Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van): Bene László
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliaértelmezés az ókorban
_ _
Kurzus címe: Iustinos Martyr: Dialogus cum Tryphone (görög szövegolvasás és elemzés)
_ _
Kurzus címe angolul: Justin Martyr, Dialogue with Trypho (Greek Text Seminar)
_ _
Szemeszter: 2014/15 I. (őszi) félév
_ _
Szak: assziriologia+hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Csütörtök 12:15-13:45
_ _
Óra helyszíne: i épület, -107
_ _
Kurzuskód: BMVD-101.72
_ _
További kurzuskód: BMA-VALD-445.1
_ _
További kurzuskód: BBN-VAL11-141.14
_ _
További kódok (ha van): BBN-FIL-402.65, BMA-FILD-402.65, TANM-FIL-402.65
_ _
Kurzus leírása:  

Kurzus leírása, tematikája:

 

Iustinos mártír dialógusa a zsidó Tryphónnal a korai zsidó-keresztény disputák egyik legfontosabb dokumentuma. A jórészt fiktív beszélgetés keretét és bevezetését a platóni dialógusok ihlették, a mű nagy része azonban a 2. századi keresztény apologéta szentírásértelmezéseit tartalmazza. Az értelmezések többsége az Ószövetség messiási vagy messiásinak tekintett jövendöléseit elemzi, és azt igyekszik kimutatni, hogy ugyenezen szakaszok zsidó értelmezése helytelen. Ennek során a szerző utal olyan zsidó értelmezésekre, amelyek vagy amelyekhez hasonlók később a rabbinikus irodalomban bukkannak fel. A hallgatók két irányból közelíthetik meg a szöveget és a témát, és az év végi értékelés is ennek megfelelően történik: a görögül tudók elsősorban a szöveg fordítása révén, a többiek pedig a fordítás és a szakirodalom alapján tájékozódva vehetnek részt a vitában.

 

Az értékelés alapja:

- az órai munka (az óralátogtás rendszeressége, az otthoni felkészülés alapossága, az órákon való aktív részvétel) (60%)

- félév végi szóbeli beszámoló az olvasott forrásszövegekből / szemináriumi dolgozat az órákon érintett témák valamelyikéből (40%).

 

 

Kurzushoz tartozó kötelező irodalom:

 

Szövegkiadások:

 

1. G. Archambault (ed.), Justin: Dialogue avec Tryphon, Paris: Picard, 1909 (2 vol.)

https://archive.org/details/dialogueavectryp01just

2. M. Marcovich (ed.), Iustini Martyris Dialogus cum Tryphone, Berlin/New York: de Gruyter, 1997(Patristische Texte und Studien 47)

3. Ph. Bobichon (ed.), Justin Martyr: Dialogue avec Tryphon: édition critique, traduction, commentaire, 2 vols., Fribourg: Academic Press Fribourg, 2003 (Paradosis 47)

 

Fordítások:

 

1. Ph. Schaff (transl.), in: The Ante-Nicene Fathers, vol. 1, Edinburgh, 1885

http://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers/Volume_I/Dialogue_with_Trypho

vagy

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.viii.iv.i.html

2. Ladocsi G., in: A II. századi görög apologéták, Budapest, 1984 (Ókeresztény írók 8. kötet), 133-311. o.

3. St. Justin Martyr: Dialogue with Trypho, transl. Th. B. Falls, revised and introduced by Th. P. Halton, ed. M. Slusser, Washington, DC: Catholic University Press of America, 2003 

 

 

Kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

 

Aune, David E., “Justin Martyr’s Use of the Old Testament”, Bulletin of the Evangelical Theological Society 9 (1966) 179–97

Barnard, Leslie W., “The Old Testament and Judaism in the Writings of Justin Martyr”, Vetus Testamentum 14 (1964) 394–406

Barnard, Leslie W., Justin Martyr: His Life and Thought Cambridge: Cambridge University Press, 1967

Bellinzoni, A. J., The Sayings of Jesus in the Writings of Justin Martyr, Leiden: Brill, 1967

Bingham, D. Jeffrey, “Justin and Isaiah 53”, Vigiliae Christianae 54 (2000) 248–61

Chadwick, Henry, “Justin Martyr’s Defense of Christianity”, Bulletin of John Ryland’s University Library of Manchester 47 (1964–1965) 275–97

Cosgrove, C. H., “Justin Martyr and the Emerging Christian Canon: Observations on the Purpose and Destination of the Dialogue with Trypho”, Vigiliae Christianae 36 (1982) 209–32

Edwards, M. J., “On the Platonic Schooling of Justin Martyr”, Journal of Theological Studies 42 (1991) 17–34

Edwards, M. J., “Justin’s Logos and the Word of God”, Journal of Early Christian Studies 3 (1995) 261–80

Goodenough, Erwin R., The Theology of Justin Martyr, Jena: Frommannsche Buchhandlung, 1923

Hill, Charles E., “Justin and the New Testament Writings”, Studia Patristica 30 (1997) 42–8.

Hirshman, M., “Polemical Literary Units in the Classical Midrashim and Justin Martyr’s Dialogue with Trypho”, Jewish Quarterly Review 83 (1993) 369–84.

Hirshman, M., A Rivalry of Genius: Jewish and Christian Biblical Interpretation in Late Antiquity, transl. B. Stein, New York: State University of New York Press, 1996

Hofer, A., “The Old Man as Christ in Justin’s Dialogue with Trypho” Vigiliae Christianae 57 (2003) 1–21

Horner, Timothy J., “Listening to Trypho”: Justin Martyr’s Dialogue Reconsidered, Leuven and Paris: Peeters, 2001

Hyldahl, Niels, “Tryphon and Tarphon”, Studia Theologica (1956) 77–88

Hyldahl, Niels, Philosophie und Christendum: Eine Interpretation der Einleitung zum Dialog Justins, Kopenhagen: Prostant Apud Munksgaard, 1966

Katz, P., “Justin’s Old Testament Quotations and the Greek Dodekapropheton Scroll”,Studia Patristica 1 (1957) 343–53

Manns, F., “L’Exegese de Justin dans le Dialogue avec Tryphon”, Analecta 12 (1977) 130–52

Marshall, J. L., “Some Observations on Justin Martyr’s Use of Testimonies”, Studia Patristica 16 (1985) 197–200

Nahm, Charles, “The Debate on the ‘Platonism’ of Justin Martyr”, Second Century 9 (1992) 129–51

Osborn, Eric Francis, Justin Martyr, Tübingen: Mohr (Siebeck), 1973

Parvis, Sarah, “Justin Martyr and the Apologetic Tradition”, in: Justin Martyr and his Worlds, ed. S. Parvis and P. Foster, Minneapolis: Fortress, 2007, pp. 115–27

Prigent, Pierre, Justin et L’Ancien Testament, Paris: Lecoffre, 1964

Rajak, Tessa, “Talking at Trypho: Christian Apologetic as Anti-Judaism in Justin’s Dialogue with Trypho the Jew”, in: Apologetics in the Roman Empire: Pagans, Jews, and Christians, ed. M. Edwards, M. Goodman, S. Price, Chr. Rowland, New York: Oxford University Press, 1999, pp. 59–80

Rokeah, David, Justin Martyr and the Jews, Leiden: Brill, 2002

Rudolph, Anette, ‘Denn wir sind jenes Volk . . .’. Die neue Gottesverehrung in Justins Dialog mit dem Juden Tryphon in historisch-theologischer Sicht, Bonn: Borengrässer, 1999

Shotwell, Willis A., The Biblical Exegesis of Justin Martyr, London: SPCK, 1965

Sibinga, J. Smith, The Old Testament Text of Justin Martyr, vol. 1: The Pentateuch, Leiden: Brill, 1963

Siker, Jeffrey S., Disinheriting the Jews: Abraham in Early Christian Controversy, Louisville: Westminster John Knox Press, 1991

Stylianopoulos, Theodore, Justin Martyr and the Mosaic Law, Missoula: SBL and Scholars Press, 1975

Young, F. M., Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture, Peabody: Hendrickson, 2002

Van Winden, J. C. M., An Early Christian Philosopher: Justin Martyr’s Dialogue with Trypho Chapters One to Nine, Leiden: Brill, 1971

Wendel, S. J., Scriptural Interpretation and Community Self-Definition in Luke-Acts and the Writings of Justin Martyr, Leiden-Boston: Brill, 2011

Werline, R., “The Transformation of Pauline Arguments in Justin Martyr’s ‘Dialogue with Trypho’”, Harvard Theological Review 92 (1999) 79–93

Widdicombe, P., “Justin Martyr, Allegorical Interpretation, and the Greek Myths”, Studia Patristica 31 (1997) 234–39

 

 

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 0
_ _