Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Klasszikus héber szövegolvasás
_ _
Kurzus címe: Bírák
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2010/11 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: Szerda, 10:15-11:45
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB-205.16
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A szeminárium célja:

A bibliai héber szöveg olvasásában való jártasság megszerzése a nyelvtani ismeretek elmélyítése és a szókincs bővítése révén. A szövegek közös feldolgozása segít felkészülni az önálló szövegolvasásra, amely a félév végi beszámolón kívül a későbbi kurzusokhoz és a majdani bibliaszigorlathoz is feltétlenül szükséges.

A jegyszerzés feltételei:

-órai munka: otthoni felkészülés, rendszeres óralátogatás, aktív órai részvétel (60%)

- félév végi szóbeli beszámoló a Bírák könyve egészéből (40%)

Olvasandó szöveg:

Bírák könyve (21 fejezet),

R. Meyer kiadásában, in: K. Elliger - W. Rudolph, et al., Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1984

Javasolt szótárak, konkordanciák:

Brown, F. - Driver, S. R. - Briggs, C. A., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford: Clarendon, 1906 (számos utánnyomás)

Clines, D. J. A. (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew I-V, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993

Even-Shoshan, A. (ed.), A New Concordance of the Bible, Jerusalem: Kiryat Sefer, 1988

Gesenius, W. - Zimmern, H. - Müller, M. - Weber, O. - Buhl, F., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Lepzig: Vogel, 171921

Koehler, L. - Baumgartner, W. (neu bearbeitet von Baumgartner, W. - Stamm, J. J. - Hartmann, B.), Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament I-II, Leiden - New York - Köln: Brill, 31995 (ill. ennek korábbi, angol-német változata: Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden - Grand Rapids: Brill - Eerdmans, 1958)

Lisowsky, G., Konkordanz zum hebräischen alten Testament, Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 21958

Az alábbi kommentárok legalább egyikének folyamatos használata kötelező:

Boling, Robert G., Judges, Garden City (N.Y.): Doubleday, 1975 (The Anchor Bible) (36.2.Jud.1.)

Budde, Karl, Das Buch der Ritter, Freiburg etc.: Mohr (Siebeck), 1897 (36.2.Jud.7.)

Soggin, J. Alberto, Judges, SCM Press (36.2.Jud.7.)

Webb, Barry G., The Book of the Judges. An Integrated Reading, Sheffield: JSOT Press, 1987 (36.2.Jud.3.)

Ajánlott irodalom:

Ficsor Gábor Andor, Történelem és költészet: Debóra énekének magyrázata, Budapest, 1999 (36.2.Jud.8.)

Mayes, A. D. H., Judges, Sheffield: JSOT, 1985 (Old Testament Guides) (36.2.Jud.4.)

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _