Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Kezdő/középhaladó bibliai görög szövegolvasás: József és Aszenet pszeudepigráf története
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Biblical Greek Text Seminar (Beginners/Intermediate): Joseph and Aseneth
_ _
Szemeszter: 2013/14 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: K, 16-17:30
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-315.**
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:                                                                              

Az óra olyan hallgatók számára ajánlott, akik már tanultak annyi klasszikus vagy bibliai görögöt, hogy szótár és tanár segítségével le tudnak fordítani egyszerűbb szövegeket, valamint érdeklődnek a görög Biblia illetve az antik zsidóság és kereszténység görög nyelvű irodalma iránt. 

A félév során egy extrakanonikus, de erősen bibliai jellegű történetből olvasunk szemelvényeket, amely Józsefnek, Jákob legkedvesebb fiának és Aszenetnek, egy egyiptomi (héliupoliszi) főpap lányának a szerelmét és házasságát, kapcsolatuk viszontagságait, végül ezek feloldását beszéli el a prózát költészettel ötvöző, emelkedett bibliai nyelven. Szokás a művet az antik szerelmi regény műfajába is sorolni, emellett azonban a mű Aszenet megtérésének drámai bemutatása és a Genezis-beli József-történet átfogó és árnyalt értelmezése is – egy hellénisztikus elbeszélés keretei között. A kurzus az Ókortudományi Intézet hebraisztika és klasszika-filológia szakos hallgatói mellett nyitott más, a görög nyelvben járatos hallgatók számára is.

Az értékelés szempontjai: 

- órai munka: az óralátogtás rendszeressége, az otthoni felkészülés alapossága, az órákon való aktív részvétel (70%)

- szóbeli beszámoló a félév utolsó óráján az olvasott szövegből (30%)

Szövegkiadás: 

Joseph und Aseneth, kritisch herausgegeben von Christoph Burchard, mit Unterstützung von Carsten Burfeind und Uta Barbara Fink, Leiden-Boston: Brill, 2003 (Pseudepigrapha Veteris Testamenti Graeca)

Modern fordítások: 

- „Joseph und Aseneth”, übers. von Christoph Burchard, in: Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit 2/4, Gütersloh: Gütersloher Verlag,

- „Joseph and Aseneth”, transl. Christoph Burchard, in: J. H. Charlesworth, ed., Old Testament Pseudepigrapha, vol. 2, New York: Doubleday, 1985, pp. 177-247

-József és Aszeneth: Ókori regény József pátriárkáról és feleségéről, az egyiptomi Aszenethről, ford. Bolyki János, Kolozsvár: Koinónia, 2005

Szakirodalom: 

- Bohak, G., Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis, Atlanta: Scholars, 1996

- Burchard, Ch., Gesammelte Studien zu Joseph und Aseneth, Köln-Leiden-New York: Brill, 1996

- Buzási G., „József Napváros trónján: Egy napteológia nyomai a József és Aszeneth-történetben”, in: Bács T. – Dezső T. – Niederreiter Z., 100 év után: Emlékkonferencia a keleti Népek Ókori Törtlnete Tanszék alapításának 100. Évfordulóján, Budapest: Eötvös, 2011, pp. 185-194

- Chesnutt, R., From Death To Life: Conversion in Joseph and Aseneth, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995

- Kraemer, R. S., When Aseneth Met Joseph: A Late Antique Tale of the Patriarch and His Egyptian Wife, Reconsidered, New York-Oxford: Oxford University Press, 1998

- Szepessy Tibor, “Az antik családregény”, in: Antik Tanulmányok 34 (1989/90) 147-153

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _