Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliai görög szövegolvasás (Septuaginta)
_ _
Kurzus címe: Szemelvények a Genezis könyvéből
_ _
Kurzus címe angolul: Biblical Greek Text Seminar (Septuagint): Excerpts from the Book of Genesis
_ _
Szemeszter: 2014/15 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: szerda 12:00-13:30
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-305
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-314
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  
Kurzus leírása angolul:  
* *

Az óra mindenki számára nyitott, aki alapvető (kezdő szintű) ógörög nyelvi ismeretekkel rendelkezik. A Septuaginta görög szövegét összevetjük a maszorétikus héber változattal, tehát hasznos (de nem elengedhetetlen feltétel), ha a kurzus résztvevői jártasak a bibliai héberben is.

Az óra célja:                                                                              

- nyelvi fejlesztés: a bibliai görög nyelvi ismeretek bővítése

- szövegkritikai és exegetikai ismeretek: a Septuaginta és a maszoretikus héber változat összevetése

 

Az értékelés szempontjai:

-   otthoni felkészülés és órai aktivitás (30%)

-   évközi dolgozatok: fordítás, szókincs, alaktan (30%)

-   félév végi dolgozat a szókincsből és a nyelvtani anyagból (20%)

-   félév végi szóbeli beszámoló az olvasott szövegből (20%)

 

Szövegkiadás:

A. Rahlfs, ed., Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979 (11935)

Nyelvtanok:

Bornemann, E. – Risch, E., Görög nyelvtan, ford. Mayer P., Székesfehérvár: Lexika, 1999 (az ógörög nyelvhez általában)

Conybeare, F. C., Grammar of Septuagint Greek: with selected readings, vocabularies, and updated indexes, [Peabody:] Hendrickson, 1995 (az 1905-ös kiadás utánnyomása) (http://www.ccel.org/ccel/conybeare/greekgrammar/Page_Index.html)

Smyth, H. W., Greek Grammar, Oxford: Benediction, 2010 (az 1916-os kiadás sokadik uatánnynomása) (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0007%3Asmythp%3D1)

Thackeray, H. St. J., A grammar of the Old Testament in Greek according to the Septuagint, Hildesheim: Olms, 1978 (az 1909-es kiadás utánnyomása)

 

Szótárak:

Liddell, H. G. – Scott, R., A Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon, 1996 (11843) (http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj)

Lust, J. et al., Greek-English Lexicon of the Septuagint, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2003

Muraoka, T., A Greek-English Lexicon of the Septuagint, Louvain – Walpole (Mass.): Peeters, 2009 (22002, 11993)

 

A Septuagintához általában:

 

Dines, J. M., The Septuagint, Edinburgh: Clark, 2004

Dorival, G. – Harl, M. – Munnich, O., La Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien, Paris: Cerf – C.N.R.S., 1988

Fernández Marcos, N., The Septuagint in Context. Introduction to the Greek Versions of the Bible, Leiden : Brill, 2000

Jobes, K. H. – Silva, M., Invitation to the Septuagint, Grand Rapids – Carlisle: Baker – Paternoster, 2000

Léonas, Alexis. L’aube des traducteurs. De l’hébreu au grec: traducteurs et lecteurs de la Bible des Septente, Paris: Cerf, 2007

Tov, E., “The Septuagint”, in: Mulder, M. J., (ed.), Mikra: Text, Translation, Reading and Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity, Assen: Van Gorcum, 1988, pp. 161-187

_ _
Kreditpont? 2
_ _