Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van): Horváth Judit
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Görög szövegolvasás (haladó): Philón, Legum allegoriae II
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2010/11 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja:
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-315.9
_ _
További kurzuskód: BMVD-101.10
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:

Az óra a korábban megkezdett Philón-olvasások folytatása, amely ugyanakkor nem kapcsolódik közvetlenül az eddig olvasottakhoz, így bárki számára nyitott, aki már haladóbb szinten olvas görögül.

Philón olvasásán keresztül nemcsak a hellénisztikus görög nyelvet ismerjük meg behatóbban, hanem az alexandriai zsidó szentírásértelmezést is működés közben tanulmányozhatjuk: hogyan ötvöződik egymással a bibliai és a görög filozófiai gondolkodás, miképpen közvetít Philón a két hagyomány között, és hol érhetők tetten olyan exegetikai megoldások, amilyenek a korabeli zsidó irodalomban, illetve később a rabbinikus és/vagy a patrisztikus irodalomban bukkannak fel ismét.

A mostani félévben Philón legfilozofikusabbnak tekintett kommentár-sorozata, A törvények allegóriái második értekezését olvassuk el, amely a Genezis-beli „második teremtéstörténet", ezen belül is az asszony teremtése és a bűnbeesés elbeszélését (2:18-3:1) veszi alapul, majd ebből az értelem és az érzékek viszonyának vizsgálatához jut el.

 

Az értékelés szempontjai:

- órai munka (az óralátogtás rendszeressége, az otthoni felkészülés alapossága)

- szóbeli beszámoló a félév végén az olvasott és önállóan feldolgozandó részekből

 

Szövegkiadások:

L. Cohn (ed.), Philo, with an English transl. of F. H. Colson, I. kötet, Cambridge (Mass.): Harvard UP - London: Heinemann, 1931 (számos utánnyomás) (Loeb Classical Library 226), 224-293. o.

- francia fordítással: Œuvres, II: Legum allegoriae 1-3, introd., trad. & notes par C. Mondésert; trad. sous la dir. de R. Arnaldez, C. Mondésert & J. Pouilloux, Paris: Cerf, 1962

 

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 3
_ _