1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | Fax: +36 (1) 411-6773 | E-mail: titkarsag@hebraisztika.hu
 Nyitólap Main page
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 Programok Special courses
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Kutatás Ongoing research
 Irattár Archive
 Hírek News
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

2006. tavaszi félév

Misna szövegolvasás: Baba mecia 1-4

HBN-224
(gyakorlat)
Bíró Tamás

Leírás:

A kurzus célja a korai rabbinikus irodalomhoz kapcsolódó ismeretek bővítése, és feltételezi, hogy a hallgatók (többsége) már végzett Misna-szövegolvasást. Ennek megfelelően, a kurzus a következő célokat tűzi ki maga elé:

  1. A rabbinikus irodalommal kapcsolatos alapfogalmak átismétlése (a szóbeli tan fogalma, a tannaitikus és amórai korszak legfontosabb műfajai és művei, a korszak történelme, a rabbinikus héber nyelv jellegzetességei, a Misna szerkezete.).
  2. A rabbinikus héber nyelv ismeretének elmélyítése (szókincs, nyelvtan).
  3. A halákhikus fogalmak és a rabbinikus gondolkodásmód alaposabb megismerése.
  4. Szövegismeret.
  5. Egyebek (a Rasi-betűk ismerete, első találkozás talmudi szöveggel.)

A félév során a Misna Baba Mecia traktátusának 1-4. fejezeteit vesszük át az Albeck-kiadásban, és a tárgyaltakat összehasonlítjuk a római joggal is. Mivel haladó Misna-óráról van szó, előkészítendő a későbbi szövegolvasásokat, néhány misnához hozzávesszünk további kommentárokat is (például Gemara, Rasi, Maimonides, "Bartenura", Kehati).

A jegyszerzés feltételei:

A kurzus gyakorlat, vagyis a jelenlét az órákon, a rendszeres készülés és az órai aktivitás folyamatosan kötelező. A gyakorlati jegy a következő tényezőkből áll össze:

25 % - órai munka
25 % - órai dolgozatok a félév során (fogalmak, szókincs)
50 % - félévvégi szóbeli vizsga a szövegből (fordítás, fogalmak, szövegismeret)

Használt szövegkiadás:

Hanokh Albeck, ed.: Sisa szidré Misna, Szeder Nezikin, Mosad Bialik - Dvir, Jeruzsálem - Tel Aviv, 19774, [41.2.Alb.4.]

Ajánlott irodalom:

Bevezetés:

Menachem Elon: Jewish Law, History, Sources, Principles, vols. 1-4, JPS, 1994 [71.1.Elo.1-4]
Adin Steinsaltz: The Essential Talmud, Harper Collins, 1976 [41.Ste.1.]

Szótár:
Marcus Jastrow: A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, sok kiadás [53.3.Jas.1-3]

Bevezetés a római jogba:
Földi András és Hamza Gábor: A Római jog története és institúciói, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.