Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Klasszikus héber (haladó) és rabbinikus héber (kezdő) szövegolvasás: A Leviticus könyve Rasi kommentárjával
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2011/12 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja:
_ _
Óra helyszíne: F 232
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-205.24
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:  

Az óra célja egyrészt a bibliai nyelvi, filológiai és tárgyi ismeretek bővítése, másrészt hogy bevezetést nyújtson a (pontozatlan) rabbinikus szövegek olvasásához.

 

Az értékelés szempontjai:

- az otthoni felkészülés alapossága és az órai aktivitás (30%)

- dolgozatok (minden óra elején) (35%)

- félév végi szóbeli beszámoló az együtt és az önállóan olvasott szövegekből (35%)

 

Az olvasandó szövegek:  

Leviticus (1-27, részben önállóan), ed. G. Quell, in: K. Elliger - W. Rudolph et al., Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1984

Pérusé Rasi al-ha-Tora, ed. H. D. Savel (Chavel), Jerusalem: Moszad ha-Rav Kook, 61990, 320-411 (szemelvények)

 

További szövegkiadások, fordítások: 

Bamberger, S., Raschis Pentateuchkommentar, Basel: Goldschmidt, 41994 (11922) (fordítás)

Berliner, A., Rasi al-ha-Tora (Raschi. Der Kommentar des Salomo b. Isaak über den Pentateuch), Frankfurt a. M.: Kaufmann, 21905 (kritikai kiadás)

Silbermann, A. M. - Rosenbaum, M. (eds.), Chumash with Targum Onkelos, Haphtaroth, and Rashi's Commentary, translated into English and annotated, 5 vols., Jerusalem: Silbermann, 1985 (11934)

Ben Isaiah, A. - Sharfman, B., The Pentateuch and Rashi's Commentary. A linear translation into English, 5 vols., New York: S. S. and R, 1976

Sarna, N. M., Genesis / Beresit [Be-reshit], Philadelphia etc.: The Jewish Publication Society, 1989 (The JPS Torah Commentary)

Westermann, C., Genesis II-III, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1981-82 (Biblischer Kommentar: Altes Testament, I/2-3)

 

Szótárak, lexikonok: 

Alcalay, R, The Complete Hebrew-English Dictionary. New Enlarged Edition, New York - Tel-Aviv: Chemed Books - Yedioth Ahronoth, 1996

Askenazi, S. - Jarden, D., Ocar Rasé Tévot, Jerusalem: Rubin Mass, 71978

Avineri, J., Hékhal Rashi I-II, Jerusalem: Moszad Harav Kook, 1979-85

Even-Sosan, A., Ha-milon he-hadas I-IV, Jerusalem: Kirjat Széfer, 1987

Jastrow, M., A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, New York, 1903 (számos utánnyomás)

Katan, Mose, Ocar laazé Rasi, Jerusalem: Ha-moszad le-iddud limmud ha-Tora, 2000 [A Rasinál található ófrancia szavak átírása és héber fordítása]

Levy, J., Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim I-IV, Leipzig: Brockhaus, 1876-89 (utánnyomás: Hildesheim, 1964)

 

Ajánlott szakirodalom: 

1. A Leviticushoz:

Douglas, Mary, Leviticus as Literature, Oxford University Press, 1999 (antropológiai szempontból)

Levine, B. A., Leviticus (The JPS Torah Commentary), Philadelphia etc.: The Jewish Publication Society, 1989 (kommentár)

Milgrom, J., Leviticus (The Anchor Bible), 3 vols., New York etc.: Doubleday, 1991-2001 (kommentár)

Mills, W. E., Bibliographies for Biblical Research - Old Testament Series, vol. III: Leviticus, Lewiston etc.: Mellen Biblical Press, 2000 (szakirodalom)

 

2. Rasihoz:

Azulai, H. J. D., „Rasi" (ford., előszó, jegyz. Turán Tamás), MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő 8 (1993) 17-29

Banitt, M., Rashi: Interpreter of the Biblical Letter, Tel Aviv: The Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1985

Grossman, A., "Solomon Yishaqi / Rashi (1040-1105)", in: Saebø, M. (ed.), Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation, I/2: The Middle Ages, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, 332-346

Kamin, Sarah, Rasi : Pesuto sel Mikra u-midraso sel Mikra, Jerusalem: Magnes Press - Hebrew University, 1986

Pearl, Ch., Rashi, London: Weidenfeld & Nicolson, 1988 (8-23. o. magyarul: „Rasi élete: Legendák és valóság egy nagy tudós életrajzában", MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő 8 (1993) 3-16

Shereshevsky, E., Rashi: The Man and His World, New York: Sepher-Hermon, 1982 (Northvale - London: Aronson, 1996)

Wellesz Gyula, Rasi élete és működése, Budapest: IMIT, 1906

 

 

 

 

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _