Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliai görög nyelv és szövegolvasás
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Biblical Greek language and text seminar
_ _
Szemeszter: 2014/15 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: szerda
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-301.2
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-315.29
_ _
További kurzuskód: BBV-101.48
_ _
További kódok (ha van): BMVD-101.76
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:

A bibliatudomány művelésének és az antik zsidóság tanulmányozásának alapvető eszköze a bibliai görög nyelv. Ezen a nyelven íródott a Septuaginta, a nyugati diaszpora görögül beszélő zsidóságának Szentírása, amely a korai kereszténység Ószövetsége lett, és a Héber Biblia kialakulásának egyik legfontosabb szövegtanújaként tartjuk számon; bibliai görög az Újszövetség nyelve; és görögül maradt fenn a posztbiblikus zsidó és a korai keresztény irodalom nagy része is. Az órán a bibliai görög nyelv alapjaival ismerkedünk meg, a hosszabb távú cél pedig az, hogy a hallgatók négy félév alatt elérjék a haladó szintet: képesek legyenek önállóan olvasni és elemezni bibliai görög szövegeket, és érdemben részt tudjanak venni klasszikus görög szövegolvasásokon is.

A kurzuson való részvétel nem igényel előzetes nyelvtudást, de ha az érdeklődők már rendelkeznek görög alapismeretekkel, akkor ehhez igazodni fogunk.

 

Jegyszerzés:

1. otthoni készülés, órai aktivitás (1/3)

2. rövid nyelvtani és szódolgozatok az órák elején (1/3)

3. írásbeli dolgozat a félév végén (1/3)

 

Tankönyv:

Déri B. - Hanula G., Újszövetségi görög nyelvkönyv, Budapest: Argumentum, 2000

McLean, B. H., New Testament Greek: An Introduction, Cambridge University Press, 2011

 

Nyelvtanok:

Bornemann, E. – Risch, E., Görögnyelvtan, ford. Mayer P.,  Székesfehérvár: Lexika, 1999

Conybeare, F. C., Grammar of Septuagint Greek: with selected readings, vocabularies, and updated indexes, [Peabody:] Hendrickson, 1995 (az 1905-ös kiadás utánnyomása)

Hanula G., Újszövetségi görög nyelvtan: Hangtan – alaktan, habilitációs értekezés, Pápa, 2014 (kézirat)

Thackeray, H. St. J., A Grammar of the Old Testament in Greek according to the Septuagint, Hildesheim: Olms, 1978 (az 1909-es kiadás utánnyomása)

 

További tankönyvek és szakirodalom:

Blass, F. – A. Debrunner, A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature, translated and revised by R. W. Funk, Cambridge (UK) – Chicago, 1961

Duff, J., Elements of New Testament Greek, Cambridge University Press, 32005

Green, S. G., A Brief Introduction to New Testament Greek with Vocabularies and Exercises, London, 1911

Machen, J. G., New Testament Greek for Beginners, Eugene: Wipf and Stock, 1998 (reprint)

Mounce, W. D., Basics of Biblical Greek Grammar, Grand Rapids: Zondervan, 22003

Tóth E. - Csalog E., Újszövetségi görög nyelvkönyv, Budapest: Szent Pál Akadémia, 1998

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _