Budapest, 2007. április 27)
"A 'névhéberesítés' társadalomtörténeti és nyelvészeti vonatkozásai" = "Névváltoztatás -- társadalom -- történelem / Családnév-változtatások -- több szempontú megközelítésben"( A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének szervezésében, Budapest, 2007. november 23.)
 "Az aqéda mint archetípus a középkori mártírok leírásában" = "Aqéda a zsidó és keresztény hagyományban" (Sapientia Szimpózium, Bibliatudományi Tanszék, Budapest, 2009. december 4.)
"Munkácsi Bernát tanfelügyelői tevékenysége" = Munkácsi Bernát-emlékülés (MTA Nyelv- és Irodalomtudományi osztálya, Budapest, 2010. szeptember 20.
"A keresztényekről alkotott kép a zsidó felvilágosodás tankönyveiben" = "A Dialógus sodrásában" Új perspektívák és kihívások a zsidó-keresztény párbeszédben a 21. század elején (Pázmány Péter Katolikus Egyetem szervezésében, Budapest, 2010. október 28.)
"Szefárdiak és askenáziak Magyarországon a responsum-irodalom tükrében" = 100 éves az ókori keleti kultúrák kutatása és oktatása az ELTE BTK-n (ELTE BTK szervezésében, Budapest, 2010. október 29.)
"Héber nyelv mint a nemzetépítés eszköze -- a héberhez kapcsolódó ideológiák a 18. és a 20. század kezdetén" = Kisebbség és többség között. Magyar-izraeli történészkonferencia (Balassi Intézet, 2011. május 5.)
"Derék asszonyok és jámbor férfiak -- sírfeliratok filológus szemmel" = Tanácskozás a magyarországi zsidó temetők kutatásáról (MTAKI Judaisztikai Kutatócsoport és MTA-ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport, Budapest, 2011. május 26)
"A temetőkutatás oktatási lehetőségei" = "Mi is itt vagyunk" Oktatási konferencia a komáromi zsidósággal kapcsolatos témákról (Komáromi Zsidó Hitközség, Komárno, 2011. december 1)
"Zsidó oktatásügy Kárpátalján a 20. század első felében" = Tradíció és modernitás. Konferencia Karády Viktor 75. születésnapjára (Wesley -- CEU, Budapest, 2011. december 16.)
„Messziről jött emberek – családjogi esetek a 18. századból” = Hagyományláncolat és modernitás (Szegedi Egyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2012. február 28.)
„A muszar mozgalom” = Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában (11. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia, Szeged, 2012. október 11.)
„Magyarosodás, csehesedés, héberesedés – a kárpátaljai zsidóság oktatási, művelődési stratégiái a 20. század első felében” = Zsidók a Kárpát-medencén belül és kívül a századok folyamán (Eperjesi Egyetem, Presov, 2012. november 8)

[Vissza a munkatársakhoz / Back to Faculty]