Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliakommentárok
_ _
Kurzus címe: A Héber Biblia / Ószövetség értelmezése az ókorban és a középkorban (szakirodalmi szeminárium)
_ _
Kurzus címe angolul: Interpretation of the Hebrew Bible / Old Testament in Antiquity and the Middle Ages
_ _
Szemeszter: 2011/12 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja:
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: P/TÖ/HB- 6
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  
Az órákon a kötelező és az ajánlott szakirodalom egy-egy tételét beszéljük meg. 
Az értékelés elsősorban (75%) a félév végi szemináriumi dolgozat minőségén alapul. 
Tematika:

1. A Héber Biblián / Ószövetségen belül

2. A hellénisztikus zsidóságban

3. Az apokrif / pszeudepigráf irodalomban és a qumráni közösségben

4. Az Újszövetségben

5. A korai rabbinikus irodalomban

6. A korai egyházban

7. A középkori zsidóságban

8. A középkori kereszténységben

 

Kötelező irodalom:

Hauser, A. J., - Watson, D. F. (eds.), A History of Biblical Interpretation: Volume 1, The Ancient Period, Eerdmans, 2003 (56.1.HBI.1.)

Mulder, J. (ed.), Mikra: Text, Translation, Reading and Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity, Assen/Maastricht - Philadelphia: Van Gorcum - Fortress Press, 1988 (36.Mik.1.)

Saebo, M. (ed.), Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its InterpretationI (Part 1-2): From the Beginnings to the Middle Ages, Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 1996 / 2000 (56.1.Sae.2.)

Trebolle Barrera, J., The Jewish Bible and the Christian Bible. An Introduction to the History of the Bible, Leiden - Grand Rapids: Brill - Eerdmans, 1998 (35.8.Tre.1.)

 

Ajánlott irodalom:

Ackroyd, P. R. -Evans, C. F. (eds.), The Cambridge History of the Bible: From the Beginnings to Jerome, Cambridge: Cambridge University Press, 1970, pp. 199-231 (Vermes), 377-411 (Barrett), 412-453 (Hanson) (36.CHB.1.)

Bacher, W., Die Bibelexegese der jüdischen Religionsphilosophen des Mittelalters vor Maimuni, Strassburg, 1892 (56.2.Bac.1.)

Grant, R. M., A Short History of the Interpretation of the Bible, New York: Macmillan, 21963, pp. 43-127 (56.1.Gra.1.)

Fabiny T. (szerk.), A tipológiai szimbolizmus: Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika történetéből, Szeged, 1988, pp. 71-185 (56.1.Fab.3.)

Fabiny T., A keresztény hermeneutika kérdései és története: I. A prekritikai korszak: az első századtól a reformáció koráig, Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998 (56.1.Fab.4.)

Fishbane, M., Biblical Interpretation in Ancient Israel, Oxford: Clarendon/Oxford University Press, 1986 (56.2.Fis.5)

Frankel, Z., Ueber den Einfluss der Palästinischen Exegese auf die alexandrische Hermeneutik, Leipzig, 1851 (56.2.Fra.1.)

Hirshman, M., A Rivalry of Genius: Jewish and Christian Biblical Interpretation in Late Antiquity, SUNY Press, 1996 (56.1.1.Hir.1.)

Jacobs, L., Jewish Biblical Exegesis, New York: Behrman, 1973

Kugel, J. L., The Bible As It Was, Harvard University Press, 1997, pp. 1-50 (56.2.Kug.1.)

Kugel, J. L. (ed.), Studies in Ancient Midrash, Harvard University Press, 2001 (56.1.1.Kug.1.)

Lancaster, I., Deconstructing the Bible: Abraham Ibn Ezra's Introduction to the Bible, RoutledgeCurzon, 2003, pp. 36-63

Moskovits, J. C., A Biblia hagyományos kommentárjai, Göncöl Kiadó, évszám nélkül, pp. 14-176 (56.1.Mos.2.)

Samley, A., Rabbinic Interpretation of Scripture in the Mishnah, Oxford University Press, 2002 (56.1.1.Sam.1.)

Simonetti, M., Biblical Interpretation in the Early Church: An Historical Introduction to Patristic Exegesis, Edinburgh: T&T Clark, 1994 (56.1.1.Sim.1.)

Smalley, B., The Study of the Bible in the Middle Ages, Oxford: Blackwell, 31984

Vanyó L., Az egyházatyák Bibliája és az ókeresztény exegézis módszere, története, Jel Kiadó, 2002, pp. 188-288

Weiss Halivni, D., Peshat and Derash: Plain and Applied Meaning in Rabbinic Exegesis, Oxford University Press, 1991 (56.2.Hal.1.)

Whitman, J. (ed.), Interpretation and Allegory: Antiquity to the Modern Period, Leiden: Brill, 2000

Kurzus leírása angolul:  
* *

_ _
Kreditpont? 0
_ _