1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Keresési eredmények / results

Lengyel, Gábor
Moderne Rabbinerausbildung in Deutschland und Ungarn
Ungarische Hörer in den deutschen Rabbinerseminaren (1854-1938)
D-01.5.8.Len.1./1.

 
Köves, Teofil
A kelták váteszei
D-06.2.Kov.1

 
Köves, Teofil
A kelták váteszei
D-06.2.Kov.1.

 
Krén, László
Diodóros leírása Mezopotámiáról
D-06.2.Kre.1.

 
Pallós, Lajos
Oidipusz a szphinx elõtt
D-06.2.Pal.1.

 
Bánffy, Eszter
Kultusz és régészeti kontextus Közép- és Délkelet-Európában - a neolithikum és a rézkor idején
D-10.1.Ban.1.

 
Seleanu, Magdaléna
A Szegvár-tûzkövesi neolithikus telepen 1978-ban végzett ásatás leletei és tanulságai
D-10.1.Sel.2.

 
Lászlók, Judit
A megváltás motívumai Henry James A csavar fordul egyet című művében
D-109.9.Las.1.

 
Irsay-Nagy, Balázs János
Az afroázsiai igerendszer problémái
Az afroázsiai igerendszer kutatástörténete a nyelvcsoportosítás és az összehasonlító nyelvészet keretében
D-11.1.Irs.1.

 
Horváth, Ágnes
A regényforma áttörése
Közösségteremtõ kísérletek Dosztojevszkij A félkegyelmû c. regényében
D-11.15.Hor.1.

 
Egedi, Barbara
Az egyiptomi mondat kommunikatív tagolása
Információs szerkezet és mondattan a közép-egyiptomi nyelvben
D-11.2.1.Ege.1.

 
Simon, Zsolt
Untersuchungen zur hattischen Grammatik
Phonologie, Morphologie und Syntax
D-11.5.Sim.1.

 
Luft, Ulrich
Die chronologische Fixierung des ägyptischen Mittleren Reiches nach dem Tempelarchiv aus Illahun
D-110.2.Luf.2.

 
Németh, Borbála
Az ókori egyiptomi irodalom hang-hordozói az írás tükrében.
Leletek, kontextusok, kutatási módszerek
D-110.2.Nem.1.

 
Darányi, Sándor
Adalék az archaikus epika egységes szerkezeti modelljének kérdéséhez -- "Meghaló istenek" a virág-mítoszokban
D-12.1.Dar.1.

 
Darányi, Sándor
Ókori keleti epikus szövegek összehasonlítása számítógéppel
D-12.1.Dar.2.

 
Darányi Sándor
Infonautika
Mitológiakutatás és statisztikai informatika
D-12.1.Dar.3

 
Hubbes, László-Attila
Látomások a végső dolgok bűvöletében
Az Apokalipszis a vallásos irodalmi műfajtól a művészeti kifejezésmódig
D-12.1.Hub.2.

 
Szaló, István
Anthropological Studies in the History of Mysticism / Antropológiai tanulmányok a miszticizmus tárgykörében
D-12.1.Sza.1.

 
Verebics Éva Petra
Isten ábrázolásának művészetelméleti problémái / Kunsttheoretische Probleme der Darstellung Gottes
D-12.1.Ver.1.

 
Tóth, Tibor
A lineáris történelemszemlélet képzõdése és transzformációi a II - XIII. század között
D-13.6.Tot.1.

 
Götz, Andrea
Templomok a sumer irodalomban / Temples in Sumerian Literature
D-15.Got.1.

 
Irsay-Nagy, Balázs János
Az afroázsiai igerendszer problémái
Az afroázsiai igerendszer kutatástörténete a nyelvcsoportosítás és az összehasonlító nyelvészet keretében
D-23.3.1.Irs.2.

 
Csorba, Petra Fruzsina
Copular Wh-Questions in Sumerian
A Comprehensive Study of Sumerian Constituent Questions
D-23.3.Cso.1.

 
Tanos, Bálint
A nam- mint képzõ a sumerben
D-23.3.Tan.1.

 
Zólyomi, Gábor
Kauzativ jelentésû sumer igék a babilóni grammatikai szövegekben
D-23.3.Zol.1.

 
Zólyomi, Gábor
Voice and Topicalization in Sumerian
D-23.3.Zol.2.

 
Zólyomi, Gábor
Sumer nyelvtani tanulmányok
D-23.3.Zol.3.

 
Kerekes, Miklós
A Szeleukida kor ékírásos forrásai
A hellénisztikus kori Kutha és Borszippa
D-27.Kut.1.

 
Buhály, Attila
Urartui rítusok
D-29.10.Buh.1.

 
Simkó, Krisztián
Kövek a Ninurta-eposzban
A Lugale hét kövének eredetmagyarázata
D-29.4.Sim.1.

 
Sövegjártó, Szilvia
A Hymn to Nergal for Išme-Dagan
The Literary Character of the God Nergal
D-29.4.Sov.1.

 
Bácskay, András
Láz az ókori Keleten
D-29.Bac.1.

 
Bartos, Fruzsina
Átokformulák az újasszír államszerződésekben
D-29.Bar.8.

 
Benczik, Vera
Költõi képalkotás a sumer irodalmi szövegekben:
A holdciklusok mint szervezõelem a Nannához, a Holdistenhez írt himnuszokban
D-29.Ben.1.

 
Besenyei, Hédi
A nők szerepe az újasszír palotában
D-29.Bes.1.

 
Chadwick, Marie Eva
El agua como elemento de civilizacion y destruccion en la cultura sumeria
D-29.Cha.3.

 
Csabai, Zoltán
Hitel és kamat az ókori Babilóniában a Kr. e. 1. évezredben
D-29.Csa.1.

 
Cseke, Henrietta
Die Administrativen Texte in dem Archiv des Kisir-Assur, Beschwörungspriester des Assur-Tempel
Doktori Disszertáció
D-29.Cse.2.

 
Csitári, Péter
Mezopotámia, és Elám a III. évezred végén
A ĝirsui Messenger szövegek
D-29.Csi.1.

 
Dér, Virág Borbála
A történeti és földrajzi határok a mezopotámiai gondolkodásban
A hegy lábánál: Dér, egy határváros a Szargonida korban
D-29.Der.3.

 
Dezsõ Tamás
A mezopotámiai katonai tábor
Régészeti adatok és írott források alapján
D-29.Dez.1./I

 
Dezsõ Tamás
A mezopotámiai katonai tábor
Régészeti adatok és írott források alapján
D-29.Dez.1./II

 
Dezsõ Tamás
A Közel-Kelet vaskori sisakjai
I: Szöveg
D-29.Dez.2./I

 
Dezsõ Tamás
A Közel-Kelet vaskori sisakjai
II: Katalógusok, táblák
D-29.Dez.2./II

 
Dezsõ, Tamás
The Reconstruction of the Neo-Assyrian Army
As depicted on the Assyrian palace reliefs, 745-612 BC
D-29.Dez.3.

 
Erdõs, Gábor
Variációk egy témára
Asszíria babilon-politikája III. Tukulti-apil-Ésarra, II. Sarrukín és Sín-ahhé-eriba uralkodása alatt (Kr.e. 745-681)
D-29.Erd.2./I-II

 
Esztári, Réka
'Mindaz, ami az asszonyokra tartozik, s mit férfi nem láthat'
A sumer nu-gig cím értelmezési lehetőségei
D-29.Esz.1.

 
Everling, János
Les opérations financiéres de la famille Egibi
D-29.Eve.1.

 
Everling, János
Maisons babyloniennes au Ier millénaire avant J.-C.
D-29.Eve.6.

 
Farkas, Laura Lilla
A Lama istennő alakja az i. e. III-II. évezredi Mezopotámiában
D-29.Far.1.

 
Fellner, Tibor
Vazallusok és bábkirályok az újasszír államszerződésekben
D-29.Fel.1.

 
Földi, Zsombor József
Rībatum. Egy papnő archívuma az óbabilóni Szipparból
D-29.Fol.1.

 
Földi, Zsombor József
Rībatum. Egy papnő archívuma az ókori Szipparból
D-29.Fol.2.

 
Földi, Zsombor
Állami tulajdonú datolyakertek az óbabilóni kori Mezopotámiában
D-29.Fol.3.

 
Földi, Zsombor
Between State and Private in Old Babylonian Larsa / Állami és magánkereskedelem az óbabilóni kori Larsában
Šēp-Sîn and the so-called Palastgeschäft in Southern Babylonia under Babylonian rule / Šēp-Sîn és az ún. Palastgeschäft-ügyletek a babilóni hódoltság alatti Dél-Babilóniában
D-29.Fol.4./I-II

 
Gaál, Ernõ
Az asszír befolyás alatt álló területek gazdasági helyzete
D-29.Gaa.5.

 
Gaál Ernõ
Alalah VII. társadalma és gazdasága
D-29.Gaa.6.

 
Hajdufy, Eszter
Hammurapi törvénykönyve prológusának elemzése
D-29.Haj.2.

 
Háklár Noémi
Akkád nyelvû "magán"-feliratok az i.e. elsõ évezredbõl
Szövegkritikai és történeti elemzés. Assziriai magánfeliratok
D-29.Hak.1.

 
Háklár Noémi
Felsõ-Mezopotámia és Kelet-Szíria a mezopotámiai birodalmak perifériáján az i.e. 1. évezredben
D-29.Hak.2.

 
Hruska, Blahoslav
Der Mythenadler Anzu in Literatur und Vorstellung des Alten Mesopotamien
D-29.Hru.2.

 
Ilon Gábor
Urukagina, Hammurapi és a hettiták állama, valamint törvényeik, az un. ázsiai termelési mód elméletének tükrében
D-29.Ilo.1.

 
Jáka-Sövegjártó, Szilvia
Gušuma kiduldulabe in den Glossen der sumerischen literarischen Texte
D-29.Jak.1.

 
Kalla, Gábor
Az óbabylóni Ur és lakónegyedei
D-29.Kal.1.

 
Kalla, Gábor
Az örökségi okmányok és családi vagyonok az óbabiloni korban
D-29.Kal.2.

 
Kalla, Gábor
Óbabilóni lakóházak és háztartások
Régészeti és írásos források
D-29.Kal.4.

 
Kerekes, Miklós
Az újasszír helytartó provincián túli feladatkörei
D-29.Ker.1.

 
Kerekes, Miklós
The Neo-Assyrian Governor
Guzana, Management of a Province
D-29.Ker.2.

 
Kikawada, Isaac Mitzuru
Literary Conventions Connected with Antedeluvian Historiography in the Ancient Near East
D-29.Kik.2.

 
Kiss, Dorottya
Ómen beszámolók a Kr.e. II. évezredi Mezopotámiában
D-29.Kis.1.

 
Kiss, Dorottya
Ó- és középbabilóni ómen-beszámolók
D-29.Kis.2.

 
Komoróczy, Géza
Folklór, mítosz, történelem a sumer irodalmi hagyományban
D-29.Kom.4.

 
Nagy, Éva
Sumer-akkád termékenység-istenek képzõmûvészeti aspektusból
D-29.Nag.4.

 
Nagy, Adrienn
A születési ideológia mint királyi legitimáció forrása és az Arbelai Istár szerepének változása az írásos forrásokban Assur-ah-iddina és Assur-bán-apli idején
D-29.Nag.5.

 
Niederreiter, Zoltán
A buzogány hatalmi szerepe és szimbolikus értéke Asszíriában a VIII. században
D-29.Nie.1.

 
Niederreiter, Zoltán
Interpretation du role des symboles de pouvoir au premier millenaire avant J.-C.
L'identification d'un insigne de pouvoir néo-assyrien sur la base des sources textuelles, iconographiques et archéologiques
D-29.Nie.2.

 
Niederreiter, Zoltán
Symboles néo-assyriens
L’interprétation du rôle des insignes de pouvoir et des figures emblématiques sur la base des sources textuelles, iconographiques et archéologiques
D-29.Nie.4.

 
Nyitrai, Mónika
Amarna-levelezés: A Ciprus-levelek
D-29.NyM.1.

 
Nyitrai, Orsolya
Nabú isten az újasszír korban
D-29.NyO.1.

 
Pálfi, Zoltán
Az óasszír kereskedõk területi együttmûködése
D-29.Pal.2.

 
Pálfi, Zoltán
Területi együttműködés az óasszír kereskedelemben
Doktori [PhD] disszertáció
D-29.Pal.3.

 
Pásztor, Dániel
Damaszkusz kapcsolatai az Újasszír Birodalommal
D-29.Pas.1.

 
Péntel, Dániel Gábor
Ninive bukása és a bibliai hagyomány
D-29.Pen.1.

 
Pintér, Anna Krisztina
The Imagery of City in Sumerian Literature
D-29.Pin.1.

 
Pintér, Anna Krisztina
Ninšubur
Die Darstellung einer Gottheit und die Texte Ninšubur C und D
D-29.Pin.2.

 
Pócs, Attila
Földbirtokviszonyok az óbabiloni birodalomban
D-29.Poc.1.

 
Sövegjártó, Szilvia
Az enumeráció a sumer irodalomban
A lexikális listák irodalmi vonatkozásai
D-29.Sov.1.

 
Sövegjártó, Szilvia
Der frühdynastische Ama'ušumgal-Mythos
D-29.Sov.2.

 
Stipich, Béla
A hatalommegosztás elmélete és gyakorlata a Hettita Birodalomban
Két esettanulmány tükrében
D-29.Sti.1.

 
Valovics, Tímea
Az istenek démonikus megjelenése Mezopotámiában
A Göttertypentext bemutatása és elemzése
D-29.Val.1.

 
Vargyas, Péter
V. Assurnirari szerzõdése Mati-ellel
D-29.Var.2.

 
Vargyas Péter
Babilónia ártörténete az i.e. 1. évezredben
Az alapvetõ fogyasztási cikkek árai
D-29.Var.3.

 
Váry, Herrmann
Die Bauten und Feldzüge Assurbanipals Königs von Assyrien
D-29.Var.4.

 
Vér, Ádám
Mannaj, Média, Ellipi
Másodlagos államalakulatok az Újasszír Birodalom északkeleti peremén
D-29.Ver.3.

 
Vér, Ádám
Az Újasszír Birodalom közigazgatásának rekonstrukciója
A matu-rendszer kialakulása
D-29.Ver.3./b

 
Vér, Ádám
Az Újasszír Birodalom keleti expanziója
I-II
D-29.Ver.4./I-II

 
Wolf, Lili
Kimmerek az új-asszír források tükrében
D-29.Wol.1.

 
Spät, Eszter
Late Antique Motifs in Yezidi Oral Tradition, 1-2
Gorgias Dissertation in Religion, 52
D-31.2.Spa.2./I-II.

 
Kustár, Zoltán
A héber Ószövetség szövege
A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában
D-35.8.1.1.Kus.1.

 
Sztojcseva, Zsófia
A Héber Biblia arámi fordítása. A Pseudo-Jonatán Targum fordításának vizsgálata behatárolt corpus elemzése alapján
D-35.8.2.Szt.1.

 
Kopeczky, Rita
Fordítói eljárások a Biblia görög és arámi fordításaiban
D-35.8.3.Kop.1.

 
Balogh, Katalin
Magyar Biblia-fordítások az eredeti héber szöveg szempontjából
D-35.8.5.Bal.1.

 
Visi, Tamás
The Early Ibn Ezra Supercommentaries
A Chapter in Medieval Jewish Intellectual History
D-36.1.Abr.2.

 
Macher, Dorisz
A Sikemhez kötődő tradíciók vallástörténeti vizsgálata
Dina történetének értelmezési lehetőségei
D-36.1.Gen.32.

 
Montskó, Benjámin
Áldás vagy teher?
A királyság megítélése a Bírák könyvében Jótám meséjének tükrében
D-36.2.Jud.11.

 
Czovek, Tamas (Czövek, Tamás)
Some Peculiarities in the Book of Judges
D-36.2.Jud.9.

 
Péntek, Dániel
Náhum könyve és ókori szövegváltozatai
D-36.3.1.Nah.1.

 
Balogh, Márta ( = Hack, Márta)
Alapvizsga-dolgozat Ézsaiás könyve 11-12. fejezete alapján
D-36.3.Jes.12.

 
Csalog, Eszter (Grüll Tiborné)
A Példabeszédek könyve a Septuagintában
D-36.4.Prov.7./I

 
Csalog, Eszter (Grüll Tiborné)
A Példabeszédek könyve a Septuagintában
Tézisek
D-36.4.Prov.7./II

 
Kelenhegyi, Andor
A 42-43. zsoltár vizsgálata különböző antik szövegváltozatok és kommentárok tükrében
D-36.4.Ps.22.

 
Kulifai, Sára
A Prédikátor könyvének ókori értelmezései
A kanonizáció problematikája, Jeromos és a Kohelet Rabba értelmezéseinek vázlatos összevetése
D-36.4.Qoh.16.

 
Egeresi, László Sándor
Nyelvészet és folklór: Rúth könyvének magyarázata
D-36.4.Rut.7.

 
Ábrahám, Anna
Eszkhatológia Qumranban
D-37.3.Abr.1.

 
Klein, Szabolcs Joel
A szexuális tisztátalanság aspektusai Qumránban
D-37.3.Kle.1.

 
Turan, Tamas (Sinai) [Turán, Tamás]
Talmud Bavli, Tractate Makkoth, Chapter Three (Elu hen ha-loqin)
A Critical Edition and a Critical Commentary
D-41.8.7.Tur.1.

 
Juhász, Szandra
Magyarországi zsidó irodalom a török korban
D-42-4.Schu.3.

 
Visi, Tamás
Maimonides filozófiája
A világ örökkévalóságának szerepe az istenérvekben
D-42.2.1.1.Vis.1.

 
Visi, Tamás
The Guide of the Perplexed as an Encoded Text
Towards a New Methodology
D-42.2.1.MN.13.

 
Dobos, Károly
Maimonides Shemonah peraqim címû mûvének elemzése
D-42.2.1.SP.2.

 
Dobos, Károly / Maimonides
Maimonides Shemonah peraqim címû mûvének elemzése
D-42.2.1.SP.2./b

 
Buda, Zsófia
Egy középkori zsidó polemikus mű történetéhez
Joszef Kimhi: Szefer ha-brit. Magyar fordítás és kommentár
D-42.2.Kim.1.

 
Benke, László
Itáliai zsidó reneszánsz
Dante hatása Római Immánuel költészetében
D-42.3.Man.3.

 
Kozma, Emese
A tesuva (megtérés) a Haszidei Askenáz mûveiben (a "Széfer Haszidim"-ben és a "Széfer ha-Rokéah"-ban)
D-42.3.SH.3.

 
Montskó, Georgina
Polémia különös felhangokkal
Az eredendő bűn képének megjelenése Yehuda Aryeh me-Modena Magen wa-hereb című művében
D-42.4.Mod.3.

 
Fok Balázs
A tinnyei zsidó temető
D-44.8.Fok.1.

 
Kerner, Tünde
Zsidó könyvkultúra Magyarországon
D-45.5.Ker.1.

 
Kiss, Andrea Zsuzsanna
Magyarországi héber nyomdák
Anyagfeltárása és részletkutatása
D-45.5.Kis.1.

 
Visi, Tamás
Tanulmányok a koraújkori zsidó könyvészet körébõl: A keresztények által nyomtatott Bibliák halakhikus helyzete
Szakdolgozat
D-45.5.Vis.1.

 
Alaxai, Éva
Idegen hatások a mai héber nyelvben
D-51.3.Ala.1.

 
Komlóssy, Gyöngyi
Historiae linguae hungaricae libros duos Genesin et Exodum edere parat Matthias Belius
Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái, különös tekintettel Héber-magyar etimológiai szótárára és annak az életműben elfoglalt helyére
D-51.3.Kom.1.

 
Strbik, Andrea
Héber nyelvtanírás Magyarországon
A magyar és magyarországi héber nyelvtanok története (1635-1992)
Dissertationes
D-51.3.Str.2.

 
Végh, Roland
Nyelvi kölcsönhatások a modern izraeli héber és a palesztinai arab dialektusok között
D-51.3.Veg.1.

 
Végh, Roland
Nyelvi kölcsönhatások vizsgálata a modern izraeli héber nyelv és a palesztinai arab dialektus között online kutatás alapján
D-51.3.Veg.2.

 
Pesthy, Monika
Órigenés Herméneus
D-56.1.1.1.Pes.2.

 
Fröhlich, Ida
Bibliai exegézis a qumráni közösség hagyományában
D-56.1.1.Fro.1.

 
Görgey, Etelka
Psat, targum, midrás
A Siralmak könyve a rabbinikus irodalomban
D-56.1.1.Gor.1.

 
Benke, László
A Comparative Study of Jewish and Christian Vernacular Bible in Medieval Italy
D-56.1.2.Ben.1.

 
Buzási, Gábor
A Dorsé Resumot és a Dorsé Chamurot írásmagyarázati módszerei
D-56.2.Buz.1.

 
Lantos, Dóra
Richard Simon
Az összehasonlító liturgiatudomány kezdetei
D-56.3.Lan.1.

 
Michael, Reuven
Hiddus ha-hisztoriografia ha-jehudit be-resit ha-mea ha-19, I / The Renewal of Interest in the History of the Jewish People at the Beginning of the 19th Century, I
D-57.1.Mic.1./I

 
Michael, Reuven
Hiddus ha-hisztoriografia ha-jehudit be-resit ha-mea ha-tesa-eszre / The Renewal of Interest in the History of the Jewish People at the Beginning of the 19th Century
D-57.1.Mic.1./II

 
Kiss, Andrea Zsuzsanna
Dr. Weisz Miksa
D-57.3.Wei.1.

 
Kiss, Andrea Zsuzsanna
Rabbi Weisz Miksa munkássága
Szakdolgozat
D-57.3.Wei.2.

 
Beltz, Walter
Die Kaleb-Traditionen
Ein Beitrag zur theoretischen Diskussion in der Religionswissenschaft
Theologiai Tanulmányok, UF 1
D-61.2.1.Bel.1.

 
Kõszeghy, Miklós
Adalékok az izráeli monarchia elõtörténetéhez
D-61.2.1.Kos.1.

 
Rác, András
Hatalomváltás Josephus Flavius: Zsidó háború címû könyvében Titus diadalívének ábrázolásain keresztül
D-61.2.4.Rac.1.

 
Dobos, Károly
Jézus alakja a Koránban
Szakdolgozat
D-61.3.3.1.Dob.1.

 
Kelenhegyi, Andor
Az Énekek éneke szerepe, jelentősége a különböző antik 'fordítások', kommentárok tükrében
Keresztény-zsidó polémia az első két fejezet szöveg- és kommentárhagyományában
D-61.3.4.Kel.1.

 
Ruff, Tibor
Az Újszövetség és a Tóra
D-61.3.4.Ruf.1.

 
Zsom, Dorottya
Conversos in the Responsa of Sephardic halakhic Authorities in the 15th Century
D-61.4.3.2.Zso.1.

 
Benke, László
The Vernacular Bibles of Italian Jewish Communities from the Middle Ages to the Age of the Ghetto
The Biblical Translation as a Stage for Polemics
D-61.4.5.1.Ben.1.

 
Benke, László
The Vernacular Bibles of Italian Jewish Communities from the Middle Ages to the Counter-Reformation
The Biblical Translation as a Stage for Polemics
D-61.4.5.1.Ben.1./II

 
Varga, Péter
Die drei Mendelssohns
Wirkungen der deutsch-jüdischen Aufklärung in Osteuropa
D-61.7.2.2.1.1.Var.1.

 
Nagy, Ágota Kinga
Arnold Schwarz als Chefredakteur und Mitarbeiter des Czernowitzer Journals „Der Tag" / Arnold Schwarz ca redaktor sef si colaborator al ziarului „Der Tag" din Cernauti
D-61.7.3.6.1.Nag.1.

 
Nagy, Ágota Kinga
The Profile of the Jewish Society of Czernowitz between 1932-1935
A Case Study Based on the Bukovinian Newspaper Der Tag
D-61.7.3.6.1.Nag.2.

 
Lalic, Biljana
'Today, The Situation with Jews in Croatia is Just Ugly'
From Division to Pluralism in Croatian Jewish Community
D-61.7.3.6.2.Lal.1.

 
Oparnica, Željka
Localize and Rule
Politics and Practice towards the Jews in the Serbian Pricedom 1838-1868
D-61.7.3.6.2.Opa.1.

 
Ćirić Pavlović, Ana
Sephardi Pride
Jewish Associational Networks and Ethnic Modernity in Interwar Sarajevo
D-61.7.3.6.2.Pav.1.

 
Rózsahegyi, Péter
Az afrikai zsidóság története
Különös tekintettel az új és legújabb korban
D-61.7.5.2.Roz.1.

 
Bayley, Imogen
Allies or Antagonists?
British and International Relief Agencies and the Post-War Displaced
D-61.7.9.Bay.1.

 
Tibori Szabó, Zoltán
Az erdélyi zsidóság identitástudatának alakulása 1945-1948 között, a sajtó tükrében
D-61.7.9.Tib.1.

 
Batsman, Maryna
Crafting a Jewish School System for Soviet Ukraine
Interwar Nationality Policies and Yiddish Pedagogical Writing
D-61.8.2.2.Bat.1.

 
Kiss, Bettina
Zsidó oktatási intézmények Isaac Hirsch Weiss emlékirata tükrében
D-61.8.2.2.Kis.1.

 
Fenyves, Katalin
A zsidó identitás alakváltozatai a századforduló Osztrák-Magyar Monarchiájában
Autobiografikus önreprezentációk
D-61.8.3.Fen.1.

 
Moore, Isaac Daniel
Subverting Modernity
Francoist Spain's Rescue of Sephardim in Greece and Budapest During the Holocaust
D-61.9.3.Moo.1.

 
Braun, Róbert
A holocaust és a történeti reprezentáció problémái
A politikai, morális és történeti ítélet ellentmondásai egyes holocausttal kapcsolatos történeti elbeszélésekben
D-61.9.7.Bra.4.

 
Barukh, Hava
Getto Budapest
Ifjuno ve-jihudo sel tahlikh ha-getoizacija ve-ha-kijjum ha-jehudi be-birat hungarija béjn juni 1944 le-januar 1945
D-61.9.9.1.1.Bar.1.

 
Gulyás, Zsófia Eszter
A pesti zsidó közösség belső élete a 20. század első felében
Zsidó ellenes intézkedések a szubjektív források tükrében
D-61.9.9.1.1.Gul.1.

 
Gergely, Anna
A székesfehérvári és a Fejér megyei zsidóság megsemmisítése (1938-1944)
D-61.9.9.1.Ger.1.

 
Kónya, Judit
Zsidótörvények és rendeletek (1938-1944): a gazdasági élet korlátozása a magyarországi responsum-irodalom tükrében
D-61.9.9.2.1.Kon.1.

 
Kónya, Judit
Hakakha and Anti-Jewish Legislation
Responsa Literature Written in the 1930s and 1940s in Hungary
D-61.9.9.2.1.Kon.2.

 
Sárkány, Zsuzsa
A zsidótörvények parlamenti vitája és a legitimisták
D-61.9.9.2.1.Sar.1.

 
Szita, Szabolcs
Magyar deportáltak a megszállt Ausztriában
1944-1945
D-61.9.9.2.2.Szi.2.

 
Friedlander, Yehuda
The Thoughts and Deeds of Zionist and Anti-Zionist Rabbis in Hungary from the First Zionist Congress in 1897 until the 1950's
D-65.8.Fri.1.

 
Stern, Adina
Cionim mul kommunisztim: Hungaria 1945 - 1949 / Zionist facing Communists: Hungary, 1945-1949
D-65.8.Ste.1.

 
Csalog, Eszter
Korai keresztény cionizmus és annak kapcsolatai a zsidósággal
D-65.Csa.1.

 
Peremiczky, Szilvia
Jeruzsálem a zsidó irodalomban
Különös tekintettel a spanyol zsidó-szefárd irodalomra és Jehuda Amichai költészetére
D-67.1.Per.1.

 
Szakonyi, Janka Sára
Brill Azriel Magyarország leírása
D-69.1.Sza.3.

 
Vermes, László
Héber betûs pénzveretek Budán a XIII. században
D-69.1.Ver.1.

 
Vermes, László
Héber betûs pénzveretek Budán a XIII. században
D-69.1.Ver.1./b

 
Pál, Borbála
(Re)creating Diaspora?
The Impact of Taglit-Birthright Israel on Hungarian Participants
D-69.12.Pal.1.

 
Bartha, Bianka
Megilat Eszlár
D-69.3.5.Bar.2.

 
Welker, Árpád
Istóczy Gyõzõ élete és eszméi
D-69.3.5.Wel.1.

 
Bányai, Viktória
Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850
Különös tekintettel a késõbbi fõváros területének zsidó népességére és intézményeire
D-69.3.8.Ban.1.

 
Kovács, Gergely Lajos
A zsidó oktatás története a XVIII. század végétől napjainkig
D-69.3.8.Kov.1.

 
Urbán, Erika
A pesti zsidó község belsõ története
Az oktatásügy 1780-1920 között
D-69.3.8.Urb.1.

 
Pusztai Viktória (= Bányai Viktória)
Mose Kunitzer munkássága és a héber nyelvhasználat megújulása
D-69.3.Ban.1.

 
Dombi, Gábor
Az Orczy-házon száz galamb
Az Orczy-ház történetének korai és végső szakasza új alapkutatások tükrében
D-69.3.Dom.1.

 
Dombi, Gábor
Az Orczy-házon száz galamb
Az Orczy-ház történetének korai és végső szakasza új alapkutatások tükrében
D-69.3.Dom.1.

 
Frojimovics Kinga
A zsidó felekezeti anyakönyvezés története Magyarországon
D-69.3.Fro.1.

 
Strbik, Andrea
Chorin Áron héber értekezései
A "testvér" és a "felebarát" a Davar be-itto címû munkájában
D-69.3.Str.1.

 
Csák, Szilárd
A magyarországi zsidó asszimiláció és emancipáció a status quo zsidóság szemszögébõl
D-69.5.Csa.1.

 
Csák, Szilárd
A magyarországi zsidó asszimiláció és emancipáció a status quo zsidóság szemszögébõl
D-69.5.Csa.1./b

 
Frojimovics, Kinga
The Religious Trends of the Jewry in Hungary (Orthodox, Neolog, Status Quo Ante) between 1868/1869-1950
Socio-Economic, Demographic, and Organizational Characteristics
D-69.5.Fro.1.

 
Kovács, Ildikó
Linguistic Assimilation of Hungarian Orthodox Jewry
D-69.5.Kov.1.

 
Bolgár, Dániel
Asszimiláció és integráció a modern Magyarországon
Miért a zsidók? A zsidó siker és kudarc társadalomtörténete a modern Magyarországon (1890-1944)
D-69.7.1.Bol.1.

 
Besnyő, Ágnes Mirjam
Az Orczy-ház története
D-69.8.Bes.1.

 
Hrotkó, Larissza
A zsidó nők és férfiak 18. századvégi-19. század eleji letelepedése Pesten különös tekintettel a zsidó nők helyzetére
D-69.8.Hro.1.

 
Papp, Richárd
Mozgó jelen"
Az idõ a zsidó kultúrában - Egy budapesti zsidó közösség életének tükrében
D-69.8.Pap.1.

 
Szabó, Mónika
A zsidó lakosság szerepe Budapest polgárosodásában
D-69.8.Sza.1.

 
Ónody, Péter
Őseid emlékét...
Hagyományszakadások a közelmúlt történetéből
D-69.9.2.Gom.1.

 
Fenyõ, Ágnes
Dr. Kálmán Ödön élete és munkássága
Kõbánya fõrabbija
D-69.9.3.Kal.1.

 
Nagypál, Veronika
A kaposvári zsidó hitközség tevékenysége a dualizmus korában
D-69.9.Kap.1.

 
Kovács, Éva
A kassai zsidóság identitása a két világháború között
D-69.9.Kas.1.

 
Gidó, Attila
Kolozsvár hitközségei és a zsidó nemzeti mozgalom (1918-1930)
D-69.9.Kol.2.

 
Vörös, Sára
Pest- Pilis- Solt- Kiskun vármegye kunszentmiklósi járásának zsidó lakossága 1944-ig
D-69.9.Kun.2.

 
Lesták, Eszter
A nagykanizsai zsidó hitközség öröksége
D-69.9.Nag.5.

 
Magyar, Judit
A putnoki zsidóság története és hagyatéka
D-69.9.Put.1.

 
Haraszti, György
A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig
D-69.Har.1.

 
Kövér, András
A szülõi tekintély a halakha történetében: A lázadó és engedetlen fiú
D-71.1.2.Kov.1.

 
Marossy, Attila
Resut és hóva
Néhány bibliai vers értelmezése a talmudi irodalomban
D-71.1.2.Mar.1.

 
Peresztegi, Ágnes
A zsidó házasságjog
D-71.1.Per.1.

 
Pollák [Polyák], Ariel Ágoston
The Liturgy of Neolog Judaism
Ritual Innovations of Hungary's Liberal Jewish Denomination
D-71.5.Pol.1.

 
Kis, Olivia
Löw Immánuel imakönyve
D-71.6.Kis.1.

 
Habon, Nikoletta
A therapeuták és egyéb kontemplatív csoportok a Második Szentély korában
D-72.1.0.Hab.1.

 
Lantos, Dóra
A főpapi ruha és értelmezéstörténete
D-72.1.0.Lan.1.

 
Pfitzner Zsuzsanna
Ábrahám megkísértése, az akéda
D-72.1.0.Pfi.1.

 
Péntek, Dániel
Prófétizmus, kultusz és uralkodói udvar Izraelben és Máriban
Összehasonlító elemzés Ámósz és Amacjá párbeszéde (Ám 7,10-17) és a prófétaságra utaló Mári szövegek alapján
D-72.1.1.Pen.1.

 
Hack, Márta
A 'Szent' fogalma a zsidó hagyományban
D-72.3.2.Hac.1.

 
Szilágyi, Krisztina
Keresztény mûvek fragmentumai a kairói genizából / Fragments of Christian Writings from the Cairo Genizah
Zsidók keresztény könyvei a középkori iszlám társadalomban / A Christian Library of Jews in Medieval Islamic Society
D-72.3.8.Szi.1.

 
Zsengellér, József
A samaritánus közösség kialakulása
D-73.1.Zse.2.

 
Zsengellér, József
Old Testament's Northern Tradition and the Early History of the Samaritans
D-73.1.Zse.3.

 
Zsengellér, József
The Old Testament's Northern Tradition and the Early History of the Samaritans
D-73.1.Zse.4.

 
Czimbalmos, Mercédesz Viktória
Az erdélyi szombatos vallás története
Különös tekintettel a 19. század második felére
D-73.5.9.Czi.1.

 
Sándor, Kornélia (Koltai, Kornélia)
Péchi Simon kiadatlan rabbinikus írásai: a Pirqé Ávot fordítás
D-73.5.9.San.1.

 
Koltai, Kornélia (Sándor, Kornélia) / Péchi, Simon
Péchi Simon töredékes bibliafordítása (1634)
D-73.5.9.San.2.

 
Koltai, Kornélia (Sándor, Kornélia) / Péchi, Simon
Péchi Simon töredékes bibliafordítása (1634)
D-73.5.9.San.2./b

 
Csalog Eszter (= Grüll Tiborné)
Comenius és az Izrael helyreállítása
D-73.5.Csa.1.

 
Kozma, Emese
The Practice of the Teshuvah (Penance) in the Medieval Ashkenazi Jewish Communities
D-73.5.Koz.1.

 
Fazekas, László
Márkus Nissa Weiss és a zsidó vallásreform ügye Magyarországon
D-73.8.Faz.1.

 
Habon, Nikoletta
A noahidákra vonatkozó halakhikus megfontolások
A noahida és a gér tosáv mint határestek?
D-73.9.8.Hab.1.

 
Zsom, Dóra
A conversók halakhikus helyzete
A házasság és a halál témája egyes 14-16. századi szefárdi döntvényezõk mûveiben
D-73.9.9.Zso.1.

 
Nagy, Károly
Az Ószövetség idõszámítási rendszere
D-76.Nag.1.

 
Györegy, Zsolt
A másság dicsérete
A Héber Biblia diaszpóra-történeteinek queer olvasata
D-81.1.4.Gyo.1.

 
Lászlók, Judit
Eszkatológia a Zsoltárok könyvében
A 110. zsoltár értelmezéstörténete az ókori fordítások, a rabbinikus interpretációk és az Újszövetség fényében
D-81.1.4.Las.1.

 
Lõrik, Levente
Jób a patriarchák és az Exodus korában
Egy bibliai hõs a posztbiblikus szövegek fényében
D-81.1.4.Lor.1.

 
Rauch, Vivien Mirjam
Mózes halála / The Death of Moses
A Bibiliától Freudig / From the Bible to Freud
D-81.1.4.Rau.1.

 
Kray Nóra
J. G. Herder, Vom Geiste der Ebräischen Poesie und sein Sitz im Leben in der Literatur und Wissenschaft des 18. Jh.
J. G. Herder, Vom Geiste der Ebräischen Poesie címû könyve: a 18. század tudományos és irodalmi törekvései a Biblia tanulmányozásában
D-81.1.9.Kra.1.

 
Molnár, János
A zsoltárok könyvének izagógikája
D-81.1.Mol.1.

 
Molnár János
A Másiach ("felkent") személye és szolgálata a Zsoltárok Könyvében
Doktori dolgozat az ószövetségi tudományok körébõl
D-81.1.Mol.2.

 
Peremiczky, Szilvia
Hagyomány és modernség Jeruzsálem Jehuda Amiháj költészetében
D-81.10.1.Ami.1.

 
Szakonyi, Janka Sára
Ady Endre versei Avigdor Hameiri héber fordításában
D-81.10.1.Ham.1.

 
Jicsinszky, Róbert
Iranian Jewry and Dorit Rabinyan's Persian Brides
Iranian Jewry from the Pahlavi Dynasty until Today's Iran, and Magical Realism in Dorit Rabinyan's Persian Brides
D-81.10.1.Rab.1.

 
Kurucz, Zsófia Sára
Yona Wallach költészete
Többet akartam - Az utolsó versek fordítása és értelmezésük
D-81.10.1.Wal.1.

 
Bendl, Vera
Holokauszt a második generáció izraeli irodalmában
D-81.10.Ben.1.

 
Komoróczy, Szonja Ráhel
The Approach of Sholem Yankev Abramovitsh to Yiddish and to Hebrew
Abramovitsh and Mendele about Yiddish and Hebrew.
D-81.11.1.Men.1.

 
Andics, Milán Bence
Yitzchak Leybush Peretz és a jiddis nyelv választása
D-81.11.1.Per.2.

 
Komoróczy, Szonja Ráhel
Isaac Bashevis Singer in Yiddish and in English
Isaac Bashevis singer Jiddisül és Angolul
D-81.11.1.Sin.1.

 
Kovács, Ildikó
Yiddish Poetry in America in the Interwar Years
The Translated Canon
D-81.11.Kov.1.1

 
Szitásiová, Janka
Bibliai motívumok Gergely Ágnes munkásságában
Gergely Ágnes prózaköteteinek Bibliaiközpontú elemzése
D-81.2.Szi.1.

 
Hetényi, Zsuzsa
Orosz-zsidó irodalom kezdete és fejlõdési tendenciái (1860-1930)
D-81.8.Het.1.

 
Tolnai, Ágnes
Eliyahu Gig' és az észak-afrikai judeo-arab irodalom
D-81.8.Tol.1.

 
Sándor, Kornélia ( Koltai, Kornélia)
Kertész Imre prózai munkássága
D-81.9.1.Ker.1.

 
Sárdi, Dóra
A magyar-zsidó irodalom létformái a XX. század elsõ évtizedében
Szakdolgozat
D-81.9.Sar.1.

 
Szabó, Veronika (= Szabó Vera)
Yiddish Proverbs In Magyar Zsidó Szemle [Hungarian Jewish Review]
An Empirical Study
D-84.2.Sza.1.

 
Kiss, Bettina
Zsidó gasztronómia Magyarországon / Jewish Gastronomy in Hungary
D-84.5.1.Kis.1.

 
Bányai, Judit
Templomépítészet Magyarországon 1945 után
D-85.3.1.Mag.6.

 
Ferencz, Judit
A 19. századi zsinagógaépítészet Nagyváradon
A Cion-templom
D-85.3.2.Nag.1.

 
Kormos, Szilvia
A váci zsidó temetõ, I-II
D-85.4.1.Vac.1./I-II

 
Lesták Eszter
A nagykanizsai zsidó hitközség szakrális tárgyai
D-85.6.Les.1.

 
Toronyi, Zsuzsanna
A zsidó muzeológia helye és szerepe a magyar zsidó tudományosságban
D-85.6.Tor.1.

 
Irohira, Takuro
Zionism in the Age of Mechanical Reproduction
Photojournalism Designs a National Self-Image for Hungarian Jewry, 1933-44
D-85.8.Iro.1.

 
Bíró, Tamás
Shaar ha-Shamayim by Isaac Israeli
D-86.2.Bir.1.

 
Bíró, Tamás
Csillagászati vonatkozású halákhikus kérdések
szakdolgozat
D-86.Bir.1.

 
Ashkenazi, Rebecca
Hakamat ha-szokhnut ha-jehudit ha-murhevet ve-ha-pulmusz aleha
D-89.1.Ash.1.

 
Csák, Szilárd
A magyar sajtó Izrael állam születésérõl
D-89.1.Csa.1.

 
Szabadka, Katalin
Fejezetek a magyar-izraeli kapcsolatok történetébõl
1945-1956
D-89.1.Sza.1.

 
Olosz, Levente
Facts and Debates about the Integration of the Hungarian Speaking Jews into Israeli Society (1948-1955)
D-89.2.Olo.1.

 
Komoróczy, Szonja Ráhel
A jiddis nyelv halákhikus státusa
A nyelv kialakulásától a 19. század közepéig
D-93.3.Kom.1.

 
Hunyadi, Zsombor
An Early Episode in the History of Hungarian Jewish Press
Rabbi Akiva Yosef Schlesinger
D-93.4.Hun.1.

 
Komoróczy, Szonja Ráhel
The History of Yiddish Culture in Hungary
D-93.4.Kom.1./I-II

 
Vörös, Sára
Petőfi Sándor költeményeinek héber nyelvű műfordításai
D-96.1.Vor.1.

 
Billitzer, Dezső
Paradicsom-elképzelések a zsidó hagyományos irodalomban
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Bil.1.

 
Davidovits, Dávid Mihály
A Siralmak könyvének agádái
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Dav.1.

 
Donáth, György
A kígyó és babonás jelentősége a Szentírásban
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Don.1.

 
Fein, Emil
Az író próféták alakja a zsidó hagyományos irodalomban
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Fei.1.

 
Fischer, Béla
A menedékjog a Bibliában és az ókeleti népeknél
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Fis.1.

 
Földvári, Tibor
Eleázár ben Jákob Hábávli
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Fol.1.

 
Grosz, Ernő
Ámosz könyvének targuma
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Gro.1.

 
Guttman, Márton
Az anyagi művelődés az utolsó próféták Rasi kommentárjában
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Gut.1.

 
Helfgott, Herman / Azarya, Zvi
Sámuel második könyve Targumának viszonya a maszórai szöveghez
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Hel.1.

 
Herskovits, László
A Királyok II. könyvének targuma
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Her.1.

 
Kálmán, Zsuzsa
Bayle és az Ótestamentum
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Kal.1.

 
Kálmán, Zsuzsa
Bayle és az Ótestamentum
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Kal.1./b

 
Komornik, Ábrahám
Asmodáj alakja a zsidó hagyományos irodalomban
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Kom.1.

 
Lõwy, Adolf
A vizözön Kelet irodalmában
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Low.1.

 
Mermelstein, Endre
Jákob végrendeletének agádái
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Mer.1.

 
Morgenstern, Benő / Molnár, Ernő
A Toszafot grammatikai és nyelvészeti elemei
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Mor.1.

 
Neumann, György
Pesszimizmus a Biblia világnézetében
Dolgozatok a Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Philosophiai Semináriumából, 55.
D-Rab.Neu.1.

 
Neumann (Kórodi), Tibor
Mose Zacuto kora, élete, nyomtatásban megjelent és kiadatlan munkáinak gyűjteménye, ismeretlen levelei
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Neu.2.

 
Presser, Béla
A Liber Graduum keletkezése, eszmevilága és zsidó vonatkozásai
D-Rab.Pre.1.

 
Rosenthal, László
Mózes ibn Ezra Siré Ézor című versgyűjteményének elemzése és fordítása
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Ros.1.

 
Róth, Ernő / Roth, Abraham Naftali Zvi Ernst
A Leviratus története
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Rot.1.

 
Schlesinger, Miksa
A Tízparancsolat agádái
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Schl.1.

 
Schmelzer, M. Izsák / El-Magrebi, Samuel
A karaiták ünnep- és bőjtnaptörvényei
A berlini (KGL. BIBL. MS. OR. OCT. 351) és a londoni (BRIT. MUS. MS. OR. 2405/6) kéziratok alapján
D-Rab.Schm.1.

 
Schwarzbart, József
Zecharja könyvének targuma
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Schw.1.

 
Schwarz, Mór
Az Énekek énekének targuma
Bölcsészdoctori értekezés
D-Rab.Schw.2.

 
Silberfeld, Andor
Koheleth könyve az Agádában
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Sil.1.

 
Székely, István
Nyelvészeti megjegyzések R. Sámuel ben Méir Pentateuchus-kommentárában
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Sze.1.

 
Teszler, Herman
A héber elem a jiddis (zsidó-német) nyelvben
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Tes.1.

 
Varjú, János
A szombatosok költészete
Bölcsészdoktori értekezés
D-Rab.Var.1.