Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Középkori héber szövegolvasás: filozófiai szövegek
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2011/12 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja:
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-315.10
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-315.11
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-335.16
_ _
További kódok (ha van): BMA-HEBD-335.17
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:  

A félév során Maimonides (RaMBaM) filozófiai főművének, A tévelygők útmutatójának (1190 k.) Smúél Ibn Tibbon által készített héber fordításából (1204 k.) olvasunk szemelvényeket, mindenek előtt azt a szakaszt, ahol a szerző Ezékiel látomását (Ez 1) elemzi (III 1-7). Ennek előzményei közül elolvassuk a bibliai szakaszt és kommentárjait, valamint az erre épülő talmudi vitákat. Cél egyrészt a középkori héber értekező prózában és filozófiai nyelvezetben való jártasság megszerzése, másrészt a zsidó filozófiai gondolkodás jellegzetességeinek és exegetikai beágyazottságának megismerése.  

 

Az értékelés szempontjai:

-    órai részvétel (20%)

-    évközi dolgozatok (30%)

-    félév végi beszámoló az olvasott szövegekből (20%)

-    szemináriumi dolgozat (30%)

 

Szövegkiadás:

Széfer Moré ha-Nevuhkim le-Rabbénu Mose ben Maimon be-targumo sel R. Smuél ben Rabbi Jehuda Ibn Tibbon, Jerusalem: Moszad ha-Rav Kook, 1987 (42.2.1.MN.2.)

Fordítások: 

A tévelygők útmutatója, ford., jz. Klein Mór, Budapest: Logos, 1997 (az 1978, 1887 ill. 1890-ben megjelent kötetek utánnyomása kiegészítésekkel) (42.2.1.MN.11.)

More ha-Nevukhim, modern héber ford., jz. Y. Qafih (Kapach), Jerusalem: Moszad ha-Rav Kook, 1977 (42.2.1.MN.3.)

The Guide of the Perplexed, transl., intr., Sh. Pines, 2 vols., Chicago - London: Chicago UP, 1963 (42.2.1.MN.4./I-II)

The Guide of the Perplexed by Moses Maimonides, transl. From the original Arabic text by M. Friedländer, New York: Dover, 1904 (repr. 1956) (42.2.1.MN.6.)

 

Szakirodalom:

Frank, D. H., „Maimonides and medieval Jewish Aristotelianism", in: Frank, D. H. - Leaman, O. (eds.), The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, Cambridge UP, 2003, 136-156

Kreisel, H., „Moses Maimonides", in: Frank, D. H. - Leaman, O. (eds.), History of Jewish Philosophy, London - New York: Routledge, 2003 (1997), 245-280

Sirat, C., A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages, Cambridge UP, 1985 (1977), 157-203

Vajda, G., Bevezetés a középkori zsidó gondolkodásba, Bp.: Logos, 2002 (1947), 120-140

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _