Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van): Turán Tamás
_ _
Oktató 3 (ha van): Schorch Stefan
_ _
Tanegység ált. címe: Posztbiblikus és korai rabbinikus irodalom
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2015/16 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Szerda 10:00-11:30
_ _
Óra helyszíne: F 212
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-312
_ _
További kurzuskód: BBN-BIB-202
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Bevezetés a posztbiblikus és korai rabbinikus irodalomba

Az óra célja:

Az óra célja, hogy a hallgatók tematikus előadások és részben közös forráselemzések révén bevezetést nyerjenek a hellénisztikus kor (a második Templom időszaka) és a klasszikus rabbinikus kor (késő antikvitás) zsidó irodalmába, és képet alkothassanak annak vallás- és eszmetörténeti hátteréről.

Az értékelés szempontjai:

-       órai részvétel (20%)

-       forrásismeret (írásbeli tesztek) (40%)

-       kollokvium (az előadások anyaga, forrás- és a szakirodalom-ismeret) (40%)

 

Tematika és kötelező olvasmányok:

 

1. (szeptember 9.) Buzási Gábor, Turán Tamás

Bevezetés

Történeti-kulturális háttér és összefüggések

 

2. (szeptember 16.) Buzási Gábor

Apokaliptikus irodalom

Forrásszöveg: Hénok könyve (1 Hénok / Etióp Hénok); ajánlott fordítások:

-       ford. DobosK., in: Fröhlich I. – Dobos K., szerk., Henok könyvei, Piliscsaba: PPKE BTK, 2009, 15-188; vagy

-       ford. E. Isaac, in: J. H. Charlesworth, szerk., The Old Testament Pseudepigrapha, Vol. 1, Garden City: Doubleday, 1983, 13-89.

Szakirodalom:

-     E. Isaac előszava az 1 Hénok fordításához, in: Charlesworth 1 (1983) (ld. fent) 5-12.

-     J. C. VanderKam, Introduction to Early Judaism, Grand Rapids (MI) - Cambridge (UK): Eerdmans, 2001, pp. 102-115.

 

(Szeptember 23-án nincs óra!)

 

3. (szeptember 30.) Buzási Gábor

“Újraírt Bibliák”

Forrásszöveg: Jubileumok könyve; ajánlott fordítások: O. S. Wintermute, in: J. H. Charlesworth, szerk., The Old Testament Pseudepigrapha, Vol. 2, Garden City: Doubleday, 1985, 52-142; vagy J. VanderKam, The Book of Jubilees, Leuven: Peeters, 1989.

Szakirodalom: E. Schürer – G. Vermes – F. Millar – M. Goodman, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D. 135), vol. III.1-2, Edinburgh: T&T Clark, 1986, 308-331, 761-781 (“Biblical Midrash”).

 

(Október 7-én nincs óra!)

 

4. (október 14.) Buzási Gábor

A Septuaginta; elbeszélések a második Templom korából

Forrásszövegek:

-       “Zsuzsanna és a vének”, in: Deuterokanonikus bibliai könyvek. A Septuaginta alapján, Budapest: Kálvin Kiadó, 1998, 173-178.

-       “Aristeas levele Philokratéshez”, ford. Simon L. Z., in: Dörömbözi J. – Adamik T., szerk., Apokrif levelek, Budapest: Telosz, 1999, 5-43.

Szakirodalom: E. Schürer – G. Vermes – F. Millar – M. Goodman, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D. 135), vol. III.1, Edinburgh: T&T Clark, 1986, 474-504 (“Translations of the Canonical Bible”).

 

5. (október 22. csütörtök, 12:00-13:30!) Turán Tamás

Misna

Forrásszöveg: Berakhot traktátus 4-5. fejezet, in: Widder Salamon, szerk., ford., Misnajot. A Misna het rendje, [I:] Zeraim, Lugoj, 1937.

Szakirodalom: D. Kraemer, “The Mishnah”, in: S. T. Katz, ed., The Cambridge History of Judaism, vol. IV: The Late Roman – Rabbinic Period, Cambridge University Press, 2006,299-315.

 

6. (november 4.) Turán Tamás

Talmud

Forrásszöveg: Berakhot traktátus V. Fejezet, 30b-31b (Soncino-fordítás, pl. http://www.halakhah.com/rst/zeraim/01a%20-%20Brochos%20-%202a-31b.pdf, pp. 118-123).

Szakirodalom: Blau Lajos, "Bevezetés", in: Hevesi Simon, Blau Lajos, Weisz Miksa, Etika a Talmudban, Budapest, 1920, 43-80.

