Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Irodalom- és tudománytörténet: Bibliatudomány 2.: Bibliaértelmezés az ókorban (MA)
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Biblical interpretation in Antiquity
_ _
Szemeszter: 2013/14 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Sz, 12:00-13:30
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-302.1
_ _
További kurzuskód: P/TÖ/HB-6
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:

A félév során a Héber Biblia / Ószövetség ókori értelmezéseinek történetét vizsgáljuk a szakirodalom közös feldolgozásán keresztül.

Az értékelés szempontjai: 

- órai munka: az óralátogtás rendszeressége, a felkészülés alapossága, az órákon való aktív részvétel (40%)

- előadás(ok) választott témá(k)ból (a résztvevők számától függően) (30%)

- szemináriumi dolgozat az órákon tárgyalt témák valamelyikéhez kapcsolódóan (30%)

Tematika: 

1. Bibliaértelmezés a Héber Biblián belül

Kötelező:

- M. Fishbane, „Inner-Biblical Exegesis”, in: Saebo 1996:33-48

- E. Menn, „Inner-Biblical Exegesis in the Tanak”, in: Hauser-Watson 2003:55-79


2. A Septuaginta mint fordítás és értelmezés

Kötelező:

- L. Greenspoon, „Hebrew Into Greek: Interpretation In, By, and Of the Septuagint”, in: Hauser-Watson 2003:80-113

Ajánlott:

- J. W. Wevers, „The Interpretative Character and Significance of the Septuagint Version”, in: Saebo 1996:84-107

 

3. Alexandriai Philón és a hellénisztikus zsidó bibliaértelmezés

Kötelező:

- P. Borgen, „Philo of Alexandria as Exegete”, in: Hauser-Watson 2003:114-143

Ajánlott:

- F. Siegert, „Early Jewish Interpretation in a Hellenistic Style”, in: Saebo 1996:130-198


4. Bibliaértelemezés az apokrif és pszeudepigrafikus zsidó irodalomban ill. Josephusnál

Kötelező:

- J. H. Charlesworth, „The Interpretation of the Tanak in the Jewish Apocrypha and Pseudepigrapha”, in: Hauser-Watson 2003:253-282

Ajánlott:

- S. Mason – R. A. Kraft, „Josephus on Canon and Scripture”, in: Saebo 1996:217-235

- R. A. Kraft, „Scripture and Canon in Jewish Apocrypha and Pseudepigrapha”, in: Saebo 1996:199-216


5. Bibliaértelmezés Qumránban

Kötelező

- Ph. R. Davies, „Biblical Interpretation in the Dead Sea Scrolls”, in: Hauser-Watson 2003:144-166

- J. Maier, „Early Jewish Biblical Interpretation in the Qumran Literaure”, in: Saebo 1996:108-129


6. A Biblia kanonizációja

Kötelező:

- E. Tov, “The History and Significance of a Standard Text of the Hebrew Bible”, in: Saebo 1996:49-66

- J. Barton, “The Significance of a Fixed Canon of the Hebrew Bible”, in: Saebo 1996:67-83

- O. Skarsaune, „The Question of Old Testament Canon and Text in the Early Greek Church”, in: Saebo 1996:443-450

Ajánlott:

- J. A. Sanders, „The Stabilization of the Tanak”, in: Hauser-Watson 2003:225-252

 

7. Rabbinikus bibliaértelmezés: Misna, Talmud, Midrás

Kötelező:

- J. M. Harris, „From Inner-Biblical Interpretation to Early Rabbinic Exegesis”, in: Saebo 1996:256-269

- D. Kraemer, „Scriptural Interpretation in the Mishnah”, in: Saebo 1996:278-284

- G. G. Porton, „Rabbinic Midrash”, in: Hauser-Watson 2003:198-224

Ajánlott:

- D. Kraemer, „Local Conditions for a Developing Rabbinic Tradition”, in: Saebo 1996:270-77

- R. Kalmin, „Patterns and Developments in Rabbinic Midrash of Late Antiquity”, in: Saebo 1996:285-302

- J. Neusner, „The Hermeneutics of the Law in Rabbinic Judaism: Mishnah, Midrash, Talmuds”, Saebo 1996:303-322

 

8. Rabbinikus bibliaértelmezés a Targumokban

Kötelező:

- M. McNamara, „Interpretation of Scripture in the Targumim”, in: Hauser-Watson 2003:167-197

Ajánlott:

- É. Levine, „The Targums: Their Interpretative Character and Their Place in Jewish Text Tradition”, in: Saebo 1996:323-331


9. Bibiliaértelmezés az újszövetségi irodalomban

Kötelező:

- D. H. Juel, „Interpreting Israel’s Scriptures in the New Testament”, in: Hauser-Watson 2003:283-303

- C. A. Evans, „The Intepretation of Scripture in the New Testament Apocrypha and Gnostic Writings”, in: Hauser-Watson 2003:430-456

Ajánlott:

- H. Hübner, „New Testement Interpretation of the Old Testament”, in: Saebo 1996:332-372


10. Bibliaértelmezés a korai (görög) egyházban

Kötelező:

- J. Trigg, „The Apostolic Fathers and the Apologists”, in: Hauser-Watson 2003:304-333

- F. Young, „Alexandrian and Antiochene Exegesis”, in: Hauser-Watson 2003:334-354

Ajánlott:

- O. Skarsaune, „The Development of Scriptural Interpretation in the Second and Third Centuries — except Clement and Origen”, Saebo 1996:373-442

- J. F. Procopé, „Greek Philosophy, Hermeneutics and Alexandrian Understanding of the Old Testament”, in: Saebo 1996:451-477

- J. N. B. Carleton Paget, „The Christian Exegesis of the Old Testament in the Alexandrian Tradition”, in: Saebo 1996:478-542

- S. Hidal, „Exegesis of the Old Testament in the Antiochene School with its Prevalent Literal and Historical Method”, in: Saebo 1996:543-568


11. Bibliaértelmezés a latin egyházban (Jeromos és Ágoston)

Kötelező:

- D. Brown, „Jerome and the Vulgate”, in: Hauser-Watson 2003:355-379

- R. A. Norris, Jr., „Augustine and the Close of the Ancient Period of Interpretation”, in: Hauser-Watson 2003:380-408

Ajánlott:

- E. Schulz-Flügel, „The Latin Old Testament Tradition”, in: Saebo 1996:642-662

- R. Kieffer, „Jerome: His Exegesis and Hermeneutics”, in: Saebo 1996:663-681

- Ch. Jacob, „The Reception of the Origenist Tradition in Latin Exegesis”, in: Saebo 1996:682-700

- D. F. Wright, „Augustine: His Exegesis and Hermeneutics”, in: Saebo 1996:701-730


12. Párhuzamok, eltérések, kölcsönhatások az ókori zsidóság és kereszténység bibliaértelmezésében

Kötelező:

- G. Stemberger, „Exegetical Contacts between Christians and Jews in the Roman Empire”, in: Saebo 1996:569-586

- M. Saebo, „Church and Synagogue as the Respective Matrix of the Development of an Authoritative Bible Interpretation: An Epilogue”, in: Saebo 1996:731-745

Szakirodalom: 

- Alan J. Hauser – Duane F. Watson, eds., A History of Biblical Interpretation: The Ancient Period, Grand Rapids – Cambridge: Eerdmans, 2003

- Magne Saebo, ed., Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation, Vol. I: From the Beginnings to the Middle Ages, Part 1: Antiquity, Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 1996

- Julio Trebolle Barrera, The Jewish Bible and the Christian Bible: An Introduction to the History of the Bible, transl. W. G. E. Watson, Brill-Eerdmans, 1998

- Az egyes témákhoz ld. a megadott fejezetek irodalomjegyzékeit.

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _