Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Korai rabbinikus szövegolvasás
_ _
Kurzus címe: Misna: Middot
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2010/11 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja:
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-335.13
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A kurzus célja:

A félév során a Misna Middot („Méretek") című traktátusát olvassuk végig, amely a jeruzsálemi Templom épületének leírását tartalmazza. A szöveg nyelvi-filológiai elemzése mellett megvizsgáljuk annak tágabb kontextusát is: a (Második) Templomra vonatkozó egyéb forrásokat és az olvasott traktátus kommentárjait.

 

Az értékelés szempontjai:

Órai munka (részvétel, készülés) (1/3), félév végi beszámoló (a szövegből és magyarázataiból) (1/3), valamint szemináriumi dolgozat (a tágabb témához kapcsolódóan) (1/3).

 

Az olvasandó szövegek:

H. Albeck (ed.), Sisa szidré Misna, Jeruzsálem - Tel-Aviv, 1958, 6. kötet (Széder Kodasim), 317-334. o. (a kiadó kommentárjával)

Sisa szidré misna, Kodasim 2, Vilna: Romm, 1908-09 (repr. Jeruzsálem: Makhon Even Jiszrael - Makhon Maszoret, 1996) (benne a hagyományos kommentárok: Bartenura, Toszafot Jom Tov, Tiferet Jiszrael, Rambam)

Maimonides (Rambam), Misné Tora (Jad Hazaka), ed. Ph. Birnbaum, New York: Hebrew Publishing Company, 1985 (az 1944-es kiadás utánnyomása), 175-182. o.

 

Nyelvtanok:

M. Pérez Fernández, An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew, tr. J. Elwolde, Leiden etc.: Brill, 1997 (repr. 1999)

M. H. Segal, A Grammar of Mishnaic Hebrew, Oxford: Clarendon, 1927 (számos utányomás)

 

Szótárak:

M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, I-II, New York: Pardes, 1950 (vagy az eredetileg 1903-ban megjelent szótár más utánnyomása)

J. Levy, Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim und einen grossen Theil des rabbinischen Schriftthums, I-II, Leipzig, 1881

  

Fordítások, kommentárok:

H. Danby, The Mishnah, Oxford-London, 1933 (repr. 1950)

J. Neusner, The Mishnah: A New Translation, New Haven-London, 1988

P. Qehati, Misnajot mevoarot, Jerusalem, 1977

J. Cohn (übers., erkl.), Mischnajot: Die sechs Ordnungen der Mischna, V: Ordnung Kodaschim, Basel: Goldschmidt, 1986 (az 1933-as kiadás utánnyomása)

 

Szakirodalom:

Bahat, D., "The Herodian Temple", in: Horbury, W. (ed.), The Cambridge History of Judaism, vol. III: The Early Roman Period, Cambridge University Press, 1999, 38-58. o.

Ben-Dov, M., In the Shadow of the Temple: The Discovery of Ancient Jerusalem, New York: Harper and Row, 1985 (eredetileg: Hafirot Har ha-Bajit, Jeruzsálem: Keter, 1982), 57-147. o.

Sanders, E . P., Judaism: Practice and Belief 63 BCE - 66 CE, London - Philadelphia: SCM - Trinity, 1992,

Skarsaune, O., In the Shadow of the Temple: Jewish Influences on Early Christianity, Downers Grove (Il.): InterVarsity, 2002, 87-102. o.

VanderKam, J. C.,  An Introduction to Early Judaism, Grand Rapids - Cambridge: Eerdmans, 2001, 194-210. o.

De Vaux, R., Ancient Israel II: Religious Institutions, New York - Toronto: McGraw - Hill, 1965, 274-414. o.

 

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
The aim of the course is to study tractate Middot ('Measurements') of the Mishnah, an early Rabbinic description of the structure of the Jerusalem Temple. Besides reading and philologically examining the text, we shall also explore its broader context: both other ancient sources on the (Second) Temple, and traditional commentaries of our Mishnah tractate.
_ _
Kreditpont? 3
_ _