Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van): Turán Tamás
_ _
Oktató 3 (ha van): Vér Ádám
_ _
Tanegység ált. címe: Zsidó történelem 1. (Ókor)
_ _
Kurzus címe: Izrael kezdeteitől az arab hódításig
_ _
Kurzus címe angolul: The history of the Jewish people from the beginnings of Israel to the end of late antiquity
_ _
Szemeszter: 2014/15 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Cs 10:00-11:30
_ _
Óra helyszíne: F 233
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-231
_ _
További kurzuskód: BBV-101.
_ _
További kurzuskód: BMA-VALD-451:2
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az előadás a Hebraisztika tanszék által szervezett Zsidó történelem sorozat első része, amely Izrael kezdeteitől a késő antikvitás végéig tekinti át a bibliai Izrael és a zsidóság történetét. A tárgyalt időszak három részre oszlik, a tematika ezt a korszakolást követi. A bibliai kor a kezdetektől a királyok korán át a babilóni fogság végéig terjed (i.e. 6. sz.); a második templom kora a perzsa fennhatóság, a hellénisztikus királyságok, a hasmóneus állam és a római uralom kezdeti időszakát foglalja magában a szentély lerombolásáig (i.sz. 70); a késő ókor pedig egyfelől a római majd bizánci birodalomban,  másfelől a párthus majd szászánida Perzsiában élő zsidó közösségek történetét tárgyalja. Az egyes korszakokat azok szakértői mutatják be, a kronológiai sorrendet részben az ő elérhetőségük határozta meg. A vizsgára az előadásokon elhangzottakon kívül az alább megadott kötelező irodalomból kell készülni.

koordinálja: Buzási Gábor

 

Tematika:

 

I. Bevezető

1. Bevezető (Buzási Gábor, Vér Ádám) - febr. 12.

 

II. Késő ókor

2. A szentföldi zsidóság a Templom pusztulásától a 2. század végéig (Turán Tamás) - febr. 19.

3. A szentföldi zsidóság a késő római korban és Bizáncban (Turán Tamás) - febr. 26.

4. A diaszpora zsidósága a késő ókorban (Turán Tamás) - márc. 5.

Kötelező olvasmány a három késő ókori előadáshoz:

- S. Safrai, “The Era of the Mishnah and the Talmud (70-640)”, in: H. H. Ben Sasson (ed.), The History of the Jewish People, London, 1976 [61.Ben.1.], 307-382.

 

III. Bibliai kor

5. Izrael kezdetei (Vér Ádám) - márc. 12.

Kötelező olvasmány:

- Karasszon I., Izrael története. A kezdetektől Bar-Kochbáig, Budapest: Új Mandátum, 2009  (Kréné 10) [61.2.Kar.3.], 13–80.

- Komoróczy G., „Államtörténetek: az ókori Kelet és a Biblia világából”, in: Uő., Meddig él egy nemzet. A nemzet történeti látószöge, Pozsony: Kalligram, 2011 [29. Kom.5.], 87–106.

6. Izrael szomszédai: Fönícia, Arám, Moáb, Edom, Ammon (Biró Tamás) -  márc. 19.

Kötelező olvasmány:

- J. Kaltner – S. L. McKenzie (eds.), Beyond Babel: A Handbook for Biblical Hebrew and Related Languages, Atlanta: SBL, 2002 [11.1.Kal.1.], pp. 1-11, 43-45, 50 (alja)-57, 93-99, 207-208, 212-220.

7. A királyság kora (Vér Ádám) - márc. 26.

Kötelező olvasmány:

- Karasszon I., Izrael története, 2009  (ld. fent), 80–111.

- J. M. Miller – J. H. Hayes, Az ókori Izrael és Júda története (ford. Erdős Á.), Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2003 (Studia Orientalia 3) [61.2.Hay.2.], 207–396.

8. A babilóni fogság (Vér Ádám) - ápr. 9.

Kötelező olvasmány:

- Karasszon I., Izrael története, 2009  (ld. fent), 113–142.

- Komoróczy G., „A babilóni fogság”, in: Uő. Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Az értelmiség felelőssége az ókori Keleten. Budapest: Osiris, 1995 [29.Kom.2./3.], 210–278.

 

IV. A Második Templom kora

9. A perzsa kor (i.e. 539-333) (Buzási Gábor) - ápr. 16.

Kötelező olvasmány:

- J. M. Miller – J. H. Hayes, Az ókori Izrael és Júda története (ford. Erdős Á.), Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2003 (Studia Orientalia 3) [61.2.Hay.2.], 417-453.

10. A hellénisztikus királyságok kora (Buzási Gábor) - ápr. 23.

Kötelező olvasmány:

- P. Schäfer, The History of the Jews in the Greco-Roman World: The Jews of Palestine from Alexander the Great to the Arab Conquest, London - New York, 2003 [61.2.3.Sch.7.], pp. 1-44.

- Komoróczy G., "Judea története a hellénisztikus korban" (http://www.hebraisztika.hu/attachments/00000136.pdf) vonatkozó részei

11. A hasmóneusok (Buzási Gábor) - ápr. 29.

Kötelező olvasmány:

- P. Schäfer, The History of the Jews in the Greco-Roman World: The Jews of Palestine from Alexander the Great to the Arab Conquest, London - New York, 2003 [61.2.3.Sch.7.], pp. 44-78.

- Komoróczy G., "Judea története a hellénisztikus korban" (http://www.hebraisztika.hu/attachments/00000136.pdf) vonatkozó részei

12. A római fennhatóság és a zsidó háború (Buzási Gábor) - máj. 7.

Kötelező olvasmány:

- P. Schäfer, The History of the Jews in the Greco-Roman World: The Jews of Palestine from Alexander the Great to the Arab Conquest, London - New York, 2003 [61.2.3.Sch.7.], pp. 81-130.

- Komoróczy G., "Judea története a hellénisztikus korban" (http://www.hebraisztika.hu/attachments/00000136.pdf) vonatkozó részei

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _