Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Görög-héber szövegolvasás (Septuaginta és Biblia Hebraica)
_ _
Kurzus címe: Rut könyve és szemelvények a Genezis könyvéből
_ _
Kurzus címe angolul: Greek and Hebrew Text Seminar: Ruth and Genesis
_ _
Szemeszter: 2011/12 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja:
_ _
Óra helyszíne: F 232
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-301.14
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-314.2
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:                                                                              

- nyelvi fejlesztés: a bibliai görög nyelvi ismeretek további bővítése

- szövegkritikai és exegetikai ismeretek elmélyítése: a Septuaginta és a maszoretikus héber változat összevetése

 

Az értékelés szempontjai:

-   otthoni felkészülés és órai aktivitás (30%)

-   évközi dolgozatok: fordítás, szókincs, alaktan (30%)

-   félév végi dolgozat a szókincsből és a nyelvtani anyagból (20%)

-   félév végi szóbeli beszámoló az olvasott szövegből (20%)

 

Szövegkiadás:

A. Rahlfs, ed., Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979 (11935)

Nyelvtanok:

Bornemann, E. – Risch, E., Görög nyelvtan, ford. Mayer Gy., Székesfehérvár: Lexika, 1999 (az ógörög nyelvhez általában)

Conybeare, F. C., Grammar of Septuagint Greek: with selected readings, vocabularies, and updated indexes, [Peabody:] Hendrickson, 1995 (az 1905-ös kiadás utánnyomása) (http://www.ccel.org/ccel/conybeare/greekgrammar/Page_Index.html)

Smyth, H. W., Greek Grammar, Oxford: Benediction, 2010 (az 1916-os kiadás sokadik uatánnynomása) (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0007%3Asmythp%3D1)

Thackeray, H. St. J., A grammar of the Old Testament in Greek according to the Septuagint, Hildesheim: Olms, 1978 (az 1909-es kiadás utánnyomása)

 

Szótárak:

Liddell, H. G. – Scott, R., A Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon, 1996 (11843) (http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj)

Lust, J. et al., Greek-English Lexicon of the Septuagint, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2003

Muraoka, T., A Greek-English Lexicon of the Septuagint, Louvain – Walpole (Mass.): Peeters, 2009 (22002, 11993)

 

A Septuagintához általában:

 

Dines, J. M., The Septuagint, Edinburgh: Clark, 2004

Dorival, G. – Harl, M. – Munnich, O., La Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien, Paris: Cerf – C.N.R.S., 1988

Fernández Marcos, N., The Septuagint in Context. Introduction to the Greek Versions of the Bible, Leiden : Brill, 2000

Jobes, K. H. – Silva, M., Invitation to the Septuagint, Grand Rapids – Carlisle: Baker – Paternoster, 2000

Léonas, Alexis. L’aube des traducteurs. De l’hébreu au grec: traducteurs et lecteurs de la Bible des Septente, Paris: Cerf, 2007

Tov, E., “The Septuagint”, in: Mulder, M. J., (ed.), Mikra: Text, Translation, Reading and Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity, Assen: Van Gorcum, 1988, pp. 161-187

Rut könyvéhez:

Septuaginta: Vetus Testamentum Graecum, auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum, 4, 3, Ruth, ed. Udo Quast, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2006

Rahlfs A., “Studie über den griechischen Text des Buches Ruth”, Berlin: Weidmann, 1922 (Mitteil. Septuag. Gesellsch. Wiss. Göttingen; III, 2)

Sperber A., “Wiederherstellung einer griechischen Textgestalt des Buches Ruth”, Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums 81 (1937) 55-65

Thornhill, R., “The Greek text of the Book of Ruth. A grouping of manuscripts according to Origen's Hexapla”, Vetus Testamentum 3 (1953) 236-249

Ziegert, Carsten, “Das Buch Ruth in der Septuaginta als Modell für eine integrative Übersetzungstechnik”, Biblica 89 (2008) 221-251

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 0
_ _