Oktató: Bene László
_ _
Oktató 2 (ha van): Buzási Gábor
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliatudományi és filozófiai szövegolvasás
_ _
Kurzus címe: Iustinos Martyr: Dialogus cum Tryphone
_ _
Kurzus címe angolul: Justin Martyr, Dialogue with Trypho (Greek Text Seminar)
_ _
Szemeszter: 2014/15 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Cs, 14:00-15:30
_ _
Óra helyszíne: F 233
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-315.30
_ _
További kurzuskód: BBN-VAL-141.15, BBN-VAL11-141.15
_ _
További kurzuskód: P/FIL/ANT-13.05
_ _
További kódok (ha van): BMVD-100:9
_ _
Kurzus leírása:  

A tanegység leírása, tematikája:

Iustinos mártír dialógusa a zsidó Tryphónnal a korai zsidó-keresztény disputák egyik legfontosabb dokumentuma. A jórészt valószínűleg fiktív, ám ettől semmivel sem kevésbé informatív beszélgetés keretét a platóni dialógusok ihlették, a mű nagy része azonban a 2. századi keresztény apologéta szentírásértelmezéseit tartalmazza. Az értelmezések többsége az Ószövetség messiási(nak tekintett) jövendöléseit elemzi, és azt igyekszik kimutatni, hogy ugyenezen szakaszok zsidó értelmezése helytelen. Ennek során a szerző utal olyan zsidó értelmezésekre is, amelyek vagy amelyekhez hasonlók később a rabbinikus irodalomban bukkannak fel. A hallgatók két irányból közelíthetik meg a szöveget és a témát, és az év végi értékelés is ennek megfelelően történik: a görögül tudók elsősorban a szöveg fordítása révén, a többiek pedig a fordítás és a szakirodalom alapján tájékozódva vehetnek részt a vitában.

 

Az értékelés szempontjai:

- órai munka (az óralátogtás rendszeressége, az otthoni felkészülés alapossága, az órákon való aktív részvétel) (60%)

- félév végi szóbeli beszámoló az olvasott forrásszövegből / szemináriumi dolgozat az órákon érintett témák valamelyikéből (40%).

 

Szakirodalom:

I. Szövegkiadások:

1. Ph. Bobichon (ed.), Justin Martyr: Dialogue avec Tryphon: édition critique, traduction, commentaire, 2 vols., Fribourg: Academic Press Fribourg, 2003 (Paradosis 47)

2. M. Marcovich (ed.), Iustini Martyris Dialogus cum Tryphone, Berlin/New York: de Gruyter, 1997(Patristische Texte und Studien 47)

3. G. Archambault (ed.), Justin: Dialogue avec Tryphon, Paris: Picard, 1909 (2 vol.)

https://archive.org/details/dialogueavectryp01just

 

II. Fordítások:

1. Ph. Schaff (transl.), in: The Ante-Nicene Fathers, vol. 1, Edinburgh, 1885

http://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers/Volume_I/Dialogue_with_Trypho

vagy

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.viii.iv.i.html

2. Ladocsi G., in: A II. századi görög apologéták, Budapest, 1984 (Ókeresztény írók 8. kötet), 133-311. o.

3. St. Justin Martyr: Dialogue with Trypho, transl. Th. B. Falls, revised and introduced by Th. P. Halton, ed. M. Slusser, Washington, DC: Catholic University Press of America, 2003

 

 

III. Tanulmányok:

 - Aune, David E., “Justin Martyr’s Use of the Old Testament”, Bulletin of the Evangelical Theological Society 9 (1966) 179–97

- Barnard, Leslie W., “The Old Testament and Judaism in the Writings of Justin Martyr”, Vetus Testamentum 14 (1964) 394–406

- Barnard, Leslie W., Justin Martyr: His Life and Thought Cambridge: Cambridge University Press, 1967

- Bellinzoni, A. J., The Sayings of Jesus in the Writings of Justin Martyr, Leiden: Brill, 1967

- Bingham, D. Jeffrey, “Justin and Isaiah 53”, Vigiliae Christianae 54 (2000) 248–61

- Chadwick, Henry, “Justin Martyr’s Defense of Christianity”, Bulletin of John Ryland’s University Library of Manchester 47 (1964–1965) 275–97

- Cosgrove, C. H., “Justin Martyr and the Emerging Christian Canon: Observations on

the Purpose and Destination of the Dialogue with Trypho”, Vigiliae Christianae 36

(1982) 209–32

- Edwards, M. J., “On the Platonic Schooling of Justin Martyr”, Journal of Theological

Studies 42 (1991) 17–34

- Edwards, M. J., “Justin’s Logos and the Word of God”, Journal of Early Christian Studies 3 (1995) 261–80

- Goodenough, Erwin R., The Theology of Justin Martyr, Jena: Frommannsche Buchhandlung, 1923

- Hill, Charles E., “Justin and the New Testament Writings”, Studia Patristica 30 (1997) 42–8.

