Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliai szövegolvasó szeminárium: Zsoltárok könyve
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Biblical Text Seminar: The Book of Psalms
_ _
Szemeszter: 2015/16 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Szerda 16:00-17:30
_ _
Óra helyszíne: F 232
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-315.33
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A szeminárium célja:

A szemináriumon a Zsoltárok könyvéből olvasunk el egyes költeményeket, a héber szöveget a hallgatók nyelvi felkészültségének függvényében összevetve a Septuagintában,  a Vulgatában és más ókori fordításokban található változatokkal. A részvétel feltétele a jó bibliai héber tudás. Az olvasott szövegekhez a hallgatóknak kommentárokat és más szakirodalmat is meg kell nézniük, az órákon ezek ismeretében vitatjuk meg az olvasottakat. A cél a nyelvi fejlesztésen túlmenően a bibliai költészet és az értelmezési hagyomány alaposabb megértése.

 

A jegyszerzés szempontjai:

felkészülés az órákra és órai munka – 1/3

félév végi beszámoló az olvasott szövegekből – 1/3

1.200 szó terjedelmű szemináriumi dolgozat – 1/3

 

Olvasandó zsoltárok (megbeszélés szerint módosítható):

Zsolt 1, 2, 18, 19, 22, 42, 51, 69, 72, 78, 89, 91, 104, 105, 106, 118, 127, 130, 137, 139.

 

Szótárak, lexikonok, konkordanciák:

Botterweck, G. J. – H. Ringgren – H.-J. Fabry, eds., Theological Dictionary of the Old Testament, transl. J. T. Willis – D. W. Stout – G. W. Bromiley – D. E. Green, 15 vols., Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1974–.

Brown, F. – S. R. Driver – Ch. Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford: Clarendon, 1952.

Clines, D. J. A., ed. Dictionary of Classical Hebrew. 8 vols. Sheffield, UK: Sheffield Academic, 1993–2011.

Even-Shoshan, A., A New Concordance of the Bible: Thesaurus of the Language of the Bible Hebrew and Aramaic Roots, Words, Proper Names, Phrases and Synonyms. 3 vols. Jerusalem: Kiryat Sepher, 1977.

Gesenius, W. – H. Zimmern – M. Müller – O. Weber – F. Buhl, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Lepzig: Vogel, 171921.

Koehler, L. – W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, ed. W. Baumgartner – J. J. Stamm, New York: Brill, 1994–2000 (ill. ennek korábbi, angol-német változata: Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden – Grand Rapids: Brill – Eerdmans, 1958)

Lisowsky, G., Konkordanz zum hebräischen alten Testament, Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 21958.

 

Kommentárok, szakirodalom:

Ahlström, G. W., Psalm 89. Eine Liturgie aus dem Ritual des leidenden Königs, Lund: Gleerups, 1959.

Beauchamp, P., A zsoltárok világa, Pannonhalma: Bencés Kiadó, 2003.

Dahood, M., Psalms I-III, New York etc.: Doubleday, 1966-70 (The Anchor Bible).

Gruber, M. I. (ed.), Rashi’s Commentary on Psalms 1-89 (Books I-III) with English Translation, Introduction and Notes, Atlanta: Scholars, 1998.

Hossfeld, F. L. – Zenger, E., Die Psalmen 1-3, Würzburg: Echter, 1993-2012 (angol kiadása: Psalms 2-3, Minneapolis: Fortress, 2005, 2011).

Kraus, H.-J., Psalmen I-II, Berlin: Evangelischer Verlagsanstalt, 1974 (angol kiadása: Psalms 1-2, Augsburg Fortress, 1993)

Kugel, J. L., The Idea of Biblical Poetry. Parallelism and its History, New Haven - London: Yale University Press, 1981.

Sarna, N., Songs of the Heart. An Introduction to the Book of Psalms, New York: Schocken, 1993.

Seybold, K., Die Psalmen, Tübingen: Mohr (Siebeck), 1996.

Simon T. L., Hozzatok szavakat magatokkal! Közelítések a zsoltárokhoz, Bakonybél – Budapest: Szent Mauríciusz Monostor – L’Harmattan, 2007.

Strickman, H. N. (ed.), Abraham Ibn Ezra’s Commentary on the First Book of Psalms, Boston, 2009.

Watson, W. G. E., Classical Hebrew Poetry: A Guide to its Techniques, Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001.

Xeravits G., A zarándokénekek. Zsoltártanulmányok, első kötet (Zsolt 120-134), Bakonybél – Budapest: Szent Mauríciusz Monostor – L’Harmattan, 2006.  

Zenger, E., Hrsg., Der Septuaginta-Psalter. Sprachliche und theologische Aspekte, Freiburg etc.: Herder, 2001.

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _