Oktató: Koltai Kornélia
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: A Héber Biblia női hangjai. Elemzések magyar fordítású szemelvények alapján, női szemszögből
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2020/21 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Sz 9:30-11:00
_ _
Óra helyszíne: F 233
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-300.11
_ _
További kurzuskód: BBN-BIB-221
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:


Az órát bármely érdeklődő (nemcsak női) hallgatónak hirdetjük meg. A Biblia szövegismerete előny, de nem előfeltétel!

A kiválasztott szövegekben a Héber Biblia női hangjai sejlenek fel. De vajon tényleg női hangok ezek, ha a szerzői körök, szerkesztők, redaktorok, írnokok, valamint a társadalom ideológusai, az élet minden területét szabályozó törvényalkotók stb., tehát akik a szöveg létrehozásáért, normatív szabályozásáért és továbbhagyományozásáért feleltek, (főként) férfiak voltak?

A vizsgált történetekben milyen női szerepek jelennek meg? Mennyiben leegyszerűsített ábrázolások ezek? Milyen elvárások, értékítéletek (stigmák?) fogalmazódnak meg, pontosabban milyen prekoncepciókat, érdekeket tudunk kiolvasni a női szerepekkel kapcsolatban e szövegekből?

Kívánatos, hogy a hallgatók válasszanak egy-egy témát a megadott órák témái közül, és a választott témáról tartsanak rövid bevezetőt, szakirodalmak segítségével és saját gondolatok megfogalmazásával. A hallgatók vezetésével felépített órákon mindenki kifejtheti a véleményét, elgondolkozhat a szövegek üzenetén, pedagógiai célzatán és recepcióján. Olyan kérdésekre is keressük a választ, hogy hogyan formálhatták az ábrázolt nőalakok a közízlést, hogyan hathattak a nőkkel kapcsolatos általános elvárásokra - mind a nők, mind a férfiak részéről a mindennapi életben, valamint milyen hatással lehettek az ábrázolási sémákra - a mindennapi életet befolyásoló, férfiak által jegyzett „vallási irodalomban”?


A tervezett tanmenet (lehetőség van módosításra!, valamint egy-egy téma szétfeszítheti egy-egy óra keretét): 

 1. Éva, minden élő anyja. Aitiológia - a férjnek való alávetettségről és az anyaszerepről. Gen. 2,19-3,24.
 2. Az ellenségkép manifesztációja mint „az idegen nő” prototípusa. Sámson asszonyai: Bír. 14,1-4; 16,1-21.
 3. Hős vagy áldozat? Az 1. Támár-sztori (Júda és Támár): Gen. 38.
 4. Számító attitűd vagy túlélési stratégia? Az elbeszélő nézőpontjai. Ruth és Noémi: Ruth 1,6-17; 3,1-14; 4,13-17.
 5. Most akkor helyes az ármány? Az anya(tigris) részrehajlása. Rebeka: Gen. 27,1-29.  
 6. Cui prodest avagy kit dicsér „A derék asszony dicsérete”?: Péld. 31,10-31.
 7. A megcsalt férfi szemszöge mint a hűtlenségábrázolás prófétai toposza. Hós. 1,2-9; 2,4-16. Ez. 16,15-25.
 8. Vásti és Eszter: a nők intézményesített (szexuális) kizsákmányolása. Eszt. 1-2,18.
 9. A (női) áldozatkép (további) megjelenési formái. A 2. Támár-sztori (Amnón és Támár): 2Sám. 13,1-29.
 10. Az emancipált szerelmes bántalmazása: Énekek 5.
 11. Az anyaság egyéb ábrázolási módozatai: termékenységi rivalizálás-történetek. Peninná és Anna, feleségtársak: 1Sám. 1,1-20. Anonim „parázna”-lakótársak: 1Kir. 3,16-28.
 12. Jeruzsálem/Sion mint a női princípium metaforája. Ézs. 4. JSir. 1,1-9.


A jegyszerzés feltételei: 

Óráról-órára készülés és órai aktivitás: téma vállalása, vezetése, bekapcsolódás az órai diskurzusba, a vonatkozó szakirodalomban való jártasság (70%), ppt-előadás és szemináriumi dolgozat (30%).

Irodalom:

Forrásszöveg: lehetőleg a RÚF = A Magyar Bibliatársulat Revideált Új Fordítása (Budapest: Kálvin János Kiadó, 2014): https://abibliamindenkie.hu/, de bármely bibliafordítás lehet.

Elérhető, illetve az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék könyvtárában meglévő szakirodalom (további szakirodalmi tételek szeretettel fogadva): 

Brenner, Athalya, The Song of Songs (Old Testament Guides; Sheffield: JSOT Press, 1989)

Brenner, Athalya, ed., A Feminist Companion to the Book of Ruth (The Feminist Companion to the Bible, 3; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993)

Brenner, Athalya, ed., A Feminist Companion to the Latter Prophets (The Feminist Companion to the Bible, 8; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995)

Collins, John J., „A feminizmus és a nemekkel foglalkozó kutatás [gender studies] hatása”, in: A Biblia Bábel után. Történetkritika a posztmodern korban (Napjaink teológiája, 10; Pannonhalma: Bencés Kiadó, 2008), 147-193.

Collins, Sandra Ladick, Weapons Upon Her Body: The Female Heroic in the Hebrew Bible (hn: Cambridge Scholars Publishing, 2012)

Ebeling, Jennie R., Women’s Lives in Biblical Times (London - New York: T&T Clark International, 2010)

Exum, J. Cheryl, Fragmented Women Feminist (Sub)versions of Biblical Narratives (Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series, 163; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993)

Exum, J. Cheryl, Plotted, Shot, and Painted Cultural Representations of Biblical Women (Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series, 215 - Gender, Culture, Theory 3; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996)

Fuchs, Esther, Sexual Politics in the Biblical Narrative. Reading the Hebrew Bible as a Woman (Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series, 310; London - New York: Sheffield Academic Press, 2000)

Kartveit, Magnar, Rejoice, Dear Zion! Hebrew Construct Phrases with “Daughter” and “Virgin” as Nomen Regens (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 447; Berlin - Boston: De Gruyter, 2013)

Schroer, Silvia - Bietenhard, Sophia, eds., Feminist Interpretation of the Bible and the Hermeneutics of Liberation (Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series, 374; London - New York: Sheffield Academic Press, 2003)

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _