1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | Fax: +36 (1) 411-6773 | E-mail: titkarsag@hebraisztika.hu
 Nyitólap Main page
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 Programok Special courses
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Kutatás Ongoing research
 Irattár Archive
 Hírek News
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

2006. tavaszi félév

Bibliai héber nyelv 2

HBN-012 (gyakorlat)
Hétfő 12.30-14.00
KEU B/12. gyakorló (III. em. 304.)
Bíró Tamás

Az óra célja:

A kétféléves Bibliai héber nyelv c. kurzus a hebraisztika szakos tanulmányokat alapozza meg. Célja, hogy a diákok elsajátítsák a héber - elsősorban a bibliai héber nyelv - alapjait: az írást, a nyelvtant és az alapszókincset. A kurzus felkészít a szakos tanegységlistában központi szerepet betöltő szövegolvasási órákra, mindenek előtt a bibliai szövegolvasásokra. De a későbbi korok szövegeinek a feldolgozásához is nélkülözhetetlen ez az óra.

A kurzus gyakorlatnak számít, vagyis a jelenlét kötelező. A Bibliai héber nyelv órához szervesen kapcsolódik a Bibliai héber nyelvi gyakorlatok c. óra. A Modern héber (ivrit) kurzus párhuzamos követése is ajánlott.

Az óra tartalma:

A Bibliai héber nyelv kurzus a következő területeket fedik le:

  1. Bibliai héber nyelvtan és szókincs (C. L. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew (1. kiadás) alapján; a második félévben a XVI-XXX. fejezeteket vesszük át).
  2. További gyakorlatok.
  3. A szótárhasználattal kapcsolatos tudnivalók.
  4. Bibliai szövegek olvasása és megbeszélése, otthoni szótárazással.

Tankönyvek, tanszerek:

  1. C. L. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew, Abingdon Press, Nashville, 1990.
  2. Biblia Hebraica Stuttgartensia (beszerzése ajánlott, a szak elvégzéséhez nélkülözhetetlen)
  3. Egy bibliai héber szótár (beszerzése erősen ajánlott, a szak elvégzéséhez nélkülözhetetlen)
  4. A félév során szétosztandó (vagy megvásárlandó) további fénymásolatok

Elvárások, jegyszerzés:

A félév során 7-8 órai dolgozat lesz, azaz körülbelül minden második órán írunk. A dolgozatok közül egyet lehet kihagyni, és egyet utólag megírni. Aki kevesebbet ír meg, az kevesebb pontot gyűjt össze a maximálisból, míg aki az összeset megírja, az többet tanul, és annak a legrosszabban sikerült dolgozata nem számít bele az összpontszámba.
A Bibliai héber nyelv tárgyból a félévvégi jegy a következőkből tevődik össze:

40 %    - félév végi írásbeli vizsga
40 %    - órai alkalmi dolgozatok és szódolgozatok
20 %    - házi feladatok és órai munka

Sok sikert kívánok az órához! Kérdésekkel forduljatok bátran hozzám, akár e-mailben is.