1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Curriculum Vitae
Prof. Dr. habil. Oláh János

 

* Publikációs lista / Publications

1959.11.23.

Jelenlegi munkahely:

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem (OR-ZSE)

1084 Bp., Scheiber Sándor u. 2.

+36 1 318 7049/104

+36 30 952 7082

Beosztása:

rektorhelyettes

egyetemi tanár (Szentírás és Talmudtudomány Tanszék)

szakfelelős (judaisztika alapszak /BA)

E-mail: olahjanosdr@gmail.com, jona@or-zse.hu

Szakképzettség:

okleveles zsidó művelődéstörténet szakos előadó;

judaisztika tanár

Tudományos fokozat:

PhD (vallástudományok);

habilitáció (hittudományok);

Eddigi szakirányú munkahelyei, beosztásai:

1994-2010 judaisztikatanár, Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános, Közép- és Szakiskola gimnáziumi tagozata;

1996-2001 megbízott előadó, Országos Rabbiképző Intézet majd Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem;

2001-2005 főiskolai docens, Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék;

2005-től egyetemi docens, Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék;

2006-2008 az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem judaisztika alapszakának (BA) megbízott szakfelelőse;

2008-tól az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem judaisztika alapszakának (BA) szakfelelőse;

2009-től az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Zsidó Vallástudományi Doktori Iskolájának törzstagja;

2012-től az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem általános rektorhelyettese;

2014-től az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektorhelyettese;

2014-től egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Szentírás és Talmudtudomány Tanszékén.

Tevékenység:

  • Vendégoktatóként több főiskolán, egyetemen is tartott és tart előadásokat, vezetett és vezet szemináriumokat. Pl.: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely), Hetednapi Adventista Teológiai Főiskola, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Vallástudomány szak, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajz- Kulturális Antropológia Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék.
  • 2002 óta tagja a Magyar Hebraisztikai Társaságnak.
  • 2010 óta tagja a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Hittudományi Bizottságának.
  • Tiszteletbeli elnöke a Komárom-Esztergom megyei Magyar - Izraeli Baráti Társaságnak.
  • Tagja a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Köztestületének (I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Néprajztudományi Bizottság).
  • Szerkeszti és Előszóval, bevezető tanulmánnyal látja el a Magyar Zsidó Tudományok könyvsorozatot, amely a Rabbiképző volt professzorainak, tanárainak, végzettjeinek munkáit adja ki és ismerteti meg újra a zsidó tudományos élet érdeklődőivel.
  • Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Vallástudományi folyóirata (HÁCOFE) Tanácsadó Testületének a tagja.
  • Szerkeszti a Magyar Zsinagóga folyóiratot (eddig 5 kötete jelent meg), amely főként a Rabbiképző volt professzorainak, tanárainak, végzettjeinek írásait adja ki és ismerteti meg újra a zsidó tudományos élet érdeklődőivel.
  • Számos publikációja jelent meg a judaisztika tárgyköréből. Többek között: 9 önálló könyv, ezek közül néhány több kiadásban is; 16 könyvet és időszaki kiadványt szerkesztett; 5 kiadványt lektorált; 104 rövidebb-hosszabb dolgozata, értekezése, írása jelent meg különböző évkönyvekben, tanulmány-kötetekben, periodikákban, folyóiratokban.

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10019868

Budapest, 2014-12-01.

 

[Vissza a munkatársakhoz / Back to Faculty]