1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Hírek / News

Szemeszter / Semester: Csak a friss híreket mutasd!

 *A félév rendje, szünet- és ünnepnapok

Óramegbeszélés a hebraisztika szakon (2012. 09. 05. 10:00)
.

A hebraisztika szakon 2012. szeptember 5-én (szerdán) 10 órától tartjuk az óramegbeszélést. Helye: Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, F épület II.em. 234.

 1. Balogh Katalin 10.00 óra
 2. Koltai Kornélia 10.05 óra
 3. Marossy Attila  10.20 óra
 4. Hagit Kertes 10:25 óra
 5. Bányai Viktória 10:40 óra
 6. Oláh János 10:45 óra
 7. Toronyi Zsuzsanna 10:50 óra
 8. Kovács Ildi 10:55 óra
 9. Sturovics Andrea 11:00 óra
 10. Kelenhegyi Andor 11:05 óra
 11. Végh Roland   11:10 óra

Kérjük, az óramegbeszélésen az I. évf. hallgatói is feltétlenül vegyenek részt!


A fordítói verseny díjazott alkotásai az Ókor című folyóiratban (2012. 09. 30. 00:00)
.

Az Ókortudományi Intézet által 2010-ben megrendezett fordítói verseny "klasszikus héber vers" kategóriájának díjnyertes alkotásai -- az Énekek éneke 4. fejezetének műfordításai -- megjelentek az Ókor aktuális számában! Gratulálunk az 1. helyezettnek, Kelenhegyi Andornak, a 2. helyezettnek, Götz Andreának és a 3. helyezettnek, Susánszki Juditnak!


Nemzetközi konferencia 2012. okt. 14-16. (2012. 10. 16. 19:00)
.

Wissenschaft between East and West:
The Hungarian Connection in Modern Jewish Scholarship

Budapest, October 14-16, 2012
International Conference organized by
The Center of Jewish Studies, Institute for Minority Studies at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest; Jewish Studies at Central European University, Budapest;

Martin Buber Chair in Jewish Thought and Philosophy, Goethe University, Frankfurt am Main;
Centre for German-Jewish Studies, University of Sussex;
Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg.

Sunday, October 14, 2012

Venue: Central European University, Auditorium, Nádor utca 9


17:30-18:00    Welcoming Remarks

18:00-19:00    Keynote lecture
Chair: Nadia Al-Bagdadi (Budapest)
Géza Komoróczy (Budapest): Oriental Studies in Hungary and at the Rabbinical Seminary

19:00         Reception

Monday, October 15, 2012

Venue: Hungarian Academy of Sciences, Kisterem (2nd floor), Széchenyi István tér 9

9:00-10:15    Löw and the First Generation of Hungarian Jewish Wissenschaft
Chair: Andreas Brämer (Hamburg)
Michael K. Silber (Jerusalem): The Beginnings of Hungarian Jewish Historiography
Michael L. Miller (Budapest): The Moravian Origins of Hungarian Wissenschaft des Judentums

10:15-10:45    Coffee break

10:45-12:30    Ignác Goldziher: Lonely Man of Faiths
Chair: Shaul Shaked (Jerusalem)
Ismar Schorsch (New York): Value Free Scholarship in an Age of Academic Bigotry: the Relationship between Heinrich Fleischer and Ignaz Goldziher
Ottfried Fraisse (Frankfurt): From Geiger to Goldziher: Historical Method and its Impact on Shaping Islam
Tamás Turan (Budapest): Goldziher as Scholar and Jew

12:30-14:00    Lunch Break

14:00-15:15    Venues of Wissenschaft: Yeshiva, Seminary and University
Chair: György Haraszti (Budapest)
Carsten L. Wilke (Budapest): Students' Itineraries between Yeshiva and University
Mirjam Thulin (Mainz): Connecting Centers of Wissenschaft des Judentums: David Kaufmann in Budapest, 1877-1899

15:15-15:45    Coffee Break

15:45-17:30    The Politics of Wissenschaft
Chair: Victor Karády (Budapest)
Gábor Schweitzer (Budapest): Scholarship and Patriotism: Research on the History of Hungarian Jewry and the Rabbinical Seminary of Budapest
Miklós Konrád (Budapest): Hungarian Politics and the Construction of Denationalized Judaism
András Kovács (Budapest): An Unhappy Ending: Jewish Educational Institutions under Communist Rule

Tuesday, October 16, 2012

Venue: Hungarian Academy of Sciences, Kisterem (2nd floor), Széchenyi István tér 9

9:00-10:45    Jewish Scholarship, Hungarian Audience
Chair: Kata Zsófia Vincze (Budapest)
Giuseppe Veltri (Halle): Ludwig Blau's Concept of Jewish Monotheism as Cultural Deviance
Vilmos Voigt (Budapest): A Suspension Bridge of Confidence: Folklore Studies in Jewish-Hungarian Scholarship
Zsuzsanna Toronyi (Budapest): Fixtures at an Exhibition: Making Judaica Visible at the Turn of the Century

10:45-11:15    Coffee break

11:15-13:00    Religious Cultures
Chair: Balázs Déri (Budapest)
Christian Wiese (Frankfurt a.M./Sussex): Hungarian-Jewish Scholars on Christianity
Shaul Shaked (Jerusalem): From Bacher to Telegdi: the Lure of Iran in Jewish Studies
Paul B. Fenton (Paris): Georges Vajda and his Method of the Study of Kabbalah

13:00-14:30    Lunch break

16:00-17:45     The Study of Ancient Judaism by Hungarian Emigrant Scolars
Chair: Gábor Buzási (Budapest)
Günter Stemberger (Vienna): Meir Friedmann – A Pioneering Scholar of Midrash
Catherine Hézser (London): Samuel Krauss' Contribution to the Study of Judaism in Antiquity
Isaiah Gafni (Jerusalem): Adolf Büchler and the Historiography of Talmudic Judaism

A konferencia plakátja


Könyvbemutató (2012. 10. 17. 17:00)
.

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete tisztelettel meghívja

legújabb kiadványainak bemutatójára

 

Stefano Bottoni (MTA BTK TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET)

BÁRDI NÁNDOR-TÓTH ÁGNES (szerk.): Egyén és közösség. Tanulmányok.

Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2012.

 

Michael Prosser-Schell (JOHANNES-KÜNZIG-INSTITUT, FREIBURG)

ÁGNES TÓTH: Rückkehr nach Ungarn 1946–1950. Erlebnisberichte

ungarndeutscher Vertriebener. München: Oldenbourg Verlag, 2012.

 

Bíró László (MTA BTK TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET)

VÉKÁS JÁNOS: Magyarok a Vajdaságban 1955-1959. Kronológia. Zenta:

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2012.

 

Balogh István (SCHEIBER SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA)

KORMOS SZILVIA: A lovasberényi zsidó temető. Budapest: MTA TK

Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai Kutatócsoport, 2012.

 

A rendezvényt kötetlen beszélgetés, borkóstoló követi.

Helyszín: Közép-európai Kulturális Intézet (Rákóczi út 15.)


Prof. Dr. Schweitzer József születésnapi köszöntése (2012. 10. 25. 17:00)
.

Szeretettel meghívjuk Prof. Dr. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi, a Magyar Hebraisztikai Társaság alapító elnöke ünnepi köszöntésére, melyet 90. születésnapja alkalmából szervezünk. 

 Schweitzer József ny. főrabbi születésének köszöntése


Megjelent "A szívnek van két rekesze" című ünnepi kötet (2012. 11. 30. 18:00)
.

 

A szívnek van két rekesze

19: Koltai Kornélia (ed.): "A szívnek van két rekesze". Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából. Budapest: L' Harmattan -- Magyar Hebraisztikai Társaság, 2012. /Studia Hebraica Hungarica 2; MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő 19/ 526 oldal.

Prof. Dr. Schweitzer József ny. főrabbi 90. születésnapára készült tanulmánykötet, melynek szerzői pályatársak, tanítványok és tanítványok tanítványai, egy reprezentatív körkép a hazai hebraisztika-judaisztika művelőiről, kutatási irányairól, friss eredményeiről. A 29 tanulmány négy tematikus egységbe rendeződik. Az írások rendezőelveként szolgáló nagyobb tudományterületeken belül a diszciplínák széles skálájával találkozhatunk. A Héber Bibliáról történetkritikai, exegetikai, irodalmi és nyelvészeti tanulmányok születtek. A zsidó irodalom témakörében, amelyet tematikus és kronológiai alapon két részre osztottunk, késő-ókornál húzva meg a határvonalat, posztbiblikus tárgyban qumráni szöveghagyománnyal, apokrif irodalommal és értelmezéstörténettel kapcsolatos írásokat olvashatunk; a középkorral kezdődő fejezetben pedig Maimonides-kutatással, szefárd legendával, a judeo-arab népszerű irodalommal, jiddis irodalommal, az újkori héber drámairodalommal, a magyar zsidó bibliafordításokkal és a híres Pollák-szótárral foglalkozó tanulmányok kaptak helyet. Ebben a fejezetben található a keresztény hebraisták irodalmi alkotásairól szóló írás is, szoros műfaji kötődése és időrendi illeszkedése okán. A zsidó történelem-részben olyan fogalmak, témák elevenednek meg, mint az Aranybulla zsidókkal kapcsolatos dokumentuma, Jeruzsálem és a diaszpóra zsidóságának kapcsolata, a zsidó tárgyi kultúra, valamint sajátos, magyar zsidó családtörténetek és egyéni életutak, amelyek személyes indíttatására és kötődéseire a szerzők külön is felhívják a figyelmet.

Intézetünknek öt munkatársa is a szerzők sorában jelenik meg, az MTA TK Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai Kutatócsoportja a kötet társkiadója.

 


Jiddis műfordítások a Szombat-ban (2012. 12. 24. 12:17)
.

A haladó jiddis szövegolvasás órán, 2010/2011-ben, Y. L. Peretz néhány novelláját fordították le Deme Anna, Lesták Eszter és Végh Roland. A fordítások megjelennek a Szombat c. folyóiratban. Az első közülük már online is hozzáférhető:

http://www.szombat.org/kultura-muvesztek/y-l-peretz-a-hallgatag-boncse