Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliakommentárok
_ _
Kurzus címe: Rasi kommentárja a Genezis könyvéhez (1-11. fejezet: az Őstörténet)
_ _
Kurzus címe angolul: Rashi
_ _
Szemeszter: 2011/12 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja:
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-311.7
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-315.15
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-335.20
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:

- nyelvi fejlesztés (vokalizálatlan héber szövegek olvasása; a szókincs, különösen az exegetikai terminológia bővítése)


-
a rabbinikus kommentárirodalom (és tágabb értelemben a középkori Biblia-értelmezés) gyakorlatának és elméletének mélyebb megismerése

Az értékelés szempontjai:

- otthoni felkészülés és órai aktivitás (30%)

- évközi dolgozatok (30%)

- félév végi szóbeli beszámoló az együtt és az önállóan olvasott szövegekből (40%)

Az olvasandó szövegek:


Genezis 1-11 (önállóan), ed. O. Eissfeldt, in: K. Elliger – W. Rudolph et al., Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1984

Pérusé Rasi al-ha-Tora, ed. H. D. Savel (Chavel), Jerusalem: Moszad ha-Rav Kook, 61990, 1-44


További szövegkiadások, fordítások:

Bamberger, S., Raschis Pentateuchkommentar, Basel: Goldschmidt, 41994 (11922) (fordítás)

Berliner, A., Rasi al-ha-Tora (Raschi. Der Kommentar des Salomo b. Isaak über den Pentateuch), Frankfurt a. M.: Kaufmann, 21905 (kritikai kiadás)

Silbermann, A. M. – Rosenbaum, M. (eds.), Chumash with Targum Onkelos, Haphtaroth, and Rashi’s Commentary, translated into English and annotated, 5 vols., Jerusalem: Silbermann, 1985 (11934)

Ben Isaiah, A. – Sharfman, B., The Pentateuch and Rashi’s Commentary. A linear translation into English, 5 vols., New York: S. S. and R, 1976

Genezis-kommentárok:

Sarna, N. M., Genesis / Beresit [Be-reshit], Philadelphia etc.: The Jewish Publication Society, 1989 (The JPS Torah Commentary)

Westermann, C., Genesis II-III, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1981-82 (Biblischer Kommentar: Altes Testament, I/2-3)

Szótárak, lexikonok Rasihoz:

Alcalay, R, The Complete Hebrew-English Dictionary. New Enlarged Edition, New York – Tel-Aviv: Chemed Books – Yedioth Ahronoth, 1996

Askenazi, S. – Jarden, D., Ocar Rasé Tévot, Jerusalem: Rubin Mass, 71978

Avineri, J., Hékhal Rashi I-II, Jerusalem: Moszad Harav Kook, 1979-85

Even-Sosan, A., Ha-milon he-hadas I-IV, Jerusalem: Kirjat Széfer, 1987

Jastrow, M., A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, New York, 1903 (számos utánnyomás)

Katan, Mose, Ocar laazé Rasi, Jerusalem: Ha-moszad le-iddud limmud ha-Tora, 2000 [A Rasinál található ófrancia szavak átírása és héber fordítása]

Levy, J., Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim I-IV, Leipzig: Brockhaus, 1876-89 (utánnyomás: Hildesheim, 1964)

Rasihoz:

Azulai, H. J. D., „Rasi” (ford., előszó, jegyz. Turán Tamás), MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő 8 (1993) 17-29

Banitt, M., Rashi: Interpreter of the Biblical Letter, Tel Aviv: The Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1985

Grossman, A., “Solomon Yishaqi / Rashi (1040-1105)”, in: Saebø, M. (ed.), Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation, I/2: The Middle Ages, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, 332-346

Kamin, Sarah, Rasi: Pesuto sel Mikra u-midraso sel Mikra, Jerusalem: Magnes Press – Hebrew University, 1986

Pearl, Ch., Rashi, London: Weidenfeld & Nicolson, 1988 (8-23. o. magyarul: „Rasi élete: Legendák és valóság egy nagy tudós életrajzában”, MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő 8 (1993) 3-16

Shereshevsky, E., Rashi: The Man and His World, New York: Sepher-Hermon, 1982 (Northvale – London: Aronson, 1996)

Wellesz Gyula, Rasi élete és működése, Budapest: IMIT, 1906

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 0
_ _