Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Irodalom- és tudománytörténeti bevezetés 1.
_ _
Kurzus címe: Bevezetés a bibliai (ószövetségi) irodalomba
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2010/11 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Szerda, 8:30-10:00
_ _
Óra helyszíne: F 234
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-241
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Az óra célja:

Az előadások bevezetést nyújtanak a Biblia (Ószövetség) irodalmába. A félév első felében tematikus előadások során ismerkednek meg a hallgatók a szöveg kialakulásával, kanonizációs folyamatával, főbb változataival, majd értemezéstörténetével. Az előadások második csoportja az egyes könyv- és szövegcsoportokat mutatja be közelebbről. Fontos cél, hogy a hallgatók megismerkedjenek a bibliatudomány legfontosabb fogalmaival, problémaival, és a kutatás irányaival. Az előadásoknak nem feladata a bibliai könyvek tartalmi ismertetése: bibliaismeretüket a diákok önállóan szerzik meg, és erről a vizsgákon adnak számot.

A jegyszerzés komponensei:

- bibliaismereti tesztek év közben és az év végén (40%)

- írásbeli vizsga az előadások anyaga és a megadott szakirodalom alapján (60%)

Tematika:

1 A Héber Biblia szövege (Turán Tamás) IX. 15.

2 A bibliai kánon (Buzási Gábor)  IX. 22.

3 A legfontosabb ókori fordítások (Buzási Gábor) X. 6

4 A bibliaértelmezés története a modernitásig (Buzási Gábor) X. 13

5 A modern bibliakrtitika irányzatai (Lőrik Levente) X. 20

6 A posztkritikai irányzatok (Koltai Kornélia) XI. 3.

7 A Tóra (Pentateukhosz) könyvei (Komoróczy Szonja Ráhel) XI. 10

8 A történeti könyvek (Kopeczky Rita) XI. 17

9 A bibliai költészet (Koltai Kornélia) XI. 24

10 A prófétai irodalom (Bányai Viktória) XII. 1

11 A bölcsességi irodalom (Lőrik Levente) XII. 8

12 A deuterokanonikus könyvek (Buzási Gábor) XII. 15

Kötelező olvasmányok:

Tankönyv gyanánt az alábbi bevezetések valamelyike:

Rózsa Huba, Az Ószövetség keletkezései. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe I-II, Budapest: Szent István Társulat, 21996

Soggin, J. Alberto, Bevezetés az Ószövetségbe. A kezdetektől az alexandriai kánon lezárásáig, Budapest: Kálvin, 1999)

A további kötelező olvasmányokat az egyes előadásokhoz kapcsolódóan az előadók adják meg.

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 3
_ _