Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliai nyelvek: görög (kezdő 2)
_ _
Kurzus címe: Septuaginta szövegolvasás: a Zsuzsanna-történet
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2010/11 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja:
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-301.9
_ _
További kurzuskód: BMVD-101.11
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:

Az előző félévi tanulmányokra építve az ógörög nyelvi ismeretek bővítése, ezen belül pedig a bibliai görög nyelv alaposabb megismerése. A félév során olvasott szöveg, a deuterokanonikus Zsuzsanna-történet két változatban is fennmaradt, így kiválóan alkalmas a görög változatok összehasonlítására.

 

Az értékelés szempontjai:

Órai munka (otthoni felkészülés, rendszeres óralátogatás, aktív részvétel) (1/3), hetente írt nyelvatni és szódolgozatok (1/3), félév végi beszámoló az olvasott szövegből, a nyelvtani anyagból és a szakirodalomból (1/3).

 

Szöveg:

Susanna, ed. Rahlfs, A., Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979 (11935), 828-834. o.

 

Nyelvtanok:

Bornemann, E. - Risch, E., Görög nyelvtan, ford. Mayer Gy., Székesfehérvár: Lexika, 1999 (az ógörög nyelvhez általában)

Conybeare, F. C., Grammar of Septuagint Greek: with selected readings, vocabularies, and updated indexes, [Peabody:] Hendrickson, 1995 (az 1905-ös kiadás utánnyomása) http://www.ccel.org/ccel/conybeare/greekgrammar/Page_Index.html

Thackeray, H. St. J., A grammar of the Old Testament in Greek according to the Septuagint, Hildesheim: Olms, 1978 (az 1909-es kiadás utánnyomása)

 

Szótárak:

Liddell, H. G. - Scott, R., A Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon, 1996 (11843)

Lust, J. et al., Greek-English Lexicon of the Septuagint, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2003

Muraoka, T., A Greek-English Lexicon of the Septuagint, Louvain - Walpole (Mass.): Peeters, 2009 (22002, 11993)

 

Szakirodalom:

(1) A Septuagintához

Dines, J. M., The Septuagint, Edinburgh: Clark, 2004

Dorival, G. - Harl, M. - Munnich, O., La Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien, Paris: Cerf - C.N.R.S., 1988

Fernández Marcos, N., The Septuagint in Context. Introduction to the Greek Versions of the Bible, Leiden : Brill, 2000

Jobes, K. H. - Silva, M., Invitation to the Septuagint, Grand Rapids - Carlisle: Baker - Paternoster, 2000

Léonas, Alexis. L'aube des traducteurs. De l'hébreu au grec: traducteurs et lecteurs de la Bible Septente, Paris: Cerf, 2007

Tov, E., "The Septuagint", in: Mulder, M. J., (ed.), Mikra: text, translation, reading and interpretation of the Hebrew Bible in ancient Judaism and early Christianity, Assen: Van Gorcum, 1988, pp. 161-187

 

 

(2) A Zsuzsanna-történethez

Baumgartner, W., „Susanna. Die Geschichte einer Legende", Archiv für Religionswissenschaft 24 (1927) 259-280; „Der weise Knabe und die des Ehebruchs beschuldigte Frau" Archiv für Religionswissenschaft 26 (1929) 187 (mindkettő utánnyomásban megjelent: Zum Alten Testament und seiner Umwelt. Ausgewählte Aufsätze, Leiden: Brill, 1959, 42-67. o.)

Engel, H., Die Susanna-Erzählung. Einleitung, Übersetzung und Kommentar zum Septuaginta-Text and zur Theodotion-Bearbeitung, Freiburg (Schweiz): Universitätsverlag  - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985 (Orbis biblicus et orientalis 61)

Moore, C. A., Daniel, Esther and Jeremiah: The Additions. A New Translation with Introduciton and Commentary, Garden City (New York): Doubleday, 1977 (The Anchor Bible 44), 77-116. o.

Spolsky, E. (ed.), The Judgement of Susanna: Authority and Witness, Atlanta: Scholars, 1996 (Society of Biblical Literature: Early Judaism and its Literature 11)

 


Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _