Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Doktori szeminárium
_ _
Kurzus címe: Széfer ha-Razim
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2010/11 I. (őszi) félév
_ _
Szak: PhD
_ _
Óra időpontja: Kedd, 16:30-18:00
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: P-TÖ-HB
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A kurzus témája:

A félév során a zsidó mágikus irodalom egyik korai képviselőjét, a Széfer ha-Razim-ot (‘Titkok könyve‘) tanulmányozzuk. A mű töredékekben maradt fenn (egyikük éppen Budapesten, az MTA Kaufmann-gyűjteményében található), és a hatvanas években rekonstruálta első kiadója, M. Margalioth. A mű a zsidó apokaliptikából és misztikából (különösen a hékhalot-irodalomból) ismert kozmológiai sémát követve hét égboltot feltételez, bemutatja az ezeket uraló angyali lényeket, felsorolja mindegyikük hatáskörét, majd azt írja le, milyen szertartások és ráolvasások révén lehet ezeket az erőket mozgósítani. Az órákon végigolvassuk a héber szöveget, és igyekszünk feltérképezni annak irodalmi, társadalmi és vallástörténeti hátterét.

Az értékelés szempontjai:

Az órákra való készülés (szöveg és szakirodalom), valamint az órákon történő részvétel alapján.

Olvasandó szöveg:

Széfer ha-Razim, ed. M. Margalioth, Tel Aviv: Jedot Ahronot, 1967 (65-109. o.)

(recenziók: Ch. Merchavya, Kiryat Sefer 42 [1966-67] 297-303. o.; J. Dan, Tarbiz 37 [1967-68] 208-14. o.)

illetve

Sefer ha-Razim I und II: das Buch der Geheimnisse I und II , hrg. B. Rebiger, P. Schäfer, in Zusammenarbeit mit E. Burkhardt, G. Reeg und H. Wels, Tübingen: Mohr Siebeck, 2009

A mű angol fordítása: M. A. Morgan, Sepher ha-Razim: The Book of the Mysteries, Chico (Cal.): Scholars, 1983

Szakirodalom:

P. S. Alexander, „Incantations and Books of Magic“, in: E. Schürer – G. Vermes – F. Millar – M. Goodman (eds.), The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D. 135), vol. III,1, Edinburgh: T & T Clark, 1986, 342-379. o.

P. S. Alexander, „Sepher ha-Razim and the Problem of Black Magic in Early Judaism“, in: T. Klutz (ed.), Magic in the Biblical World: From the Rod of Aaron to the Ring of Solomon, London: T & T Clark, 2003, 170-190. o.

L. Blau, Das altjüdische Zauberwesen, Budapest, 1898 (repr. Gregg Publ., 1970)

G. Bohak, Ancient Jewish Magic: A History, Cambridge UP, 2008

J. Dan, The Ancient Jewish Mysticism, Tel Aviv: MOD, 1993

A. (S.) Fodor, „An Arabic Version of Sefer Ha-Razim“, JSQ 13 (2006) 412-427

F. Graf, A mágia a görög-római világban, Budapest: Gondolat, 2009

I. Gruenwald, Apocalyptic and Merkavah Mysticism, Leiden: Brill, 1980 (főleg a 225-234. o.)

N. Janowitz, Magic in the Roman World: Pagans, Jews, and Christians, London – New York: Routledge, 2001

J. Maier, „Das Buch der Geheimnisse“, Judaica 24 (1968) 98-111. o.

M. Margalioth előszava a fent idézett kiadáshoz

Ch. Merchavya, „Sefer Ha-Razim“, Enc. Jud. vol. 13 (1971) 1594-5. hasáb

J. H. Niggemeyer, Beschwörungsformeln aus dem Buch der Geheimnisse: Zur Topologie der magischen Rede, Hildesheim – New York: Olms, 1975

P. Schaefer, 'Jewish Magic Literature in Late Antiquity and Early Middle Ages', JJS, 41 (1990), pp. 75-91

G. Scholem, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition, New York: The Jewish Theological Seminary of America, 1960

N. Séd, „Le Sefer ha-Razim et la méthode de ‚combinaison des lettres‘“, RÉJ 130 (1971) 295-304. o.

E. Urbach, The Sages: Their Concepts and Beliefs, Jerusalem: Magnes, 1975, VI-VII.
Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 5
_ _