Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Posztbiblikus héber szövegolvasás
_ _
Kurzus címe: Hénok harmadik könyve
_ _
Kurzus címe angolul: The Third (Hebrew) Book of Enoch
_ _
Szemeszter: 2014/15 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: szerda 10:00-11:30
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-212.3
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-335.34
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  
Kurzus leírása angolul:  
* *

Az órán a Hénok-hagyomány rabbinikus ágának klasszikus szövegéből olvasunk szemelvényeket. A cél egyrészt a rabbinikus nyelvi és szövegismeretek bővítése, másrészt a szöveg vallástörténeti összefüggéseinek vizsgálata.

A jegyszerzés szempontjai:

felkészülés az órákra és órai munka - 60%

félév végi beszámoló az olvasott szövegből - 40%

 

 

Olvasandó szöveg:

ספר חנוך לרבי ישמעאל , Part III (pp. 4-74) in: 3 Enoch or The Hebrew Book of Enoch, edited and translated for the first time with introduction and critical notes by Hugo Odeberg, prolegomenon by Jonas C. Greenfield, New York: Ktav, 1973 (eredetileg Cambridge: Cambridge University Press, 1928) https://archive.org/details/MN41733ucmf_1

P. Schaefer (ed.), Synopse zur Hekhalot-Literatur, Tübingen: Mohr (Siebeck), 1981, pp. 1-39

További fordítások:

„3 (Hebrew Apocalypse of) Enoch – A New Transation and Introduction by P. Alexander, pp. 223-315 in: J. H. Charlesworth, ed., The Old Testament Pseudepigrapha, Vol. I: Apocalyptic Literature and Testaments, Garden City (New York): Doubleday, 1983

H. Hoffmann, Das sogenannte hebräische Henochbuch (3 Henoch). Nach dem von Hugo Odeberg vorgelegten Material zum erstenmal ins Deutsche übersetzt, 2., durchgesehene Auflage, Königstein/Ts. – Bonn: Hanstein, 1985

P. Schaefer, Übersetzung der Hekhalot-Literatur I §§ 1-80, Tübingen: Mohr (Siebeck), 1995

„Henok harmadik könyve. A héber Henok-könyv“, ford., jz. Fröhlich Ida, pp. 231-303 in: Henok könyvei, szerk. Fröhlich Ida, Dobos Károly Dániel, Piliscsaba, 2009

 

Szakirodalom (feltöltése folyamatban):

I. Gruenwald, Apocalyptic and Merkavah Mysticism, Leiden: Brill, 1980

P. Schaefer, Hekhalot-Studien, Tübingen: Mohr (Siebeck), 1988

_ _
Kreditpont? 2
_ _