Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Bibliai nyelvek: görög (kezdő)
_ _
Kurzus címe: Septuaginta szövegolvasás
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2010/11 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Szerda, 18:00-19:30
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-301.7
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-314.3
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-334.1
_ _
További kódok (ha van): BMVD-101.6
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:

Egyfelől a bibliai görög nyelvben való alapvető jártasság megszerzése, másfelől a Septuagintával mint fordítással való megismerkedés. A félév során szemelvényeket olvasunk a Genezisből, a felmerülő nyelvi kérdésekből kiindulva tanuljuk a bibliai görög nyelvet, a héber változattal való összehasonlításon keresztül pedig azzal ismerkedünk meg, hogy miként használható a Septuaginta a bibliai szövegkritika és értelmezés során.

A jegyszerzés feltételei:

- órai munka: otthoni felkészülés, rendszeres óralátogatás, aktív órai részvétel (60%)

- félév végi szóbeli beszámoló az olvasott szövegből és a kötelező olvasmányokból (40%)

Septuaginta szövegkiadás:

Rahlfs, A. (ed.), Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979 (11935)

Nyelvtanok:

Bornemann, E. - Risch, E., Görög nyelvtan, ford. Mayer Gy., Székesfehérvár: Lexika, 1999 (az ógörög nyelvhez általában)

Conybeare, F. C., Grammar of Septuagint Greek: with selected readings, vocabularies, and updated indexes, [Peabody:] Hendrickson, 1995 (az 1905-ös kiadás utánnyomása)

Thackeray, H. St. J., A grammar of the Old Testament in Greek according to the Septuagint, Hildesheim: Olms, 1978 (az 1909-es kiadás utánnyomása)

Szótárak :

Liddell, H. G. - Scott, R., A Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon, 1996 (11843)

Lust, J. et al., Greek-English Lexicon of the Septuagint, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2003

Muraoka, T., A Greek-English Lexicon of the Septuagint, Louvain - Walpole (Mass.): Peeters, 2009 (22002, 11993)

Kötelező szakirodalom:

Orlinsky, H. M., ‘The Septuagint and its Hebrew text', in: Davies, W. D. Finkelstein, L. (eds.), The Hellenistic Age (Cambridge History of Judaism vol. II), 1989, pp. 534-562

Trebolle Barrera, J., The Jewish Bible and the Christian Bible: An Introduction to the History of the Bible, Brill-Eerdmans, 1998, ‘The Greek Septuagint Version' pp. 301-323

Ajánlott szakirodalom:

Bickerman, Elias, "The Septuagint as a Translation", in: Studies in Jewish and Christian History, vol. I, Leiden: Brill, 1976, pp. 167-200 (eredetileg: in: Proceedings of the American Academy for Jewish Research XXVIII, 1959)

Dines, J. M., The Septuagint, Edinburgh: Clark, 2004

Dorival, G. - Harl, M. - Munnich, O., La Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien, Paris: Cerf - C.N.R.S., 1988

Fernández Marcos, N., The Septuagint in Context. Introduction to the Greek Versions of the Bible, Leiden : Brill, 2000

Greenspoon, L., „Hebrew into Greek: Interpretation in, by, and of the Septuagint", in: Hauser, A. H. - Watson, D. F. (eds.), A History of Biblical Interpretation, vol. 1 (The Ancient Period), Grand Rapids: Eerdmans, 2003 

Jellicoe, S., The Septuagint and Modern Study, Oxford: Clarendon, 1968

Jobes, K. H. - Silva, M., Invitation to the Septuagint, Grand Rapids - Carlisle: Baker - Paternoster, 2000

Léonas, Alexis. L'aube des traducteurs. De l'hébreu au grec: traducteurs et lecteurs de la Bible des Septente, Paris: Cerf, 2007

Prijs, Leo, Jüdische Tradition in der Septuaginta, Leiden: Brill, 1948 (repr. Hildesheim, etc.: Olms, 1987)

Tov, E., "The Septuagint", in: Mulder, M. J., (ed.), Mikra: text, translation, reading and interpretation of the Hebrew Bible in ancient Judaism and early Christianity, Assen: Van Gorcum, 1988, pp. 161-187

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _