Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Klasszikus héber szövegolvasás
_ _
Kurzus címe: Numeri במדבר) 1-20)
_ _
Kurzus címe angolul: Classical Hebrew Text Seminar: Numeri 1-20 (במדבר)
_ _
Szemeszter: 2011/12 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja:
_ _
Óra helyszíne: F 232
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-205.25
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:

A bibliai (ezen belül a tórai) szókincs, az alaktani és mondattani ismeretek elmélyítése, a szöveggel kapcsolatos tárgyi ismeretek bővítése.

Az értékelés szempontjai:

- otthoni felkészülés és órai aktivitás (30%)

- évközi dolgozatok (30%)

- félév végi beszámoló az együtt és az önállóan olvasott szövegekből (40%)

Az olvasandó szöveg:

A bibliai könyv egésze, ed. W. Rudolph, in: K. Elliger – W. Rudolph et al., Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1984

Szótárak, konkordanciák:

Brown, F. – Driver, S. R. – Briggs, C. A., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford: Clarendon, 1906 (számos utánnyomás)

Clines, D. J. A. (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew I-V, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993

Even-Shoshan, A. (ed.), A New Concordance of the Bible, Jerusalem: Kiryat Sefer, 1988

Gesenius, W. – Zimmern, H. – Müller, M. – Weber, O. - Buhl, F., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Lepzig: Vogel, 171921

Koehler, L. – Baumgartner, W. (neu bearbeitet von Baumgartner, W. – Stamm, J. J. – Hartmann, B.), Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament I-II, Leiden – New York – Köln: Brill, 31995 (ill. ennek korábbi, angol-német változata: Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden – Grand Rapids: Brill – Eerdmans, 1958)

Lisowsky, G., Konkordanz zum hebräischen alten Testament, Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 21958

Kommentárok:

Levine, B. A., Numbers 1-20, New York: Doubleday, 1993 (The Anchor Bible) (36.1.Num.2./I.)

Licht, J., Pérus al széfer Ba-Midbar (1-10)/ A Commentary on the Book of Numbers (I-X), Jerusalem: Magness / Hebrew University, 1985 (36.1.Num.3.)

Milgrom, J., Numbers / Ba-Midbar, Philadelphia – New York: The Jewish Publication Society, 1990 (The JPS Torah Commentary) (36.1.Num.1.)

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 0
_ _