Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliai héber szövegolvasás
_ _
Kurzus címe: Zakariás könyve
_ _
Kurzus címe angolul: Biblical Hebrew Text Seminar: The Book of Zechariah
_ _
Szemeszter: 2014/15 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Sz 16:00-17:30
_ _
Óra helyszíne: F 232
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-205.
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-335.
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  
Kurzus leírása angolul:  
* *

A szeminárium célja:

A nyelvtani ismeretek elmélyítésén, a szókincs bővítésén, és általában a bibliai héber szövegekben való jártasság megszerzésén túlmenően a kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a szöveghagyományozás problémáit és a késői prófétai irodalom jellegzetességeit is.

 

A jegyszerzés szempontjai:

felkészülés az órákra és órai munka - 60%

félév végi beszámoló az olvasott szövegből - 40%

 

Olvasandó szöveg:

Zakariás könyve (1-14. fejezetek), K. Elliger kiadásában, in: K. Elliger – W. Rudolph, et al., Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1966/77 (51997) és utánnyomásai(k)

 

Szótárak, lexikonok, konkordanciák:

Botterweck, G. J. – H. Ringgren – H.-J. Fabry, eds. Theological Dictionary of the Old Testament, transl. J. T. Willis – D. W. Stout – G. W. Bromiley – D. E. Green, 15 vols., Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1974–.

Brown, F. – S. R. Driver – Ch. Briggs. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Rev. ed. Oxford: Clarendon, 1952.

Clines, D. J. A., ed. Dictionary of Classical Hebrew. 8 vols. Sheffield, UK: Sheffield Academic, 1993–2011.

Even-Shoshan, A., A New Concordance of the Bible: Thesaurus of the Language of the Bible Hebrew and Aramaic Roots, Words, Proper Names, Phrases and Synonyms. 3 vols. Jerusalem: Kiryat Sepher, 1977

Gesenius, W. – H. Zimmern – M. Müller – O. Weber – F. Buhl, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Lepzig: Vogel, 171921

Koehler, L. – W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, ed. W. Baumgartner – J. J. Stamm, New York: Brill, 1994–2000 (ill. ennek korábbi, angol-német változata: Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden – Grand Rapids: Brill – Eerdmans, 1958)

Lisowsky, G., Konkordanz zum hebräischen alten Testament, Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 21958

 

Kommentárok, bevezetések:

Coggins, R. J., Haggai, Zechariah, Malachi, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1987 (Old Testament Guides)

Meyers, C. L. – Meyers, E. M., Haggai, Zechariah 1-8: A New Translation with Introduction and Commentary, New York etc.: Doubleday, 1987 (The Anchor Bible 25B)

Meyers, C. L. – Meyers, E. M., Zechariah 9-14: A New Translation with Introduction and Commentary, New York etc.: Doubleday, 1993 (The Anchor Bible 25C)

Petersen, D. L., Zechariah 9-14 and Malachi: A Commentary, Louisville (Kentucky): Westminster John Knox Press, 1995

_ _
Kreditpont? 2
_ _