Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Klasszikus héber szövegolvasás: Exodus 19-40
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2010/11 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja:
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-205.20
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A szeminárium célja:

A Héber Biblia választott szakaszának elemzése nyelvi és tartalmi szempontból. A szöveg közös feldolgozása segít felkészülni az önálló szövegolvasásra, amely a félév végi beszámolón kívül a későbbi kurzusokhoz és a majdani bibliaszigorlathoz is feltétlenül szükséges.


A jegyszerzés feltételei:

Órai munka (otthoni felkészülés, rendszeres óralátogatás, aktív órai részvétel) (60%), félév végi beszámoló az Exodus 19-40. fejezetéből (40%)

 

Az olvasandó szöveg:

Exodus 19-40, G. Quell kiadásában, in: K. Elliger - W. Rudolph, et al., Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1984

 

Szótárak, konkordanciák:

 

Brown, F. - Driver, S. R. - Briggs, C. A., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford: Clarendon, 1906 (számos utánnyomás)

 

Clines, D. J. A. (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew I-V, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993

 

Even-Shoshan, A. (ed.), A New Concordance of the Bible, Jerusalem: Kiryat Sefer, 1988

 

Gesenius, W. - Zimmern, H. - Müller, M. - Weber, O. - Buhl, F., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Lepzig: Vogel, 171921

 

Koehler, L. - Baumgartner, W. (neu bearbeitet von Baumgartner, W. - Stamm, J. J. - Hartmann, B.), Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament I-II, Leiden - New York - Köln: Brill, 31995 (ill. ennek korábbi, angol-német változata: Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden - Grand Rapids: Brill - Eerdmans, 1958)

 

Lisowsky, G., Konkordanz zum hebräischen alten Testament, Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 21958

 

Az alábbi kommentárok legalább egyikének folyamatos használata kötelező:

Childs, B. S., The Book of Exodus: A Critical, Theological Commentary, Louisville: Westminster, 1976 (36.1.Ex.9./I)

Houtman, C., Exodus, vol. 1, Kampen: Kok, 1993 (Historical Commentary on the Old Testament) (36.1.Ex.3.)

Noth, M., Das zweite Buch Mose. Exodus, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1960

 

Sarna, N. M., Exodus / Semot [Shemot]: The Traditional Hebrew Text with the New JPS Translation, Philadelphia - New York - Jerusalem: The Jewish Publication Society, 1991 (The JPS Torah Commentary)

 

 

 

 

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _