1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Curriculum Vitae
Balogh Katalin

Személyes adatok:

Név:                     Balogh Katalin
Születési hely:      Budapest
Születési idő:       1968 augusztus 15.

Végzettség:         
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Francia nyelv és irodalom-Történelem Szak, diploma 1992;
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hebraisztika Szak, diploma 1997

Szakképzettség:  
Bölcsésztanári diploma,
Hebraista kutató

Doktori iskola:    
2009-   ELTE Történettudományi Doktori Iskola, Művelődéstörténeti Program
Kutatási téma:     Magyar zsidó bibliafordítások
Témavezető:        dr. Bányai Viktória, az MTA Judaisztikai Kutatócsoportjának vezetője

Eddigi oktatói tevékenység:

1992-1997  Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Tagozat: francia nyelv
1994-1997  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar: klasszikus héber nyelv és szövegolvasás, óraadóként
1997-2006 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar: klasszikus héber nyelv és szövegolvasás, főállásban
2000-2006  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar: klasszikus héber nyelv és szövegolvasás, ókortörténeti szeminárium, főállásban
2006-           Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar: klasszikus héber nyelv és szövegolvasás óraadóként
2006-2007   Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: klasszikus héber nyelv és szövegolvasás, főállásban
2006             Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola: klasszikus héber nyelv, óraadóként
2007-            Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: klasszikus héber nyelv és szövegolvasás, óraadóként

Oktatott tárgyak:
Klasszikus héber nyelvtan
Klasszikus héber nyelvtani gyakorlatok
Klasszikus héber szövegolvasás:
Elbeszélő szövegek: Genezis, Exodus, Numeri, Józsue, Sámuel 1-2, Királyok 1-2, Rut, Dániel, Ezdrás
Költői szövegek: Bírák, Izaiás, Jeremiás, Ezékiel, Ámosz, Hóseás,   Zakariás, Jób, Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor, Énekek Éneke
Ókortörténeti szeminárium: Az ókori Izrael története a kezdetektől a   babiloni fogságig; Az izraeli prófétaság története
Zsidó liturgia szeminárium

Előadások:
-       Biblikus Konferencia 2003, Szeged
előadás címe: Szentélyek és próféták
-        „Erőszak és nemek" konferencia 2003, Budapest
előadás címe: Nők az izraeli kultuszban
-       Zsidó - Keresztény Konferencia 2010, Budapest
előadás címe: Magyar zsidó bibliafordítások
-   A héber ABC transzliterációs, és transzkripciós rendszerének    kidolgozása a Magyar Hebraisztikai Társaság felkérésére közreműködőként

Publikációk listája:
•-       „Szentélyek és Próféták" in: „Világi Közösség, Vallási Közösség" c. kötet, Szeged: JATE Press, 2004, 7.-17. old.
•-       „Magyar zsidó bibliafordítások" in:
Vízió és valóság - Új perspektívák és kihívások a zsidókeresztény
dialógusban a 21. század elején  A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én lezajlott ZsidóKeresztény konferencia előadásai,
Szerkesztette: Dobos Károly Dániel és Fodor György.  Budapest: Pázmány E-könyvek, 2011. XI, 376. p. (A megjelenés várható időpontja: 2011 július)
-    „Ballagi Mór a bibliafordító", 15 old., ELTE Történettudományi Doktori Iskola, KÚT c. folyóirat 2010/1.

Tudományos közéleti tevékenység:
2002- a Magyar Hebraisztikai Társaság rendes tagja

Nyelvtudás:

Francia nyelv: felsőfok
Klasszikus héber nyelv: felsőfok
Angol nyelv: állami nyelvvizsga középfok C, 1997
Olasz nyelv: alapfok

Frissítve: 2011, július

[Vissza a munkatársakhoz / Back to Faculty]