Oktató: Buzási Gábor
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Középkori zsidó irodalom (szövegolvasás): Rasi kommentárja az Exodushoz (Smot)
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2009/10 II. (tavaszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja:
_ _
Óra helyszíne:
_ _
Kurzuskód: BMA-HEBD-315.3
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-335.4
_ _
További kurzuskód: HBN-228
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

A kurzus célja:

A félév során Rási (Rabbi Slómó ben Jichák, 1040-1105) Exodus-kommentárját olvassuk azzal a céllal, hogy egyrészt fejlesszük a középkori héber (pontozatlan) szövegek olvasásának készségét, másrészt elmélyedjünk a középkori zsidó Szentírás-értelmezés tudományában. Megismerjük a kommentár-műfaj jellegzetes vonásait, a benne alkalmazott exegetikai módszereket, ezen belül pedig Rási értelmezésének sajátosságait és az általa felhasznált forrásokat. 

A jegyszerzés feltételei:

Órai részvétel (50%) és félév végi beszámoló (50%) alapján.

Kijelölt szöveg és kötelező szövegkiadás:

Rási kommentárja az Exodus 1-9. fejezeteihez (Smot és Va-éra), in:

Sevel (Chavel), H. D. (kiad.), Pérusé Rasi al-ha-Tora, Jerusalem: Moszad ha-Rav Kook, 61990

További szövegkiadások, fordítások:

Bamberger, S., Raschis Pentateuchkommentar, Basel: Goldschmidt, 41994 (11922) (fordítás)

Berliner, A., Rasi al-ha-Tora (Raschi. Der Kommentar des Salomo b. Isaak über den Pentateuch), Frankfurt a. M.: Kaufmann, 21905 (kritikai kiadás)

Silbermann, A. M. - Rosenbaum, M. (eds.), Chumash with Targum Onkelos, Haphtaroth, and Rashi's Commentary, translated into English and annotated, 5 vols., Jerusalem: Silbermann, 1985 (11934)

Ben Isaiah, A. - Sharfman, B., The Pentateuch and Rashi's Commentary. A linear translation into English, 5 vols., New York: S. S. and R, 1976

Szótárak, lexikonok:

Alcalay, R, The Complete Hebrew-English Dictionary. New Enlarged Edition, New York - Tel-Aviv: Chemed Books - Yedioth Ahronoth, 1996

Askenazi, S. - Jarden, D., Ocar Rasé Tévot, Jerusalem: Rubin Mass, 71978

Avineri, J., Hékhal Rashi I-II, Jerusalem: Moszad Harav Kook, 1979-85

Even-Sosan, A., Ha-milon he-hadas I-IV, Jerusalem: Kirjat Széfer, 1987

Jastrow, M., A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, New York, 1903 (számos utánnyomás)

Katan, Mose, Ocar laazé Rasi, Jerusalem: Ha-moszad le-iddud limmud ha-Tora, 2000 [A Rasinál található ófrancia szavak átírása és héber fordítása]

Levy, J., Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim I-IV, Leipzig: Brockhaus, 1876-89 (utánnyomás: Hildesheim, 1964)

Ajánlott szakirodalom: 

Azulai, H. J. D., „Rasi" (ford., előszó, jegyz. Turán Tamás), MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő 8 (1993) 17-29

Banitt, M., Rashi: Interpreter of the Biblical Letter, Tel Aviv: The Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1985

Kamin, Sarah, Rasi : Pesuto sel Mikra u-midraso sel Mikra, Jerusalem: Magnes Press - Hebrew University, 1986

Pearl, Ch., Rashi, London: Weidenfeld & Nicolson, 1988 (8-23. o. magyarul: „Rasi élete: Legendák és valóság egy nagy tudós életrajzában", MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő 8 (1993) 3-16

Shereshevsky, E., Rashi: The Man and His World, New York: Sepher-Hermon, 1982 (Northvale - London: Aronson, 1996)

Wellesz Gyula, Rasi élete és működése, Budapest: IMIT, 1906 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 3
_ _