Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Rabbinikus irodalom: szövegolvasás 1.
_ _
Kurzus címe: Misna: Jóma
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2010/11 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Péntek, 12:00-13:30
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-211
_ _
További kurzuskód: HBN-224
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A kurzus célja:

A félév során a Misna Jóma című traktátusát olvassuk el, amely a jeruzsálemi Templomban Engesztelés napján (Jom kippur) végzett szertartások rendjének korai rabbinikus összefoglalása, és nagyban támaszkodik a Második Templom tényleges gyakorlatára.

A jegyszerzés feltételei:

A félév végi osztályzat az órai munka (50%) és a félév végi szóbeli beszámoló (50%) alapján alakul ki. Az értékelés két fő szempontja (1) a fordítás pontossága és (2) a szöveg értelmének visszaadása.

Szövegkiadás:

H. Albeck (ed.), Sisa szidré Misna, Jeruzsálem - Tel-Aviv, 1958, 2. kötet (Széder Moéd), 211-247. o.

Nyelvtanok:

M. Pérez Fernández, An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew, tr. J. Elwolde, Leiden etc.: Brill, 1997 (repr. 1999)

M. H. Segal, A Grammar of Mishnaic Hebrew, Oxford: Clarendon, 1927 (számos utányomás)

Szótárak :

M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, I-II, New York: Pardes, 1950 (vagy az eredetileg 1903-ban megjelent szótár más utánnyomása)

J. Levy, Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim und einen grossen Theil des rabbinischen Schriftthums, I-II, Leipzig, 1881

Kommentárok, fordítások:

H. Albeck, ld. Fent

H. Danby, The Mishnah, Oxford-London, 1933 (repr. 1950) (teljes angol ford.)

J. Neusner, The Mishnah: A New Translation, New Haven-London, 1988, 265-279.

P. Qehati, Misnajot mevoarot, Jerusalem, 1977, 4. kötet (Moéd 2), 3-81. o. (szöveg, héber bevezetők és kommentárok, a Gemara figyelembevételével) 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _