Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliai nyelvek
_ _
Kurzus címe: Bibliai görög 1 (BA)
_ _
Kurzus címe angolul: Biblical Greek 1: Beginners Course
_ _
Szemeszter: 2013/14 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: assziriologia+hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Szerda, 14:00-15:30
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-304.
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A bibliatudomány művelésének és az antik zsidóság tanulmányozásának alapvető eszköze a bibliai görög nyelv. Ezen a nyelven íródott a Septuaginta, a nyugati diaszpora görögül beszélő zsidóságának Szentírása (majd a korai kereszténység Ószövetsége),  a Héber Biblia kialakulásának egyik legfontosabb szövegtanúja; bibliai görög az Újszövetség nyelve; és görögül maradt fenn a posztbiblikus zsidó és a korai keresztény irodalom nagy része is. Az órán a bibliai görög nyelv alapjaival ismerkedünk meg, a hosszabb távú cél pedig az, hogy a hallgatók négy félév alatt elérjék a haladó szintet: képesek legyenek önállóan olvasni és elemezni bibliai görög szövegeket, és érdemben részt tudjanak venni klasszikus görög szövegolvasásokon is.

A kurzus nyitott minden érdeklődő számára, előzetes nyelvtudás nem szükséges.

Jegyszerzés:

1. rövid nyelvtani és szódolgozatok minden óra elején (60%)

2. írásbeli dolgozat a félév végén (40%)

 

Tankönyv:

Mounce, W. D., Basics of Biblical Greek Grammar, Grand Rapids: Zondervan, 22003

 

Nyelvtanok:

Bornemann, E. – Risch, E., Görögnyelvtan, ford. Mayer P., Székesfehérvár: Lexika, 1999

Conybeare, F. C., Grammar of Septuagint Greek: with selected readings, vocabularies, and updated indexes, [Peabody:] Hendrickson, 1995 (az 1905-ös kiadás utánnyomása)

Thackeray, H. St. J., A Grammar of the Old Testament in Greek according to the Septuagint, Hildesheim: Olms, 1978 (az 1909-es kiadás utánnyomása)

További tankönyvek és szakirodalom:

Déri B. - Hanula G., Újszövetségi görög nyelvkönyv, Budapest: Argumentum, 2000

Duff, J., Elements of New Testament Greek, Cambridge University Press, 32005

Green, S. G., A Brief Introduction to New Testament Greek with Vocabularies and Exercises, London, 1911

Tóth E. - Csalog E., Újszövetségi görög nyelvkönyv, Budapest: Szent Pál Akadémia, 1998

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _