1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Turán Tamás órái

(Beleértve a korábbi szemesztereket is.)

 Szemeszter:
 Szűrés:
 Szűrés tanárra: Csak az aktuális szemesztert mutasd!


* Ima és dogma: Bevezetés a zsidó vallásfilozófiába (héber nyelvismeret nem szükséges!)
2023/24 I. (őszi) félév
BBN-HEB11-310., HEBD-208
Turán Tamás
 
_ _
* Talmudi szövegolvasás
2023/24 I. (őszi) félév
HEBD-206.05, HEBD-333
Turán Tamás
 
_ _
* Bevezetés a korai zsidó és a rabbinikus irodalomba
2022/23 II. (tavaszi) félév
BBN-HEB11-312, BBN-BIB-202, VALD17-203, VALD-203, VALD-307
Buzási Gábor, Turán Tamás
 
_ _
* Rabbinikus irodalom
2022/23 II. (tavaszi) félév
HEBD-205
Turán Tamás
 
_ _
* Vallásjogi problémák közéleti reflektorfényben - izraeli témák
2022/23 II. (tavaszi) félév
HEBD-208.03, VALD17-213, HEBD-343
Turán Tamás
 
_ _
* Szövegolvasás : Midrás
2022/23 I. (őszi) félév
HEBD-207
Turán Tamás
 
_ _
* Bevezetés a modern közép-európai zsidó vallástörténetbe
2022/23 I. (őszi) félév
HEBD-209.03
Turán Tamás
 
_ _
* Misna-szövegolvasás
2021/22 II. (tavaszi) félév
BBN-HEB11-205.37, BBN-HEB11-310.8
Turán Tamás
 
_ _
* Izrael története az ókorban
2021/22 II. (tavaszi) félév
BBN-HEB11-231.01, BBN-BIB-401
Buzási Gábor, Vér Ádám , Turán Tamás
 
_ _
* Rabbinikus szövegolvasás
2021/22 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-206
Turán Tamás
 
_ _
* Rabbinikus szövegolvasás
2021/22 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-206.05
Turán Tamás
 
_ _
* Szakszeminárium 2.
2021/22 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-209.02
Turán Tamás
 
_ _
* Rabbinikus irodalom: Talmud
2020/21 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-205
Turán Tamás
 
_ _
* Szakszeminárium: középkori exegezis
2020/21 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-209
Turán Tamás
 
_ _
* Misna: szövegolvasás
2020/21 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-207
Turán Tamás
 
_ _
* Orvoslás az ókori zsidó vallásosságban
2020/21 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-208, BTKD-TÖ-HB-8
Turán Tamás
 
_ _
* Izrael története az ókorban / Zsidó történelem 1.
2019/20 II. (tavaszi) félév
BBN-HEB11-231, BBN-BIB-401
Buzási Gábor, Vér Ádám , Turán Tamás
 
_ _
* Bevezetés a responzum-irodalomba
2019/20 II. (tavaszi) félév
TÖ-HB-6
Turán Tamás
 
_ _
* A középkori és modern zsidó irodalom története
2019/20 I. (őszi) félév
BBN-HEB11-313, BBN-BIB-691.07, BBV-101.50, BMVD-101.77
Biró Tamás, Bányai Viktória , Turán Tamás
 
Kiskonyv A középkori és modern zsidó irodalom története (01: Bevezetés, Biró T.)  
Kiskonyv Középkori vallási és világi költészet, pijjut  
Kiskonyv Kommentárirodalom és zsidó Biblia-magyarázat  
Kiskonyv „Jewish thought”  
Kiskonyv Haszkala és nyelvújítás  
_ _
* Szövegolvasás (rabbinikus): Talmud
2019/20 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-209
Turán Tamás
 
_ _
* A bűnbánat/visszatérés (tesuva) a középkori rabbinikus irodalomban
2019/20 I. (őszi) félév
HEBD-308.13, BTKD-TÖ-HB-7
Turán Tamás
 
_ _
* Introduction to post-biblical literature (Bevezetés a posztbiblikus irodalomba)
2018/19 II. (tavaszi) félév
BBN-HEB11-312, BBN-BIB-202
Buzási Gábor, Turán Tamás , Schorch Stefan
 
_ _
* Zsidó tudománytörténet és identitás-politika
2018/19 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD16-321
Turán Tamás
 
_ _
* Eszkatológia a midrási irodalomban
2018/19 II. (tavaszi) félév
BTKD-TÖ-HB-4, HEBD-206, VALD-308, VALD-404
Turán Tamás
 
_ _
* Bevezetés a Héber Bibliába / Ószövetségbe: bibliai irodalomtörténet
2018/19 I. (őszi) félév
BBN-HEB11-302, BBN-BIB-201, BMVD-202.27
Bányai Viktória, Koltai Kornélia , Turán Tamás
 
Kiskonyv Bibliakritika módszerei 2 - Kelenhegyi Andor  
Kiskonyv Kánon  
Kiskonyv Maszóra  
Kiskonyv Klasszikus fordítások - Montskó Benjámin  
Kiskonyv Bibliafordítás - Koltai Kornélia  
Kiskonyv Bibliai Költészet - Koltai Kornélia  
Kiskonyv Történeti könyvek -- Biró Tamás  
Kiskonyv Prófétai irodalom - Koltai Kornélia  
Kiskonyv Bibliakritika módszerei - Kelenhegyi Andor  
Kiskonyv Bölcsességirodalom - Montskó Benjámin  
_ _
* Szövegolvasás: Midrás
2018/19 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-206
Turán Tamás
 
_ _
* Messianizmus a korai rabbinikus irodalomban
2018/19 I. (őszi) félév
BTKD-TÖ-HB-3
Turán Tamás
 
_ _
* Zsidó történelem 1.: Ókor : Jewish History 1: Antiquity
2017/18 II. (tavaszi) félév
BBN-HEB11-231
Vér Ádám, Buzási Gábor , Turán Tamás
 
_ _
* Rabbinikus irodalom: Talmud
2017/18 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-205
Turán Tamás
 
_ _
* Szövegolvasó és elemző szeminárium : Bevezetés a halakhikus midrás-irodalomba
2017/18 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-308.3, BMA-HEBD-333.3
Turán Tamás
 
_ _
* Bevezetés a posztbiblikus és korai rabbinikus irodalomba
2017/18 I. (őszi) félév
BBN-HEB11-312, BBN-BIB-202, BBN-VAL11-131:7, BBV-202.5; BMA-VALD-203.3; BMVD-202.5
Buzási Gábor, Turán Tamás , Koltai Kornélia
 
_ _
* Rabbinikus szövegolvasás
2017/18 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-206
Turán Tamás
 
_ _
* Zsidó történelem 2. : A kereszteshadjáratok a középkori héber krónikákban
2017/18 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-323, BMA-HEBD16-322, P/TÖ/HB-7
Turán Tamás
 
_ _
* Talmudi szövegolvasás
2016/17 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-111.*
Turán Tamás
 
_ _
* Bevezetés a halákhikus kódex-irodalomba
2016/17 II. (tavaszi) félév
P/TÖ/HB-3, BMVD-101.129
Turán Tamás
 
_ _
* Szövegolvasás (rabbinikus): Talmud
2016/17 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-315.*, BMA-HEBD-335.*, BMA-HEBD16-333.*
Turán Tamás
 
_ _
* P/Tudománytörténet: Zsidó tudományok
2016/17 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-321, BMA-HEBD16-321, BMVD-101.*, P/TÖ/HB-1
Turán Tamás
 
_ _
* Zsidó történelem 1.: A zsidóság viszonya a kereszténységhez és az iszlámhoz
2016/17 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-322, BMA-VALD-451, BMA-HEBD16-322; BMVD-101.*, P/TÖ/HB-13
Turán Tamás
 
_ _
* Zsidó történelem 1.: Ókor / Bibliai történelem : Izrael kezdeteitől az arab hódításig
2015/16 II. (tavaszi) félév
BBN-HEB11-231, BBN-BIB-401
Vér Ádám, Biró Tamás , Turán Tamás
 
Kiskonyv Izrael szomszédjai: Fönícia, Arám, Moáb, Edom, Ammon (BT)  
_ _
* Rabbinikus irodalom: Talmud - Szövegolvasás és irodalomtörténeti bevezetés
2015/16 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-213
Turán Tamás
 
_ _
* Maimonides és a rabbinikus autoritás problémái
2015/16 II. (tavaszi) félév
P/TÖ/HB-11, BMA-VALD-445.2
Turán Tamás
 
_ _
* Posztbiblikus és korai rabbinikus irodalom
2015/16 I. (őszi) félév
BBN-HEB11-312, BBN-BIB-202
Buzási Gábor, Turán Tamás , Schorch Stefan
 
_ _
* Fejezetek a 19-20. századi magyar zsidó vallástörténetből
2015/16 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-202, P/TÖ/HB-10 (Doktori kurzus)
Turán Tamás
 
_ _
* Korai rabbinikus szövegolvasás (Talmud)
2015/16 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-211, BMA-HEBD-335
Turán Tamás
 
_ _
* Zsidó történelem 1. (Ókor) : Izrael kezdeteitől az arab hódításig
2014/15 II. (tavaszi) félév
BBN-HEB11-231, BBV-101., BMA-VALD-451:2
Buzási Gábor, Turán Tamás , Vér Ádám
 
Kiskonyv Izrael szomszédjai (Fönícia, Arám, Moáb, Edom, Ammon), bevezetés a sémi és a történeti nyelvészetbe (Biró Tamás)  
_ _
* Rabbinikus irodalom: szövegolvasás és irodalomtörténet
2014/15 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-213
Turán Tamás
 
_ _
* Talmud: szövegolvasás
2014/15 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-211, BMA-HEBD-315.
Turán Tamás
 
_ _
* Bevezetés Maimonides vallásfilozófiájába
2014/15 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-335, BMVD.101., BBN-VAL11-141.12, BMA-VALD-328.02, BBN-FIL-402.24 BMA-FILD-402.44
Turán Tamás
 
_ _
* Zsidó történelem: Késő ókor
2013/14 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-202.
Turán Tamás
 
_ _
* Rabbinikus szövegolvasás (Talmud)
2013/14 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-315., BMA-HEBD-335.
Turán Tamás
 
_ _
* Tudománytörténet: Zsidó tudományok
2013/14 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-321
Turán Tamás
 
_ _
* Irodalomtörténet 2.: Bevezetés a posztbiblikus és korai rabbinikus irodalomba (BA)
2013/14 I. (őszi) félév
BBN-HEB-242, BBN-HEB11-312
Buzási Gábor, Turán Tamás
 
_ _
* Rabbinikus irodalom
2013/14 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-212, BMA-HEBD-315.**, BMA-HEBD-335.**
Turán Tamás
 
_ _
* Responsum-szövegek / Minhag-irodalom : Fejezetek a zsidó házasság történetéből (PhD)
2013/14 I. (őszi) félév
P/TÖ/HB-8, P/TÖ/HB-9
Turán Tamás
 
_ _
* Rabbinikus irodalom: bevezetés és szövegolvasás
2012/13 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-213
Turán Tamás
 
_ _
* Szigorlat II: a rabbinikus szigorlat felkészítő konzultációja
2012/13 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-398
Turán Tamás
 
_ _
* Zsidó bibliográfia : Bibliai hermeneutika, rabbinikus exegézis
2012/13 II. (tavaszi) félév
P/TÖ/HB-5
Turán Tamás
 
_ _
* Korai rabbinikus szövegolvasás : Talmud
2012/13 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-212, BMA-HEBD-335.24
Turán Tamás
 
_ _
* Bevezetés a halákhikus kódexirodalomba
2012/13 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-315.16, BMA-HEBD-335.22
Turán Tamás
 
_ _
* Korai rabbinikus szövegolvasás: Talmud
2011/12 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-211
Turán Tamás
 
_ _
* Tudománytörténet: Zsidó tudományok
2011/12 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-321
Turán Tamás
 
_ _
* Judaisztika tudománytörténet (orientalisztika,  Biblia-­‐tudomány,  zsidó tudomány) : Bevezetés a Zsoltárok könyve rabbinikus exegézisébe és kutatástörténetébe
2011/12 II. (tavaszi) félév
P/TÖ/HB-1
Turán Tamás
 
_ _
* Zsidó történelem: Késő ókor
2011/12 I. (őszi) félév
BBN-HEB-233, BMAD-HEB-202
Turán Tamás
 
_ _
* Korai rabbinikus szövegolvasás: Talmud
2011/12 I. (őszi) félév
BMAD-HEB-212, HBN-225
Turán Tamás
 
_ _
* PhD szeminárium: Héber kézirat-ismeret – Héber / zsidó könyvtörténet
2011/12 I. (őszi) félév
P/TÖ/HB-2
Turán Tamás
 
_ _
* Rabbinikus / talmudi irodalom: irodalomtörténeti bevezetés
2010/11 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-213
Turán Tamás
 
_ _
* Minhag-irodalom
2010/11 II. (tavaszi) félév
P/TÖ/HB-09
Turán Tamás
 
_ _
* Rabbinikus irodalom: szövegolvasás 2. : Talmud
2010/11 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-212, HBN-225
Turán Tamás
 
_ _
* A "zsidó tudományok" története
2010/11 I. (őszi) félév
BMA-HEBD-321, HBN-451
Turán Tamás
 
_ _
* Responzumirodalom : Responsum-szövegek halakhikus elemzése
2010/11 I. (őszi) félév
P-TÖ-HB-8
Turán Tamás
 
_ _
* Rabbinikus irodalom: szövegolvasás 2. : Korai rabbinikus irodalmi szövegolvasás
2009/10 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-212, HBN-223
Turán Tamás
 
_ _
* Rabbinikus irodalom: irodalomtörténeti bevezetés
2009/10 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-213, HBN-211
Turán Tamás
 
_ _
* Bevezetés a responsumirodalomba
2009/10 II. (tavaszi) félév
BMA-HEBD-335.5, HBN-457
Bányai Viktória, Turán Tamás
 
_ _
* : A prófécia a korai rabbinikus irodalomban és a középkori zsidó filozófiában
2009/10 II. (tavaszi) félév
P/TÖ/HB-06, P/TÖ/HB-07
Turán Tamás
 
_ _
* Talmud: szövegolvasás
2008/09 II. (tavaszi) félév
HBN-225
Turán Tamás
 
_ _
* Halákhikus döntvényirodalom : Responsum-szövegek (történelmi/halakhikus szempontú elemzések)
2008/09 II. (tavaszi) félév
HBN-457, BBN-HEB-311.4
Turán Tamás
 
_ _
* Talmud szövegolvasás
2008/09 I. (őszi) félév

Turán Tamás
 
_ _
* Középkori héber irodalom : Maimonides
2008/09 I. (őszi) félév
HBN-230, BBN-HEB-311.3
Turán Tamás
 
_ _
* Misna szövegolvasás : Gittin
2007/08 I. (őszi) félév

Marossy Attila, Turán Tamás
 
_ _