                                    

7. (november 5. csütörtök, 12:00-13:30!) Turán Tamás

Midrás

Forrásszöveg: Mekilta de-R. Ishmael, Bahodesh 7, ed. J. Z. Lauterbach, Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1949, vol. 2, pp. 248-253.

Szakirodalom: M. D. H[err], s.v. “Midrash”, in: Encyclopaedia Judaica, Jerusalem: Keter, [1971], vol. 11, cols. 1507-1514.


 

(November 11-én nincs óra!)

 

8. (november 18.) Buzási Gábor

Philón és az alexandriai zsidó exegetikai hagyomány

Forrásszöveg: Alexandriai Philón, Mózes élete, ford. Bollók J., Budapest: Atlantisz, 1994.

Szakirodalom: J. R. Royse, “The Works of Philo”, in: A. Kamesar, ed., The Cambridge Companion to Philo, Cambridge University Press, 2009, pp.  32-64.

 

9. (november 25., 17:30-19:00!) Stefan Schorch

A samaritánusok és a samaritánus irodalom (angol nyelven, szükség esetén magyar nyelvű magyarázatokkal)

Forrásszöveg(ek): Héber Biblia, Deuteronomium 11-12 és 27; 1 Királyok 17; további forrásszövegeket később adunk meg.

Szakirodalom:

Encyclopaedia Judaica, 2nd edition, ed. M. Berenbaum/F. Skolnik, Farmington Hills, Mich. 2007-2012. “Samaritans” c. szócikk (vol. 17).

 

10. (november 26. csütörtök, 12:00-13:30!) Stefan Schorch

A holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség irodalma (angol nyelven, szükség esetén magyar nyelvű magyarázatokkal)

Forrásszöveg(ek):

Fröhlich I., A qumráni szövegek magyarul, Piliscsaba, 22000:

- A közösség szabályzata (1QS), 140-161

- A Templomtekercs (11QT), 97-140.

Szakirodalom:

Fröhlich I., A qumráni szövegek magyarul, Piliscsaba, 22000, 5-37.

 

11. (november 27. péntek, 12:00-13:30!) Stefan Schorch

A targumok (angol nyelven, szükség esetén magyar nyelvű magyarázatokkal)

Forrásszöveg(ek):

B. Grossfeld, The Targum Onqelos to Genesis, Edinburgh 1988 (The Aramaic Bible; 6), 86-87 (Gen 22); 158-173 (Gen 49); Ph. S. Alexander, The Targum of Canticles, London/New York 2003 (The Aramaic Bible; 17A), 75-83 (Cant 1)

Szakirodalom:

Encyclopaedia Judaica, 2nd edition, ed. M. Berenbaum/F. Skolnik, Farmington Hills, Mich. 2007-2012. “Bible. Ancient Versions. The Targumim” szócikk (vol. 3);

A. Tal, „Is There a raison d’être for an Aramaic Targum in a Hebrew-Speaking Society?“, Revue des études juives 160 (2001), 357–378.

 

12. (december 2.) Buzási Gábor

Josephus és a zsidó történetírás

Forrásszöveg(ek): Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról, ford. Hahn I., Budapest: Helikon, 1984 (második kiadás: Budapest: Attraktor, 2010).

Szakirodalom: L. H. Feldman, “Josephus (CE 37 – c. 100)”, in: The Cambridge History of Judaism, vol. III, The Early Roman Period, Cambridge University Press, 1999, 901-921.

 

13. (december 9.) Buzási Gábor

Költészet és bölcsességi irodalom

Forrásszöveg(ek):

-       Salamon zsoltárai, in: Szabó X., Salamon zsoltárai. Bevezetés, fordítás, jegyzetek, Budapest: L’Harmattan, 2009.

-       József és Aszeneth: Ókori regény József pátriárkáról és feleségéről, az egyiptomi Aszenethről, ford. Bolyki J., Kolozsvár: Koinónia, 2005, 50-51, 55, 60-72, 92-95.

-       “Ben Szira (Jézus, Sirák fia könyve)”, in: Deuterokanonikus bibliai könyvek. A Septuaginta alapján, Budapest: Kálvin Kiadó, 1998, 62-108.

-       “Salamon bölcsessége”, in: Deuterokanonikus bibliai könyvek. A Septuaginta alapján, Budapest: Kálvin Kiadó, 1998, 42-61

Szakirodalom:

-       E. Schürer – G. Vermes – F. Millar – M. Goodman, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D. 135), vol. III.1, Edinburgh: T&T Clark, 1986, 187-215 (“Religious Poetry; Wisdom Literature”), 451-456 (“Poetry” – Qumran Community), 559-566 (“Epic Poetry and Drama”), 568-579 (“The Wisdom of Solomon”).

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _