Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Görög szövegolvasás (haladó)
_ _
Kurzus címe: Philón, De Iosepho
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2010/11 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Szerda, 15:30-17:00
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-315.7
_ _
További kurzuskód: BMVD-101.7
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az óráról:       

 

Philón olvasásán keresztül nemcsak a hellénisztikus görög nyelvet ismerjük meg behatóbban, hanem az alexandriai zsidó szentírásértelmezést is működés közben tanulmányozhatjuk: hogyan ötvöződik egymással a bibliai és a görög filozófiai gondolkodás, miképpen közvetít Philón a két hagyomány között, és hol érhetők tetten olyan exegetikai megoldások, amilyenek a korabeli zsidó irodalomban, illetve később a rabbinikus és/vagy a patrisztikus irodalomban bukkannak fel ismét. A bibliai József életét tárgyaló értekezés ezen felül Philón politikai nézeteibe is némi bepillantást enged, hiszen számára József a homo politicus bibliai megtestesítője.

 

Az értékelés szempontjai:

 

- órai munka (az óralátogtás rendszeressége, az otthoni felkészülés alapossága)

- szóbeli beszámoló a félév végén az olvasott és önállóan feldolgozandó részekből

 

Szövegkiadás:

 

L. Cohn (ed.), Philonis opera quae supersunt, Berlin: Reimer, IV. kötet,1902, 61-118. o. (repr. Berlin: De Gruyter, 1962-63)

- angol fordítással: Philo, with an English transl. of F. H. Colson, VI. kötet, Cambridge (Mass.): Harvard UP – London: Heinemann, 1935 (számos utánnyomás) (Loeb Classical Library 289)

- francia fordítással: Philon d’Alexandrie, De Iosepho, introduction, traduction et notes par J. Laporte, Paris: Cerf, 1964 (Oeuvres de Philon d’Alexandrie no. 21)

- olasz fordítással: Filone Alessandrino, De opificio mundi, De Abrahamo, De Josepho: analisi critiche, testi tradotti e commentati, a cura di Clara Kraus Reggiani, Roma: Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri, 1979

 

Szakirodalom:

 

- R. Abusch, „Eunuchs and gender transformation: Philo's exegesis of the Joseph narrative“, in: Eunuchs in Antiquity and Beyond, ed. S. Tougher, Duckworth, 2002, 103-121. o.

- J. M. Bassler, „Philo on Joseph: The Basic Coherence of De Iosepho and De somniis II“, JSJ 16 (1985) 240-255

- M. Böhm, „Abraham und die Erzväter bei Philo: Überlegungen zur Exegese und Hermeneutik im frühen Judentum“, in: Philo und das Neue Testament: wechselseitige Wahrnehmungen: 1. Internationales Symposium zum Corpus Judaeo-Hellenisticum, 1.-4. Mai 2003, Eisenach/Jena, hrsg. R. Deines und K.-W. Niebuhr, Tübingen: Mohr, 2004, 377-395. o.

- F. Frazier, „Une « biographie allégorique » chez Philon?: sur l'emploi de l'interprétation allégorique dans le « De Josepho »“, in: L'allégorie de l'Antiquité à la Renaissance, éd. B. Pérez-Jean et P. Eichek-Lojkine, Paris: Champion, 2004, 255-286. o.

- M. Niehoff, The figure of Joseph in post-Biblical Jewish literature, Leiden–New York: Brill, 1992, 54-83. o.

- V. Nikiprowetzky, „Κυρίου πρόσθεσις. Note critique sur Philon d'Alexandrie, De Iosepho 28“, REJ 127 (1968) 387-392

- L. Pernot, „La vie exceptionnelle de Joseph d'après Philon d'Alexandrie, « De Iosepho »“, in: Signes et destins d'élection dans l'Antiquité: colloque international de Besançon, 16-17 novembre 2000, ed. M. Fartzoff, É. Geny et É. Smadja, Besançon: Pr. Universitaires de Franche-Comté, 2006, 147-165. o.

- M. Petit, „L'homme politique: interprète de rêves selon Philon d'Alexandrie (De Iosepho 125): πολιτικος πάντως νειροκριτικός στιν“, in: Politique et religion dans le judaïsme ancien et médiéval. Interventions au Colloque des 8 et 9 décembre 1987 organisé par le Centre des études juives de l'Université de Paris-IV Sorbonne, éd. D. Tollet, Paris: Desclée, 1989, 41-54. o.

- L. Troiani, „Natura e storia politica in Filone d'Alessandria“, in: La rivelazione in Filone di Alessandria: natura, legge, storia: atti del VII convegno di studi del Gruppo italiano di ricerca su Origene e la tradizione alessandrina (Bologna 29-30 settembre 2003), a cura di A. M. Mazzanti e F. Calabi, Villa Verucchio: Pazzini, 2004, 1-8. o.

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 3
_ _