1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Publications

http://elte.academia.edu/Zolt%C3%A1nNiederreiter

 

Publications (in English and French)

 Books

– Dezső, T. – Bodnár, Cs.: Urartian Bronzes: A Preliminary Report on a Looted Hoard of Urartian Bronzes (Antiqua et Orientalia 8, Assyriologia 11) Budapest 2021.

Catalogue of the Cylinder Seals in the Royal Museums of Art and History, I: Neo-Assyrian and Neo-Babylonian Periods (Circa 1000–500 B.C.) (Antiqua et Orientalia 7 – Assyriologia 10) Budapest 2020.

 Collaboration

Homès-Fredericq, D. – Gareli, P. (†) avec la collaboration de J.-M. Durand – F. Joannès – H. Hameeuw – Z. Niederreiter: Maʻallānāte, archives d’un Centre Provincial de l’empire assyrien (Akkadica Supplementum 13 – Greater Mesopotamia Studies 2) Bruxelles 2018.

 PhD thesis (2008) (in  French)

Les symboles néo-assyriens (L'interprétation du rôle des insignes de pouvoir et des figures emblématiques sur la base des sources textuelles, iconographiques et archéologiques)

 Papers

"A Long-Forgotten Cylinder Seal of a Neo-Assyrian EunuchRevue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale 116:1 (2022) 167-171.

"Ištar at Nippur and Her Cult Place (Ebaradurĝarra, the Temple of Ungal-Nibru) in the Kassite and Later Periods" Archiv für Orientforschung 54 (2021) 358–371.

– Bácskay, A.: “Two New Fragments Belonging to the 16th Tablet of the Omen Series Šumma Ālu” Bibliotheca Orientalis 78: 1–2 (2021) 39–48.

"A Neo-Assyrian seal depicting “Istar, worshipped by an Assyrian King and Queen” and a scorpion as well: Notes on the BM WA 2002–05–15, 1 stamp seal, formerly kept in the Southesk Collection" Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2021/1, 42–49 no. 19.

– Bácskay, A.: "The Tyszkiewicz Amulet, a Chalcedony Pendant Inscribed with an Incantation on Thorn Bush: Notes on an Early Sumerian Kultmittelbeschwörung" Altorientalische Forschungen 46 (2) 2019, 174–185.

– Bácskay, A.: "A newly identified fragment of the Ur5-ra Tablet I, kept in the Museum of Fine Arts, Boston" Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2019/3, 134–137 no. 75.

"Cylinder Seal Showing Pazuzu, Lulal, and Ugallu" In A.W. Lassen – E. Frahm – K. Wagensonner, eds., Ancient Mesopotamia Speaks: Highlights of the Yale Babylonian Collection, New Haven – London 2019, 236 no. 58.

"Bead (Neck Stone) of Aššur-iddin, Palace Herald of Shalmaneser, King of Assyria" KASKAL 15 (2018) 69-85.

- Benjamin Sass: "On a Neo-Assyrian period cylinder seal with a cult scene and an unusual Aramaic legend" Semitica et Classica 11 (2018) 219-226.

"The offering of Pirig̃-me, son of Ur-Ning̃irsu I, to the goddess Nin-MAR.KI: Human-faced bison statuettes from the Lagash II Dynasty" Akkadica 139 (2018) 127-158.

- Benjamin Sass: "On a cylinder seal with a newly deciphered Arabian legend" Semitica 60 (2018) 273-293.

"Cuneiform tablets, cylinder seals, stamp seals and scaraboids in the Museum of Cultural History, University of Oslo" CLARA: Classical Art and Archaeology 3 (2018) 1-14 and 18-20.

- Földi Zsombor: "Addendum: A previously unpublished Old-Babylonian letter at the MCH" CLARA: Classical Art and Archaeology 3 (2018) 15-17.

"Two Pazuzu-head amulets inscribed with the standard B incantation" Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale 111 (2017) 109-132.

"The offering of Kadašman-Enlil II to Ninurta: Lapis lazuli bead IAA 1965–210, formerly kept
in the Sammlung Georg Hahn (Berlin)" Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2017/1, 26-28 no. 15.

"Les sources glyptiques de Tall Šēḫ Ḥamad” Syria 93 (2016) 389-395.

"A Neo-Assyrian Storage Jar Fragment with Measures of Capacity from Kilizu (Qaṣr Šemāmok), the Capital of an Assyrian Province" Mesopotamia 51 (2016) 55-58.

"An unpublished Neo-Assyrian cylinder seal (“Property of Adad-nasḫira, the eunuch of Bēl-tarṣi-ilumma”) kept in the Harvard Art Museums" Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2016/2, 81-82 no. 50.

"Cylinder Seals of Eleven Eunuchs (ša rēši Officials): A Study on Glyptics Dated to the Reign of Adad-nērārī III" State Archives of Assyria Bulletin 21 (2015) 117-156.

"Imagery of the Divine World: A classification of Neo-Assyrian and Neo-Babylonian divine figures" Albright News 20 (2015) 13.

"The Eleventh Archaizing Clay Cone with a Particular Funerary Text" Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale 109 (2015) 133-141.

"Fourteen Ur III texts belonging to the Bibliothèque de l’Arsenal and the Département des Monnaies, médailles et antiques" Akkadica 135 (2014) 73-106.

"Le rôle des insignes votifs et des insignes de pouvoir néo-assyriens (Un parallèle étonnant entre les deux catégories des masses d’armes)" In M. Dietrich - H. Neumann, Hrsg., Krieg und Frieden im Alten Vorderasien. 52e Rencontre Assyriologique Internationale. International Congress of Assyriology and Near Eastern Archaeology. Münster, 17.-21. Juli 2006 (Alter Orient und Altes Testament 401) Münster 2014, 567-600.

"La « sainte offrande » de Nergal-ēreš à Aššur et Adad en 775. Une interprétation de l'inscription votive de la masse d'armes Ass 10274 (VA 5929)" Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale 103 (2009) 91-110.

"Le rôle des symboles figurés attribués aux membres de la Cour de Sargon II (Des emblèmes créés par les lettrés du Palais au service de l'idéologie royale" Iraq 70 (2008) 51-86.

"L'insigne de pouvoir et le sceau du grand vizir Sîn-ah-usur (Les symboles personnels d'un haut-dignitaire de Sargon II)" Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale 99 (2005) 57-76.

"Un parallèle étonnant entre la légende du Roi de Kutha et une inscription d'Assarhaddon" Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires (2004: no. 1) 6-8.

 

Translation

Sir Aurél Stein: „Notes on Alexander's Crossing of the Tigris and the Battle of Arbela" The Geographical Journal 100/4 (1942) 155-164 - "Megjegyzések Nagy Sándor Tigrisen való átkeléséről és az arbélai ütközetről" Ókor VI (2007) 78-83.

 

Publications (in Hungarian)

"„Mikor te süvítesz, a világok megremegnek": Megjegyzések a Pazuzu-amulettekről és a démon ikonográfiájáról", Ókor XXI:4 (2022) 42-56.

"„Assurnak, az istenek, atyjának, a nagy úrnak…" II. Sarrukín beszámolója a VIII. hadjáratáról (Kr. e. 714) - (Bevezetés és fordítás)", Antik Tanulmányok 63 (2019) 115-144.

- Bácskay András: "Bölcs tudósok, a nagy istenek titkának őrzői. A tudósok és a tudományos szövegek szerepe a mezopotámiai mágiában" In Nagy Á. M., ed., Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban. I. kötet: Egyiptom - Mezopotámia - Anatólia - Itália. Budapest 2013, 183-218.

"Nergal-éres, egy főméltóság "szent adománya(i)" i.e. 775-ben" [The Holy Offering(s) of the dignitary Nergal-ēreš in 775 BC]. In: Bács T. – Dezső T. – Niederreiter Z., eds.,100 év után. Emlékkonferencia a Keleti Népek Ókori Története Tanszék alapításának 100. évfordulóján (Antiqua et Orientalia 1) Budapest 2011, 153-174.

"A skorpió szerepe a Szargonida-kori udvari világban. Egy pecsételő (BM 2002-5-15, 1) ábrázolásának értelmezése" [The Role of the Scorpion in the Court of the Sargonid Kings. The Interpretation of the BM 2002-5-15, 1 Stamp Seal]. Ókor IX:4 (2010) 3-12.

"Az újasszír jelvények és jelképek" [The Neo-Assyrian Symbols]. Ókortudományi Értesítő (2009) 18-28.

"A Szargonida-kori „csillagírás" szimbólumainak értelmezése (Az udvari költészet és művészet teremtette jelképek szerepe a királyi ideológia szolgálatában)" [The Interpretatian of the symbols of lumāšu in the Sargonid Age]. Ókor V:3-4 (2006) 71-77.

"A föníciai kereskedelem és művészet szerepe Kréta szigetén a IX-VII. században (Egy föníciai stílusú elefántcsont-faragvány az Ida-hegyi barlangszentélyből)" [The Role of the Phoenician Commerce and Arts during the Orientalizing period of Crete]. Antik Tanulmányok 50 (2006) 221-256.

"Egy újasszír fogadalmi és rangjelölő jelvény" [The Neo-Assyrian Dedicated Maces and the Badges of Rank]. Sic Itur ad Astra 15 (2004) 25-73.

"Egy újasszír rangjelölő jelvény azonosítása" [The Identification of a Neo-Assyrian Badge of Rank]. Ókortörténeti Értesítő 12 (2003) 5-13.

"Az oroszlánfejes buzogányok tipológiája (Észak-Szíria- és Lurisztán-csoport) [The Classification of the Lion-headed Maceheads (Luristan and North Syrian Groups)]". In Birtalan Ágnes - Yamaji Masanori, Eds. Orientalista Nap 2003. Budapest 2003, 100-111.

 

Edition

100 év után. Emlékkonferencia a Keleti Népek Ókori Története Tanszék alapításának 100. évfordulóján - szerk. Bács T. – Dezső T. – Niederreiter Z. (Antiqua et Orientalia 1) Budapest 2011.