- Hirshman, M., “Polemical Literary Units in the Classical Midrashim and Justin Martyr’s Dialogue with Trypho”, Jewish Quarterly Review 83 (1993) 369–84.

- Hirshman, M., A Rivalry of Genius: Jewish and Christian Biblical Interpretation in Late Antiquity, transl. B. Stein, New York: State University of New York Press, 1996

- Hofer, A., “The Old Man as Christ in Justin’s Dialogue with Trypho”, Vigiliae Christianae 57 (2003) 1–21

- Horner, Timothy J., “Listening to Trypho”: Justin Martyr’s Dialogue Reconsidered, Leuven and Paris: Peeters, 2001

- Hyldahl, Niels, “Tryphon and Tarphon”, Studia Theologica (1956) 77–88

- Hyldahl, Niels, Philosophie und Christentum: Eine Interpretation der Einleitung zum Dialog Justins, Kopenhagen: Prostant Apud Munksgaard, 1966

- Katz, P., “Justin’s Old Testament Quotations and the Greek Dodekapropheton Scroll”, Studia Patristica 1 (1957) 343–53

- Manns, F., “L’Exegese de Justin dans le Dialogue avec Tryphon”, Analecta 12 (1977) 130–52

- Marshall, J. L., “Some Observations on Justin Martyr’s Use of Testimonies”, Studia Patristica 16 (1985) 197–200

- Nahm, Charles, “The Debate on the ‘Platonism’ of Justin Martyr”, Second Century 9 (1992) 129–51

- Osborn, Eric Francis, Justin Martyr, Tübingen: Mohr (Siebeck), 1973

- Parvis, Sarah, “Justin Martyr and the Apologetic Tradition”, in: Justin Martyr and his Worlds, ed. S. Parvis and P. Foster, Minneapolis: Fortress, 2007, pp. 115–27

- Prigent, Pierre, Justin et L’Ancien Testament, Paris: Lecoffre, 1964

- Rajak, Tessa, “Talking at Trypho: Christian Apologetic as Anti-Judaism in Justin’s Dialogue with Trypho the Jew”, in: Apologetics in the Roman Empire: Pagans, Jews, and Christians, ed. M. Edwards, M. Goodman, S. Price, Chr. Rowland, New York: Oxford University Press, 1999, pp. 59–80

- Rokeah, David, Justin Martyr and the Jews, Leiden: Brill, 2002

- Rudolph, Anette, ‘Denn wir sind jenes Volk . . .’. Die neue Gottesverehrung in Justins Dialog mit dem Juden Tryphon in historisch-theologischer Sicht, Bonn: Borengrässer, 1999

- Shotwell, Willis A., The Biblical Exegesis of Justin Martyr, London: SPCK, 1965

- Sibinga, J. Smith, The Old Testament Text of Justin Martyr, vol. 1: The Pentateuch,

Leiden: Brill, 1963

- Siker, Jeffrey S., Disinheriting the Jews: Abraham in Early Christian Controversy,

Louisville: Westminster John Knox Press, 1991

- Stylianopoulos, Theodore, Justin Martyr and the Mosaic Law, Missoula: SBL and Scholars Press, 1975

- Young, F. M., Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture, Peabody: Hendrickson, 2002

- Van Winden, J. C. M., An Early Christian Philosopher: Justin Martyr’s Dialogue with Trypho Chapters One to Nine, Leiden: Brill, 1971

- Wendel, S. J., Scriptural Interpretation and Community Self-Definition in Luke-Acts and the Writings of Justin Martyr, Leiden-Boston: Brill, 2011

- Werline, R., “The Transformation of Pauline Arguments in Justin Martyr’s ‘Dialogue with Trypho’”, Harvard Theological Review 92 (1999) 79–93

- Widdicombe, P., “Justin Martyr, Allegorical Interpretation, and the Greek Myths”, Studia Patristica 31 (1997) 234–39

 

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _