1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Magyarországi zsidó temetők dokumentálása
Documentation of Hungarian Jewish Cemeteries

Az utóbbi években örvendetesen megszaporodott azon kiadványok és honlapok száma, amelyek zsidó temetők számbavételét, bemutatását vállalták fel. Több felsőoktatási intézményben készültek, készülnek zsidó temetőket, vagy azok egy részét feldolgozó szakdolgozatok, továbbá folyik helyi önkormányzatok, helytörténeti társaságok támogatásával is az állagmegóváson túlmutató dokumentációs munka: feltérképezés, fotózás, a felirati anyag rögzítése. A helytörténeti érdeklődés mellett genealógiai és etnográfiai kutatások is fordultak, fordulnak a zsidó temetők felé.

Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy e kutatások eredményei rendszerint elszigeteltek maradnak, a szakdolgozatok, a kis példányszámban megjelenő helytörténeti kiadványok csak a legszűkebb körben válnak ismertté. Emiatt időnként ugyanazt a munkát többszörösen is elvégzik, illetve a feltárt adatok nem hasznosulnak kellően. Ez indított arra, hogy adatokat gyűjtsünk és tegyünk közzé a zsidó temetőkkel kapcsolatos kutatásokról, dokumentációs munkákról. A kutatásokra vonatkozó adatokat elsősorban a mai Magyarország területére nézve gyűjtöttük, a határon túlról csak szórványosan. A távolabbi cél azonban természetesen az, hogy e területekről is képet tudjunk adni.

A gyűjtés eredményét az alábbiakban három, egymást kiegészítő, bár adataikban magától értetődően nagy átfedést mutató listába foglaltuk össze. Az adattárba a települések betűrendje szerint vettük fel a temetődokumentációkra vonatkozó információinkat. Szinte minden hitközségtörténeti munka megemlékezik a temető létéről, az adatbázisba azonban csak akkor kerültek be, ha érdemi feltárómunka eredményeit publikálják: áttekintő térkép, az eltemettek jegyzéke vagy jelentős számú fénykép. Előfordul, hogy mindez a részletes dokumentáció a szerző birtokában van, azonban a kötetben nem kaphatott helyet, ilyenkor közvetlenül a szerzőhöz irányítjuk az érdeklődőt.

A második lista zsidó temetőkkel foglalkozó szakmai műhelyeket, kutatókat, projekteket mutat be, felsorolva az általuk feldolgozott temetőket és megadva a kapcsolatfelvétel lehetőségét. Harmadikként egy bibliográfiát adunk közre, amelybe az egy-egy temetőt feldolgozó - az adattárban is megtalálható - publikációk mellé teljes megyék és nagyobb régiók területét áttekintő munkák és fényképalbumok is bekerültek.

Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy gyűjtésünk - épp a munka jellegéből adódóan - nem lehet hiánytalan. Kérjük és várjuk a kiegészítéseket, pontosításokat a banyai.viktoria@hebraisztika.hu címre!

* Magyarországi zsidó temetők dokumentálása - Adattár
   
* Több temetőt (települést) érintő projektek, műhelyek bemutatása
   
* Válogatott bibliográfia - magyarországi zsidó temetőket bemutató, azok dokumentációját tartalmazó kiadványok

* Vissza a kutatási projektekhez