Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Rabbinikus szövegolvasás: Misna: Szóta (A hűtlenséggel gyanúsított feleség) (MA)
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Rabbinic Text Seminar: Mishnah: Tractate Sotah
_ _
Szemeszter: 2013/14 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Sz, 14-15:30
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-211
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-315.**
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-335.**
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:

A félév során a hűtlenséggel gyanúsított feleségre vonatkozó bibliai rendelkezések (Numeri 5:11-31) rabbinikus értelmezését tartalmazó Misna-traktátust olvassuk, amely hosszabb kitérői révén több más érdekes témát is érint, így a ’szemet szemért’-elvet, a nő és a férfi közti főbb különbségeket, a szent nyelv használatára vonatkozó szabályokat, és a Messiás jövetelének előjeleit.

Az értékelés szempontjai:

- órai munka: az óralátogtás rendszeressége, a felkészülés alapossága, az órákon való aktív részvétel (60%)

- szóbeli beszámoló a félév utolsó óráján az olvasott szövegből (40%)

Szövegkiadás (kommentárral):

H. Albeck (ed.), Sisa szidré Misna, Jeruzsálem - Tel-Aviv, 1958, 3. kötet (Széder nasim), 223-261. o.

Nyelvtanok:

M. Pérez Fernández, An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew, tr. J. Elwolde, Leiden etc.: Brill, 1997 (repr. 1999)

M. H. Segal, A Grammar of Mishnaic Hebrew, Oxford: Clarendon, 1927 (számos utányomás)

Szótárak :

M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, I-II, New York: Pardes, 1950 (vagy az eredetileg 1903-ban megjelent szótár más utánnyomása)

J. Levy, Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim und einen grossen Theil des rabbinischen Schriftthums, I-II, Leipzig, 1881

Fordítások, kommentárok: 

H. Albeck, ld. fent

H. Danby, The Mishnah, Oxford-London, 1933 (repr. 1950) (teljes angol ford.)

J. Neusner, The Mishnah: A New Translation, New Haven-London, 1988

P. Qehati, Misnajot mevoarot, Jerusalem, 1977 (szöveg, héber bevezetők és kommentárok, a Gemara figyelembevételével)

Szakirodalom: 

I. Rosen-Zvi, The Mishnaic Sotah Ritual: Temple, Gender and Midrash, Leiden-Boston: Brill, 2012 (a további tájékozódáshoz ld. a kötet végén szereplő irodalomjegyzéket)

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _