Oktató: Biró Tamás
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Neológ zsidóság: hagyomány, tudomány
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Neolog Judaism: tradition and science
_ _
Szemeszter: 2016/17 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: K 16:00-17:30
_ _
Óra helyszíne: F/233
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-340.2
_ _
További kurzuskód: BBN-HEB11-401.11
_ _
További kurzuskód: BBN-HEB11-234.6
_ _
További kódok (ha van): BMA-VALD-452:2, BBV-101.85, BMVD-101.124
_ _
Kurzus leírása:  

2017-ben ünnepli az Országos Rabbiképző Intézet fennállásának 140. évfordulóját. Ennek alkalmából az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéke előadássorozatot szervez 2017 tavaszi félévében, amely hallgatók számára kurzusként is felvehető.

Az előadássorozat, ill. kurzus célja bemutatni a magyarországi neológiát, a neológ eszmét annak történelmi komplexitásában, valamint az Országos Rabbiképző Intézetnek a neológ szellemi életben betöltött szerepét. Előadóink többek között a következő kérdésekre keresik a választ:

 • Mi a neológia? Milyen spektrumot fed le a neológia? Hol vannak a neológia határai?

 • Hogyan változott a neológia az elmúlt másfél évszázad során?

 • Mi a neológia viszonya a hagyományhoz, a hagyományos hitelvekhez és vallásgyakorlathoz?

 • Mi a neológia viszonya a kortárs kritikai tudományhoz?

 • Milyen szerepet töltött be a rabbiképzés a neológia szellemtörténetében?

 • Kik voltak a magyarországi neológia előfutárai, majd meghatározó személyiségei?

 • Mi a neológia társadalmi bázisa, szellemi közege, nemzetközi pozíciója?

 • Van-e, és ha igen, áthidalható-e a szakadék a szellemi-vallási vezetők és a közösség között?

A kérdések megválaszolásához különböző módszereket is bemutatnak:

 • Esettanulmányok feldolgozása, például a korabeli felekezeti sajtó alapján.

 • Életpályák és életművek áttekintése.

 • Egy-egy tudományos, vallási vagy irodalmi mű elemzése.

 • Társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti vagy jogtörténeti vizsgálatok.

 • Társadalomelméleti, vallástudományi, stb. elméletek alkalmazása a megfigyelések értelmezése során.

 • Interjúkészítés.

A kurzus végére a hallgatók megismerik a neológia elmúlt másfél évszázadának szellemtörténetét, és megértik annak komplexitását. Ezen felül gyakorlatot szereznek egy komplex társadalmi, eszmetörténeti, vallási jelenség különböző aspektusokból történő értelmezésében. Végül ízelítőt kapnak a kortárs történelem- és társadalomtudományok módszertanaiból is.

A jegyszerzés feltétele:

 • Rövid beadandók a félév során (8×5%, azaz 40%): legalább nyolc alkalommal az előadáshoz kapcsolódó rövid feladat vagy kifejtendő kérdés megválaszolása (emailben, a kurzust koordináló oktatónak elküldve; a legjobb nyolc beadott megoldás számít bele a jegybe).

 • Félév végi take-home vizsga („nyílthelyi dolgozat”, 60%), személyes leadással.

A kurzus honlapja, ahol további információk és a részletes program is megtalálható: http://birot.web.elte.hu/courses/2017-neolog/.

Kurzus leírása angolul:  
* *

A series of lectures mostly with invited speakers, on the occasion of the 140th anniversary of the Rabbinical Seminary in Budapest. The aim of the course is to understand the complexity of the neolog movement, and in particular, its relation to modernity and tradition, to scholarship and everyday religious life, to ideology and theology. The speakers will tackle different aspects of this problem set by presenting different methodologies.

The website of the course, which also includes the detailed program, is http://birot.web.elte.hu/courses/2017-neolog/.

_ _
Kreditpont? 2
_ _